పెళ్లి కోసం శోభనం – మొదటి భాగం 93

ఆమాట కోసమే ఎదురు చూస్తున్న మోహన్ మరునిమిషం లో పద్మ తొడల మధ్యకి జరిగేడు .. ఈలోపులో పద్మ తన చీరని లోలంగాతోసహా నడుం పైవరకూ లేపేసింది.

అంతదగ్గరగా మరో ఆడదాని నగ్న అందాలని నీల హేమాలు ఇద్దరూ ఎప్పుడూ అలా చూసి వుండలేదు. జాకెట్ లేకుండా నగ్నంగా పద్మ సళ్ళు గుండ్రంగా పూర్ణకుంభాల్లా ఇంకా మగాడి చేతి నలుపుళ్ళకీ పిసుకుళ్ళకీ అలవాటు పడకపోవడం వల్ల యవ్వన మదం తో బలంగా ధృడంగా ముందుకు పొడుచుకువొచ్చి నిలబడ్డ సళ్ళ మధ్య ముదురు కాఫీ రంగులో వృత్తాలులా చను ముచికలు వాటిమీద నిక్కి నిగిడిన చను ముచికలు, బొడ్డుకి కింద కటి ప్రాంతంలో విశాలంగా పరుచుకుని అరటిబోదెలలాంటి పద్మ తొడలు బంగారు రంగులో మిసమిసలాడిపోతూ కనపడేప్పటికీ నీలకీ, హేమకీ వొళ్ళంతా మొహం కమ్మేసింది. ఆడవాళ్ళైనా వాళ్ళకే అమాంతం పద్మమీద పడిపోయి పద్మ నగ్న అందాలని తనివితీరా నలిపేయాలన్న కోరికని బలవంతంగా అదిమిపెట్టుకుంటూ మోహన్ ఏంచెయ్యబోతున్నాడా అని ఊపిరిబిగపెట్టి చూడసాగేరు ..

వాళ్ళు ఎన్నో నవలలూ పుస్తకాలూ చదివేరుగానీ నిజమైన అనుభవం లేదుకదా? పద్మ తన నడుం వరకూ చీర పైకి లేపేసి తన పూకుని నగ్నంగా మోహన్ ముఖం దగ్గర పెట్టెప్పటికీ మరో ఆలోచన లేకుండా మోహన్ తన ముఖాన్ని పద్మ పూకులోకి అదిమేసేప్పటికీ .. అక్కడకి మోహన్ ముఖమేదో తమ పూకుమడతల్లోనే దిగబడిపోయినట్లు నీల హేమాల శరీరాలు కేరంట్ షాక్ కొట్టినట్లు ఎగిరిపడ్డాయి. ఇంక పద్మ సంగతైతే చెప్పనక్కరనే లేదు .. వెచ్చని మోహన్ పెదాలు తన పూకుపెదాలమీద తాపడం అయిపోగానే .. ఆహ్.. అని పెద్దగా గుణుస్తూ పద్మ తన రెండుతొడలనీ మరింత ఎడంగా విడదీస్తూ తన రెండుచేతులా తన పూరెమ్మల్ని విచ్చదీసి పూకు పగలదీసి మోహన్ నోటికి అందించింది.

1 Comment

Add a Comment
  1. Upload next parts Fasty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *