పెళ్లి కోసం శోభనం – మొదటి భాగం 93

మోహన్ కి ముద్దు పెట్టడానికి పద్మ ముందుకి వాలినప్పుడు పద్మ సళ్ళు మోహన్ చాతీకి వొత్తుకోవడంతో .. మోహన్ తన రెండుచేతులనీ పిన్ని సళ్లమీదవేసి చీర జాకెట్ మీదుగా పిన్ని సళ్ళని తడమసాగేడు. పద్మ మోహన్ చేతులమీద తన చేతులువేసి తన సళ్ళని మోహన్ చేతులతో బలంగా నలిపించుకుంటూ .. అక్కడ నాకాలని నీకెందుకు అనిపించిందిరా? అంది మోహన్ తో జరుపుతున్న పనులవల్ల కలుగుతున్న కైపు వొళ్ళంతా పరుచుకుంటూ పద్మకి మత్తెక్కడం మొదలయ్యింది.

పిన్ని అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానంగా మోహన్ .. ఏమో పిన్నీ .. ఆ తడి పెదవులకి అంటుకోవడంతో నాకు తెలియకుండానే దాన్ని నాకేను అని మోహన్ చెపుతుండగానే వాడి మాటలని మధ్యలోనే అడ్డుకుంటూ.. దాని రుచి ఎలా ఉందిరా అన్నది (తాను చదివిన పుస్తకాలలో రాసినట్లుగా వున్నదో లేదో తెలుసుకోవాలన్న ఉత్సాహంతో )., పిన్ని అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానంగా మోహన్.. హబ్బా.. పిన్నీ.. అక్కడ వాసనకె మత్తెక్కిపోతుంటే.. ఇంక రుచి సంగతి ఏమిచెప్పేది? ఆ.. తడి రుచిచూస్తున్నకొద్దీ నా వొళ్ళంతా అదోలా అయిపోయింది. అక్కడ ఎంత నాకినా తనివితీరదు., ఆ .. తడి నాకుతున్నకొద్దీ అక్కడ తడి ఇంకా ఇంకా వూరుతున్నాది .. అంటూ మోహన్ తన తన చేత్తో పిన్ని కట్టుకున్న చీరని లోలంగా తో సహా పైకి లేపుతూ మళ్ళీ పిన్ని తొడలమధ్య దూరిపోవడానికని ప్రయత్నిస్తుంటే పద్మ వాడిని అడ్డుకుంటూ .. ఒరేయ్ మోహన్ ఇప్పుడొద్దురా హేమా నీలలు వచ్చే టైమౌతున్నదిరా అన్నది తాపంతో బరువెక్కిన గొంతు జీరబోతుండగా ..

ఐతే తాయిలం కోసం అల్లరిచేసే పిల్లాడిలా మోహన్ మారాం చేస్తూ .. ఒక్కసారి పిన్ని .. ఒకే ఒక్కసారి .. అన్నాడు పిన్ని పూకుని తడమాలని తహతహలాడిపోతూ.. ఆహ్.. నాకుమాత్రం కోరిక లేదుట్రా? సాయంకాలం నీతో చేయించుకున్నట్లు మళ్ళీ మళ్ళీ నీతో అలా చేయించుకోవాలని నాకు ఒకటే తపనగా ఉందిరా.. కానీ హేమా నీలా వచ్చేసే టైం అయ్యింది. మనం వాళ్ళ కళ్లపడ్డామో మానపనిఅయిపోయినట్లే అన్నది భయం భయంగా పద్మ.

పొంగే పాలమీద నీళ్లు చిలకరించినట్లు నీరసపడిపోతూ మారేలా పిన్నీ…? అన్నాడు మోహన్

వాళ్లిద్దరూ నిద్రపోయేవరకూ ఓపికపట్టారా .. ఒక్కసారి వాళ్ళు నిద్రలోకి జారేరా ఇక రాత్రంతా నీఇష్టం .. నేనేమీ నీకు అడ్డుచెప్పను అని గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసింది పద్మ పిన్ని ..

1 Comment

Add a Comment
  1. Upload next parts Fasty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *