పెళ్లి కోసం శోభనం – మొదటి భాగం 93

అలా పిన్నీ కొడుకు సుమారు గంటా గంటన్నర సేపు ఒళ్ళు మరిచి నిద్రపోయేరు .. ఇంతలో సుమారు 6:30 అవుతుండగా పద్మ తల్లి ఇంటికి వచ్చి హల్ లో ట్.వి. ఎదురుగా నిద్ద్రపోతున్న కూతురిని మనువడినీ నిద్రలేపుతూ .. ఏటూ కానీ వేళ ఈ నిద్దరలేమిటిరా? ఓ గంటలో వొంటచేస్తాను భోజనాలు చేసి పడుకుందురుగాని .. ఈరోజు నించీ నువ్వు నీ స్నేహితులతో కలిసి మెడమీద పడుకుంటానన్నావుగా వాళ్లకి గుర్తు వున్నదో లేదో ఓ మారు వెళ్లి వాళ్లకి గుర్తుచేసిరా.. అలాగే నిన్ననే పనివాళ్ళకి చెప్పి మిద్దె మీద అంతా కడిగించెను.. మరో గంట ఆగి వెళ్లి ఓ 4 బకెట్ల నీళ్లు పోసిరా .. వేడి తగ్గి పడుకునేందుకు వీలుగా చల్లబడుతుంది అన్నది.

సరేనమ్మా నేను వెళ్లి హేమకీ, నీలకీ (నీలిమని నీల అని పిలుచుకుంటారు) ఓ మాట చెప్పేసి వస్తాను అని పద్మ ఇంట్లోనించీ బయటపడింది.

పెళ్లికోసం శోభనం – 2వ భాగం
మామూలుగా వేసవికాలంలో పద్మ వాళ్ళ అమ్మానాన్నలు పెరట్లో మంచాలు వేసుకుని పడుకుంటే పద్మ తన ఫ్రెండ్స్ హేమా నీలలతో కలిసి మేడమీద పడుకుంటారు. హేమ వయసు 18 ఏళ్ళు. తీర్చిదిద్దినట్లుండే మంచి వుంపుసొంపులతో పరువపు బరువులతో మిసమిసలాడిపోతుంటుంది. పల్లెటూరు కదా అందుకే ఇంకా అక్కడ పట్నపు పోకడలు పొడసూపలేదు. అందువల్ల చక్కగా లంగా వోణీ వేసుకుని ఆశగా చూసే మగవాళ్ల నోరూరేలా చూపించీ చూపించకుండా తన అందాలని ఆరబోస్తూవుంటుంది. అసలే 5′.5″ పొడవు 36 సైజు సళ్ళు ఇంకా ఏ మగాడు వాటిమీద చేతులెయ్యలేదుగనక 36 సైజుల్లో వున్నాయి. పలుచని నడుము ముచ్చటైన గుద్ద. ఒక్కసారి ఏమగాడికిందైనా నలగడం మొదలుపెట్టిందా ఆసైజులన్నీ తప్పక పెరిగి మరింతగా ఆశగాచూసే మగాళ్లని నిద్దరలేకుండా చేస్తాయన్న విషయంలో ఎవ్వరికీ అనుమానమే లేదు.

ఇంక నీల (నీలిమ) విషయానికి వస్తే నీలకి 15 దాటి 8 నెలలయింది మరో 4 నెలల్లో 16 లోకి అడుగుపెడుతుంది. పైనచెప్పినట్లు ఇంకా పల్లెటూరే గనక నీల పొడుగు లంగాలు పైన జాకెట్ వేస్తుంది కానీ ఇంకా ఓణీలు వెయ్యడం లేదు. 34 సైజు సళ్ళు., కానీ ఇంకా ఓణీలు వేయకపోవడం వల్ల ఆ పొడుగు లంగాలపైవేసే జాకెట్లో కార్ హెడ్ లైట్స్ లా కొట్టొచ్చినట్లు కనపడుతూ మగాళ్లని కవ్విస్తుంటే 5′ పొడవు మనిషేమో బలమైన తొడల అందాలు బోర్లించిన యిత్తడి చెంబుల్లా గుండ్రంగా నిండుగా కసిగా కౌవ్విస్తూ కాకెక్కిస్తూ చూసే మగాళ్ల మనసుల్లో కసికోరికలు రేకెత్తిస్తుంటాయి. అయితే నీలది ఇంకాపెరిగే వయసేకనక ఈ అందాలు సైజులు ఇంకా పెరుగి మరింత అందంగా మందంగా మారే అవకాశం వుంది. చూసే జనాల అదృష్టం బాగుంటే ఇప్పటినించీ నీల వొంటిమీద ఏమగాడిచెయ్యయినా పడిందా ఆ అందాలు మరింతపెరిగి మగవాళ్ళకి నిద్దరలేని రాత్రులు గడిపేలా చేస్తాయన్న విషయంలో సందేహమే లేదు.

1 Comment

Add a Comment
  1. Upload next parts Fasty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *