పెళ్లి కోసం శోభనం – మొదటి భాగం 93

పద్మ, నీల, హేమాలు అవీ ఇవీ కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు. ఐతే ఇక్కడికి వచ్చినది మొదలు మోహన్ పద్మాల కామ క్రీడలు చూడ్డం వల్ల వాళ్ళ కబుర్లు మొత్తం వూరిలో జరుగుతున్నా రంకుపురాణాల చుట్టూనే తిరుగుతున్నది. వాళ్ళవీ వీళ్లవీ రంకుభాగోతాలు మాట్లాడుకుంటూ ఆముగ్గురు ఆడవాళ్లూ వేడెక్కిపోతుంటే ఆమాటలు వింటున్న మోహన్ మాత్రం నిగిడిపోతున్న తనమొడ్డని పిన్ని గుద్దపాయల్లో ఒత్తిపెట్టి రుద్దుతూ పిన్ని పొట్టతడుముతున్న చేతిని పిన్ని సళ్లమీదవేసి పిన్ని సళ్లని తడమసాగేడు. ఐతే ఇందాకా నీల హేమా వచ్చినప్పుడు పద్మకి జాకెట్ హుక్కులు పెట్టుకునే సమయం లేకపోవడంవల్ల పద్మ జాకెట్ హుక్కులుపెట్టుకోకుండా అలా వదిలెయ్యడంవల్ల మోహన్ చేతికి వాడిపిన్ని సళ్ళ కుదుళ్ళు వెచ్చగా మెత్తగా తగిలాయి.

అంతే మోహన్ లో ఉత్సాహం ఉరకలువేసి తన చేతిని తిన్నగా పిన్ని జాకెట్లోకి తోసే ప్రయత్నం చేసేడు. ఐతే ఏదైనా పట్టు ఉంటేనే కదా జాకెట్ కైనా బిగువు ఉండేది? వున్నా 5 హుక్కుల్లో క్రింది 3 హుక్కులు విప్పేసి ఉండడం వలన మోహన్ చేతిని జాకెట్ లో కి తొయ్యడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే అడ్డు బిగువు లేకపోవడంతో పద్మ వొంటిమీది జాకెట్ మొత్తంగా పైకి జరిగిపోయి పిన్ని సళ్ళు నగ్నంగా బయటపడిపోయేయి.

గత గంటనించీ పిన్నీ కొడుకుల సళ్ళ పిసుకుళ్ళు, చీకుళ్లతో వేడెక్కిపోయి వున్నా మోహన్ కానీ పద్మ కానీ ఇవన్నీ పట్టించుకునే పరిస్థితిలో లేరు. నగ్నంగా బయటపడ్డ పద్మ సళ్ళు వెచ్చగా మోహన్ చేతుల నిండుగా అమిరేయి. మరో ఆలోచన లేకుండా మోహన్ హుషారుగా పిన్ని సళ్ళని మార్చి మార్చి కసిగా పిసకడం మొదలెట్టేడు. కసిగా జోరుగా సళ్ళమీద జరుగుతున్నా దాడికి పద్మకి తెలియకుండానే పద్మకి కైపెక్కడం మొదలయ్యింది. క్రమంగా ఆ కైపు వొళ్ళంతా ఆవరించుకుంటూ నషాళానికెక్కిపోయి పరిశరాల స్పృహ కోల్పోయింది పద్మ. మోహన్ చేతి పిసుకుళ్లకి ఆమెసళ్ళు బిరుసెక్కిపోయి చనుముచికలు నిక్కినిగిడిపోయేయి.. ఆమెకి తెలియకుండానే అప్రయత్నంగా .. ఆ..ఆహ్.. అని బరువైన నిశ్వాస ఆమెనోటివెంట బయటపడింది .. అప్పటికే మాటలు తగ్గించేసిన నీల హేమాలు పూర్తిగా మాట్లాడ్డం మానేసి కళ్ళు అరమూసి నిద్దరనటిస్తూ పద్మ పైటచాటున కదులుతున్న మోహన్ చేతికదలికలనే నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. అంతలో అలా చూస్తున్న నీల హేమల గుండెలు జారే సంఘటన ఒకటి జరిగింది.

ఏమయ్యిందంటే అప్పటివరకూ మోహన్ చేతిని కప్పివుంచిన పద్మ చీర పైట గుండెలమీదనించీ మొత్తంగా జారి కిందపడిపోయి పద్మ సళ్ళు నగ్నంగా బయటపడిపోయేయి. ఐతే అదెలా జరిగిందంటే .. మోహన్ మార్చి మార్చి పద్మ సళ్ళని నలుపుతుండడంతో అప్పటికే జాకెట్ వి 3 హుక్కులు విప్పి ఉండడం వలన మోహన్ చెయ్య పద్మ జాకెట్ లోకి తోసినప్పుడు ఏ అడ్డూ లేకపోవడంతో ఆ జాకెట్ అంచులు పైకి లేచిపోయి పద్మ సళ్ళు నగ్నంగా బయటపడిపోయిన సంగతి పాపం పద్మకి కానీ మోహన్ కి కానీ తెలియలేదు? కానీ పద్మ మాత్రం సళ్ళు ఇంకా తన జాకెట్లొనే ఉన్నాయని అనుకుంటున్నది. పిన్ని సళ్ళు జాకేట్లోవున్నాయో లేక జాకెట్ బయట ఉన్నాయో తెలుసుకోవలసిన అవసరం మోహన్ కి లేదు. వాడికి కావలసిందల్లా ఒక్కటే మెత్తని పిన్ని సళ్ళు కసిగా నలుపుకోవడానికి నగ్నంగా తనచేతులకి దొరుకుతున్నాదా లేదా? అంతే., వాడికి అంతకుమించి ఇంకేమీ పట్టడం లేదు.

1 Comment

Add a Comment
  1. Upload next parts Fasty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *