పెళ్లి కోసం శోభనం – మొదటి భాగం 93

ఆసమయంలో పద్మపిన్ని ఒక్కర్తే ఇంట్లో వుంది. తాతయ్య ఇంకా పొలం నించీ ఇంటికి రాలేదు. ఆయన రాత్రి 7:00 గంటలైతే కానీ ఇంటికి రారు. ఎవరికో సాయానికని అమ్మమ్మ వేరేవాళ్ళింటికి వెళ్ళింది. 16/17 ఏళ్ల పిల్లాడు మోహన్ తో 24 ఏళ్ల పిన్నికి ఎటువంటి టైం పాస్ ఔతుంది? అందుకనే పద్మ తనకి రోజూ అలవాటు ఐన పని., అదే నవలలలు చదవడానికాని ఎవరో కొత్త రైటర్ బాగా హాట్ గా రాసేడంటూ ఎవరో స్నేహితురాలు ఇచ్చిన ఆ కొత్త నవల పుచ్చుకుని తన పడకగదిలో పందిరి మంచం ఫ్రెముకి ఓ 2/3 తలగడాలు వేసుకుని గుండెలమీద వరకూ దుప్పటీ కప్పుకుని కంఫోర్టాబుల్ గా కూర్చుని నవల చదవడం మొదలెట్టింది.

ఆ రచయిత కధలో సెక్స్ బాగా గుప్పించేడు. ఆ నవల ఓఅమ్మాయి జీవితగాధ. ఆడపిల్లకి అందమే శత్రువు అని చెపుతూ ఆమె అందం ఆమెని ఎలా ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టిందో వివరిస్తున్నాడు రచయిత. ఆ పిల్లకి 14/15 ఏళ్ల వయసు వచ్చినది లగాయితూ ఇంటికి వచ్చే మగవాళ్ళు ఆ పిల్ల ఒంటిమీద చేతులు వెయ్యడం మొదలెట్టేరు.

తెలిసీ తెలియని వయసులో తన అందాన్ని పొందునీ కోరే మగవాళ్ళు, చుట్టుపక్కల అంకుల్స్ తనని ముద్దు ముద్దుగా చూసుకుంటూ తనకి ఖరీదైన బహుమతులు కొనిపెడుతూ అదే సమయంలో వయసులోకొస్తున్న తన పరువాలని నలిపేస్తూ, ఒక్కోసారి ఏకాంతంగా దొరికిన తనని తమ తమ పడకగదిలో తమ మంచాలమీద వాల్చేసి వాళ్ళు నిలువునా తనమీద వాలిపోయి తన అందాలని ఆక్రమించుకుంటూ సెక్స్ అంటేనే తెలియని వయసులో ఖరీదైన బహుమతులు ఆశగా చూపించి తన ఒంటిమీది బట్టలన్నీ విప్పించేసి నిగిడిన వాళ్ళ మగతనాన్ని తన పూదిమ్మ మీద ఒత్తిపెట్టి రతి సుఖాన్ని వాళ్ళు పొందుతుంటే .. ఆ పిల్ల కూడా అందులో సుఖాన్ని మజానీ అనుభవించడాన్ని అద్భుతంగా వర్ణిస్తూ చదివేవాళ్ళు శరీరం కోరికలతో బుసలు కొట్టేంత కసిగా రాసేడు.

అదంతా చదువుతూ పద్మ కోరికల వేడితో కసెక్కిపోయింది. 24 ఏళ్ల పద్మ పూకు కామరసాలతో తడిసి ముద్దైపోయింది. కోరికల భారంతో సళ్ళు బరువెక్కిపోయి చనుముచికలు నిక్కీ నిలబడి బలమైన మగాడి కసి పిసుకుళ్లకోసం అల్లాడిపోసాగేయి. పద్మ ఊపిరి బరువెక్కిపోయింది. పద్మ కళ్ళముందు 14/15 ఏళ్ల పిల్లని నగ్నంగా చేసి ఆక్రమించుకుని నిగిడిన మగతనాన్ని ఆ పిల్ల పూరెమ్మల్లో రుద్దుతూ రతిసుఖాన్ని పొందుతున్న మగవాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు.

1 Comment

Add a Comment
  1. Upload next parts Fasty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *