పెళ్లి కోసం శోభనం – మొదటి భాగం 93

ఇంత వివరంగా వాళ్ళగురించి ఎందుకు చెప్పవలసి ఒస్తున్నాదంటే పద్మతో పాటే నీల హేమలు కూడా అన్నిరకాల నవలలూ చదువుతూ కోరికల వేడితో సలసలా కాగిపోతున్నారు. ఇప్పటివరకూ ఏమగాడూ ప్రయత్నం చెయ్యకపోబట్టేకానీ కొంచెం ధైర్యంచేసి చొరవచేసి వాళ్ళ ఒంటిమీద ఏమగాడన్నా చేతులువేస్తే హేమా నీలలు ఒద్దు కాదు అనకుండా వొళ్ళు అప్పగించేసి మగాళ్ళచేతుల్లో కసిగా నలిగిపోవడానికి సిద్ధంగా వున్నారు. సరే మరి చూద్దాం ఈ వేసవిసెలవలనోనైనా వాళ్ళ శరీరంలోని తపనలని తీర్చే మగాడు వాళ్లకి తగులుతాడోలేదో ..

పద్మ తన ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వెళ్లి ప్రతీ వేసవి కాలంలో లాగానే ఈ వేసవి కాలంలో కూడా మెడమీద పడుకోవడం ఈరోజు నించే మొదలు కాబట్టి పక్కబట్టలు పట్టుకుని రాత్రి 8:30 / 9:00 గంటల మధ్య వచ్చెయ్యండి అని చెప్పింది. ఐతే ఎండలు ఇంకా ముదరకపోవడం వల్ల మధ్యరాత్రి చలి వేస్తుంది కాబట్టి కింద పరుచుకోవడానికి బొంతలు కప్పుకోవడాని దళసరి దుప్పట్లు తీసుకువెళ్ళమని హేమా వాళ్ళ అమ్మ చెప్పడంతో హేమ అదేవిషయాన్ని పద్మ కి చెపుతూ అంత బరువైన బొంతలూ దుప్పట్లు మొయ్యడం కష్టమని చెప్పి పోనీ మీ పాలేరుని పంపరాదే పక్కబట్టలన్నీ వాడికి ఇచ్చి పంపించేస్తా అని చెప్పడంతో సరే ఐతే మీ ఇంటికీ నీలా వాళ్ళ ఇంటికీ పాలేరుని పంపిస్తానని చెప్పి పద్మ ఇంటికి వచ్చేసింది.

తన ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పినట్లే వాళ్ళ పక్కబట్టలు తేవడానికి పాలేరుని పంపి వాడు వాడు తన ఫ్రెండ్స్ పడుకునే పక్క బట్టలు తెచ్చేలోపులోనే పద్మ మోహన్ కలిసి మేడమీద నీళ్లు పోసేరు. పాలేరు పక్కబట్టలు తెచ్చేసరికి పద్మ మోహన్ల భోజనాలు అవ్వచేసేరు. ఆసరికే మేడ అంతా ఆరిపోవడంతో పాలేరు సాయంతో పద్మ మోహన్ పక్కలు పరిచేరు. అప్పటికి రాత్రి టైం 8:00 అయ్యింది. రాత్రి దాహంవేస్తే తాగడానికి మంచినీళ్లు మధ్య రాత్రి బాత్రూం అవసరాలకి మేడదిగి రానవసరం లేకుండా ఓ పక్కాగా తూముదగ్గర ఓ 3 బకెట్ల నీళ్లు, రెండు మగ్గులు ఏర్పాట్లు చేయించింది పద్మ.

మొత్తం పడకల ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యేప్పటికీ టైం సుమారు 8:30 అయ్యింది. అప్పటికి పద్మ ఫ్రండ్స్ నీల హేమాలు రాకపోవడంతో వాళ్ళు వస్తే మేడమీదకి పంపించమని వాళ్ళమ్మకి చెప్పి పద్మ మోహన్ లు మేడమీదకి వెళ్ళిపోయేరు. మేడమీదకి వెళ్ళేక ఏమిచెయ్యాలో తెలియక పద్మ గోడకి తలగడాలు వేసుకుని కాళ్ళు బారజాపి గోడకానుకుని కూర్చున్నది. మోహన్ పద్మ ఒళ్ళో తలపెట్టుకుని పడుకుని కబుర్లు చెప్పుకోవడం మొదలుపెట్టేరు. మరో 5 నిమిషాలలో సాయంకాలం జరిగిన సంఘటన మీదకి మాటలు వెళ్ళేయి. అదేంటిరా అలా లంగాలోకి దూరిపోయేవు అని మోహన్ ని అడిగేసింది పద్మ.

ఏమో పిన్నీ నువ్వు దుప్పటిలో దూరమంటే నేను దుప్పటీనే పైకిలేపేననుకున్నాను .. నాకు తెలియలేదు అన్నాడు మోహన్ సిగ్గుతో ముఖం ఎర్రబడిపోతుండగా .. కొద్దిక్షణాలు వాళ్ళిద్దరిమధ్య మౌనం రాజ్యమేలింది. ముందుగా మోహన్ మాట్లాడుతూ తన చేతిని చీర కుచ్చిళ్ళమీదనించీ పిన్ని పూకుమీదవేసి తడుముతూ ఇక్కడ నాకుతుంటే ఆ తడి భలేరుచిగా వుంది అన్నాడు చిన్నగా పిన్నికి మాత్రమే వినిపించేలా ..

మోహన్ మాటలకి పద్మ సిగ్గుతో చితికిపోతూ.. అల్లరివెధవ అలా చేసేవేమిటిరా? అసలు నీకేమయ్యిందిరా అన్నది గారంగా గోములు పోతూ.. (అసలు మోహన్ ని తొడలమధ్యనించీ లేవనివ్వకుండా అలా మోహన్ ముఖాన్ని పూకుమడతల్లోకి అదిమేసుకున్నాడు తానే అన్న విషయాన్ని దాటవేస్తూ మొత్తం తప్పంతా మోహన్ దే అన్నట్లు మాట్లాడసాగింది పద్మ) మోహన్ కూడా అలాగే సిగ్గుపడిపోతూ ఏమో పిన్నీ నాకు కూడా తెలియదు. లోపలకి దూరంగానే వెచ్చగా తడి ముఖమంతా అంటుకుంది. అదీకాక అదోరకమైన వాసన .. ఆ వాసనకి నాకు మత్తెక్కిపోయి ఆ మత్తుకి అలానే అక్కడ వాలిపోయేను అంటూ మళ్ళీ పిన్ని పూకుని చీరమీదనించీ బలంగా వొత్తేడు .. పద్మ స్స్.. ఆహ్.. అల్లరోడా అంటూ తొడలు రెండూ విడదీసి మోహన్ చేతులకి అందేలా తన పూకుని అందించి తాను ముందుకి వొంగి మోహన్ పెదవులమీద బలంగా ముద్దు పెట్టింది.

1 Comment

Add a Comment
  1. Upload next parts Fasty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *