పెళ్లి కోసం శోభనం – మొదటి భాగం 93

యిరవైనాలుగేళ్ల పద్మ నాలుగేళ్ల కిందటే డిగ్రీ పూర్తిచేసి పెళ్లికోసం ఎదురుచూస్తున్నది. పాపం వాళ్ళ తల్లితండ్రులు పిల్ల పెళ్లి కోసం చెయ్యని ప్రయత్నం లేదు. కొంచెం రంగు తక్కువైనా చూడచక్కని రూపం. వయసుపొంగులతో కోరికల బరువుతో పిటపిటలాడిపోతున్న పరువాలతో చూసేవాళ్లు ఊహల్లో ఏవేవో చిలిపి ఆలోచనలు రేకెత్తించేలాగే ఉంటుంది. అవకాశం దొరికితే ఆమె పొందు ఏ మగాడూ ఒదులుకోడు. కానీ ఎందుకో పద్మకి పెళ్లి కావడం లేదు.

చూడ చక్కని రూపం, పెద్ద కళ్ళు, ఆమె వొంటిలో పెరిగిపోతున్న కోరికలకు గుర్తుగా పెరిగిపోయిన 38 సైజు సళ్ళు, 34 సైజు గుద్దతప్ప నడుము మాత్రం 30/32 సైజు మధ్య నాజూకుగానే ఉంటుంది. దరువేసేవాడిలో దమ్ముండాలేకానీ ఆ ముందు వెనెకెత్తుల అందాలతో పండుగ చేసుకోవడం ఖాయం. ఇంక అరటిబోదేల్లాంటి ఆ తొడల అందాలు ఏమని వర్ణించాలి? మగాళ్లు వాళ్ళ తలని ఆ తొడలమీద పెట్టి ప్రాణాలు ఒదిలెయ్యడానికి కూడా సిద్దపడిపోయే అంత అందం. అంత మంచి కసెక్కించే ఫిగర్ వున్నా పాపం పద్మ ఖర్మమో లేక భగవంతుడు ఆమె నుదుటన ఇంకేమి రాసేడో మనకైతే తెలియదు కానీ పద్మ కి మాత్రం పెళ్లి కావడంలేదు ..

పద్మ కి ఓ అక్కయ్య వుంది. పేరు ఉమ. పద్మ కన్నా 9 ఏళ్ళు పెద్దది. పద్మకి ఉమకి మధ్య ఓ ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిపోవడంతో వీళ్లిద్దరి మధ్య అంత వయసు తేడా ఒచ్చింది. ఉమకి పెళ్లి అయ్యే సమయానికి పద్మ వయసు 8 ఏళ్ళు. ఉమకి పెళ్ళైనాక కొడుకు పుట్టెడు ఇప్పుడు వాడి వయసు 16/17 ఏళ్ల మధ్య ఉంటుంది. వాడి పేరు మోహన్ ..

మోహన్ ప్రతీ పండుగ సెలవులకి తాతగారి వూరు వస్తుంటాడు. గత 2 ఏళ్లుగా వాడికి తాతగారి ఇంటికి రావడం కుదరలేదు. మళ్ళీ 2 ఏళ్ల తరువాత ఇదే తాతగారి ఇంటికి రావడం. ఇప్పుడు 10వ తరగతి పరీక్షలు రాస్తూనే వచ్చే 1/2 ఏళ్లలో మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్ కోచింగులు గట్రా అని చితకొట్టేస్తారు కాబట్టీ మళ్ళీ మళ్ళీ పలేటూరి అందాలు చూడ్డం కుదురదని పరీక్షలు పూర్తికాగానే బస్సెక్కి తాతగారింటికి పరిగెత్తుకుని వచ్చేసేడు ..

దురదృష్టవశాన ఈసారి వీడితో ఆదుకునే స్నేహితులందరూ సెలవులకి వేరే వేరే ఊళ్ళు వెళ్లడంతో వీడికి 2వ రోజునించే ఆ పల్లెటూరు బోరుకొట్టడం మొదలయ్యింది. ఎం చెయ్యడానికీ తోచక 3వ రోజు సాయంత్రం తన ఇంటిపక్కనున్న చిన్నపిల్లలందరినీ పోగుచేసి వాళ్ళతో దొంగాట ఆడడం మొదలెట్టేడు ..

1 Comment

Add a Comment
  1. Upload next parts Fasty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *