పార్వతమ్మ! 276

భర్త లేనప్పుడు తను స్వయం తృప్తి చేసుకోవడం కోసం సెక్స్ టాయ్స్ కూడా మొగుడి ద్వారానే తెప్పించుకుంది. ఈమధ్యే లెస్బియన్ సెక్సు మీద ఇంట్రస్టు కలిగి, అది అంతకంతకూ మహావృక్షంలా పెరిగింది. సెక్సు దాహంతో పరి తపించిపోతున్న పార్వతి కళ్ళు అప్పుడప్పుడే ఈడొస్తున్న దేవి పరువాలపై పడ్డాయి.

దేవి , ఇంటి పని చేస్తున్నంత సేపూ ఆమె చూపులు దేవి చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉండేవి. దేవి పద్దెనిమిదేళ్ళ అమ్మాయిలా అస్సలు అనిపించదు. చిన్నపిల్లల్లా ఇంకా ఫ్రాకులు వేసుకుంటుంది లేదా మోకాళ్ళ వరకూ ఉండే పరికిణీలు వేసుకుని పైన జాకెట్ వేసుకుంటుంది. అప్పుడప్పుడూ , మలయాళీ అమ్మాయిలా టైట్ జాకెట్ వేసుకుని, పొడవు పరికిణీ వేసుకుంటుంది. ఆ విషయమై వాళ్ళమ్మను అడిగితే ,

‘అదింకా చిన్న పిల్లేనమ్మగారూ. ఇంకా పెద్దమనిషి కాలే. మా ఇంట్లో కాస్త లేటుగా పద్దెనిమిది దాటాకే అవుతారండీ. రేపో మాపో ఎలాగూ తప్పదు.ఇప్పుడే వోణీలేస్తే, కుర్రాళ్ళ కళ్ళు పడతాయండి .తర్వాత సూద్దాం లెండి. మీ ఇంట్లో కూడా కుర్రాళ్ళెవరూ నేరు కదమ్మా. మరేం పర్వాలేదు లెండి. ‘ అని నవ్వేసింది.

ఆల్రెడీ అప్పటికే దేవిపై పార్వతమ్మ కళ్ళు పడ్డాయనీ, అవి శూలాల్లా ఆమె ను నిలువెల్లా తాకుతున్నాయన్న విషయం పాపం ఆ పిచ్చితల్లికి తెలియదు. అవి కుర్రాళ్ళ చూపులకన్నా దారుణమైనవని అంతకన్నా తెలియదు.

పొడవాటి జుట్టుకి చక్కగా నూనె రాసుకుని, మధ్య పాపిడితో నున్నగా తలదువ్వుకుని, స్కూలు పిల్లలా రెండు జడలు అల్లుకుని, రిబ్బన్లు పెట్టుకుని, ఫ్రాకులో చూస్తే ఎవరైనా ఆమెను హైస్కూల్ పాప అనుకుంటారు తప్పిస్తే పద్దెనిమిదేళ్ళ కన్నె పిల్ల అని ఎవరూ ఊహించరు. టైట్ జాకెట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆమె గుండె ఎత్తులు చూసి పార్వతమ్మ వివశురాలౌతుంది. దేవిది అందమైన రూపు. ఆడవారైనా, మగవారైనా, ఒకసారి చూసిన వారు తల త్రిప్పి మరోసారి చూడాల్సిందే.

దేవి అందం పార్వతమ్మను బాగా ఆకట్టుకుంది. పనిలో పెట్టుకున్న మర్నాటి నుండే దేవిని లైన్లో పెట్టే కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ చేసింది పార్వతి. నల్లని ముసలి మొగుడితో పోలిస్తే, తెల్లని దేవి అప్సరసలా కనిపించింది. పిల్లని దెంగాలన్న కోరిక అంతకంతకూ రాజుకోసాగింది.

చాక్లెట్లతో మొదలు పెట్టి, ఫ్రిజ్ లోని ఐస్క్రీములు, రోల్డ్ గోల్డ్ జూకాల వంటి చిన్నచిన్న గిఫ్టులు ఇవ్వడం వరకూ వెళ్ళింది.

తన కూతురి చిన్నప్పటి బట్టలు కాస్ట్లీవి, పట్టు పరికిణీలూ, మిడ్డీలు, ఫ్రాకులూ ఇచ్చి అవి వేసుకుని పనికి రమ్మనేది. పార్వతమ్మ పాడు బుద్ది తెలీని తల్లీ కూతుళ్ళు అమ్మగారి దాతృత్వం చూసి పొంగిపోయేవారు.

“దేవి నా మనవరాలి లాంటిది. రేపు పెద్దమనిషయ్యాక మంచి సంబంధం చూసి నేనే పెళ్ళి జరిపిస్తానం”టుంటే ఆతల్లి కళ్ళు వెలిగిపోయేవి.

ఇక సాయంత్రాలు, దేవి ఇంటి పని పూర్తి చేసాక భోజనానికి ముందు ఉండే తీరిక సమయంలో పార్వతమ్మ మామూలుగా తన కోసం వేసుకుంటున్నట్లుగా డివీడీ సినిమాలు వేసి చూపించేది.

ఏడయ్యేసరికి భోజనం పెట్టినా సరే సినిమా పూర్తయ్యే వరకూ దేవి ఆ ధ్యాసలో ఉండిపోయేది. పార్వతి ఆమెకు మెల్లగా ఇంగ్లీష్ సినిమాలు అలవాటు చేసింది. మధ్య మధ్యలో ఆమె అడిగితే అర్థం చెప్పుతుండేది.

తరవాత ఏదో యథాలాపంగా వేస్తున్నట్లు, మలయాళం పెద్దల సినిమాలూ, తగు మాత్రం లెస్బియన్ సెక్సు సీన్లుండే ఇంగ్లీష్ సినిమాలు స్టార్ట్ చేసింది.

నెల తిరిగేసరికల్లా దేవి ఆ సినిమాలకి బాగా అలవాటయ్యింది. గబగబా పని పూర్తి చేసుకుని వచ్చి టీవీ ముందు సెటిలవ్వడం మొదలెట్టింది. సెక్సు సీన్లంటే మొదట్లో ఉండే సిగ్గు తరవాత్తరవాత తగ్గిపోయింది.

పార్వతి ఆమెను మెల్ల మెల్లగా మాటల్లో పెట్టి సెక్సు కబుర్లు అలవాటు చేసింది.

“అదేటమ్మ గారూ, అట్టా ఆడోళ్ళూ ఆడోళ్ళూ పేమించుకుంటా రేటండీ?”

అమాయకం గా లేబర్ భాషలోనే ఒకసారి అడిగింది దేవి.

“అవునే.. అది దొరసానుల పద్దతి. అలా చేసుకోవడం కొత్త ఫేషనే, చాలా బావుంటాదే.”. అదేమంత పెద్ద విషయం కానట్టు చెప్పింది పార్వతి.

“ఓహో” అని దేవి అనుకుంది.

“మరి అట్టా సేసుకుంటే కడుపవ్వుద్దండీ?”

“లేదే. అలా చేసుకోవడం చాలా భరోసా ఐన పద్దతి. కోరికా తీరుతుంది. ఏ కడుపూ, బాదర బందీ ఉండదు. భలే రంజుగా ఉంటాదే.” అని ఊరిస్తూ చెబుతూ టక్కున టీవీ ఆఫ్ చేసేసింది.

“అదేటండమ్మగారూ. అట్టా అపు సేసేసినారు. సినిమా పూర్తిగా సూణ్ణీయండీ”. గునిసింది దేవి.

“అమ్మో? ఇలాంటి వన్నీ నీకు మప్పుతున్నానని గానీ మీ అమ్మకు తెలిసిందంటే నాతో తగువాడి నిన్ను పని మానిపించేయగలదు”. పార్వతి ముందు జాగ్రత్త గా పాచిక విసిరింది.

” దేవుడి తోడు, ఓరికీ సెప్పను. సినిమా బావుంది. సూపించడమ్మ గారూ.” అంటూ మరీ మరీ బతిమాలింది.

అలా అడిగించుకున్న పార్వతమ్మ, దేవితో ఈ విషయాలు ఎవ్వరికీ చెప్పనని అనేక ఓట్లు వేయించుకుని మిగతా సినిమా చూపించింది.

మర్నాటినుండీ ‘త్రిబుల్ ఎక్స్’ లెస్బియన్ సినిమాలు చూపసాగింది.

ఆ సినిమాలు చూస్తూ, వయసులో ఉన్న దేవి మైమరిచిపోసాగింది.

పనిలో చేరిన కొత్తలో, భోజనం చేసి సాయంత్రం ఏడున్నరకల్లా ఇంటికెళ్ళిపోయే దేవి, ఇప్పుడు సినిమాలు చూస్తూ తొమ్మిది వరకూ ఉండి పోసాగింది. పార్వతమ్మ కూడా ఏమీ మాట్లాడకుండా గుంభనంగా ఉండిపోయేది.

లేటైనందుకు ఇంట్లో దేవిని తల్లి ఏమన్నా సంజాయిషీ అడిగితే, అమ్మగారింట్లో టీవీ చూస్తూ ఉండిపోయాననేది. ఆమె చెప్పేది నిజమో కాదో మరునాడు పార్వతి ని తల్లి అడిగేది. పార్వతి కూడా దేవి తన దగ్గరే తొమ్మిది వరకూ ఉందనేసరికి తల్లి లైట్ తీసుకునేది. ఆ ఇంట్లో మగవాళ్ళు ఉండరనే ధీమా తల్లిది. కానీ తన కూతురు, ఒక ఆడదాని చేతిలోనే పూర్తిగా కట్టు తప్పుతోందన్న నిజం తెలియలేదు.

దేవి పనిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇల్లు అద్దంలా శుభ్రంగా ఉంచుతోంది. వచ్చిన కొద్దిరోజుల్లోనే తన పని తోనూ, ముఖ్యంగా అందంతో పార్వతమ్మ మనసు దోచుకుంది.

ఇక ప్రస్తుతానికి వస్తే, దేవి ఇంట్లోకి రాగానే పార్వతమ్మ తలుపులు వేసేసి ఆమె వెంటే లోనికి వెళ్ళింది.

ఈరోజు దేవి తనిచ్చిన ఫ్రాక్ లో ఉంది. టైటుగా, పూల డిజైన్ తో ఉన్న ఫ్రాక్ లో సన్నని నడుము క్రింద వంపుతిరిగి పొంకంగా ఉన్న దేవి పిరుదులు చూసి పార్వతమ్మ గుండె లయ తప్పింది. ఫ్రాక్ అంచులు మోకాళ్ళకు కాస్తంత పైకే ఉన్నాయి. అసలామె తొడల అందాలు చూడాలని తనే కావాలని కాస్తంత పొట్టి ఫ్రాక్ ఇచ్చింది.

నడుము దగ్గర తాడుతో బిగించబడి పైన కాస్త కాస్త టైట్ గా ఉన్న ఫ్రాక్ లో దేవి గుండె ఎత్తులు ఉబికి ఉబికి పైకి కనిపిస్తున్నాయి. స్లీవ్ లెస్ ఫ్రాక్ కావడంతో , దేవి నునుపైన భుజాలు, చంకలు నగ్నంగా కనిపిస్తున్నాయి. క్రింద ఫ్రాక్ గుండా ఆమె తొడలు లీలగా కనిపిస్తున్నాయి. అచ్చు బాలనటి ‘మీనా’లా మది చెడగొడుతోంది.

4 Comments

Add a Comment
  1. Super avaraina unsatisefied aunties unte call cheyandi

  2. Aunties or ammayilu kavali ante msg cheyandi

    1. Ha kaavali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *