పార్వతమ్మ! 277

చీరలో దెంగడానికి నీయమ్మ ఎలాగూ ఉందిగా. రేపు నీకు పని చెప్పను. నువ్వు రాగానే మాట్నీ షో తో మొదలెట్టి, తెల్లారే వరకూ నిన్ను ఎన్ని సార్లు దెంగుతానో నువ్వే చూద్దువు గాని. రేపటి నుండి నీ మొలకు మొడ్డ కట్టి ట్రైనింగ్ ఇస్తానే. నువ్వు నాపూకుని దెంగి పెట్టాలి. నేను నిన్ను, నువ్వు నన్నూ దెంగుకుందామే. కుర్ర పిల్లవు కదా? స్పీడుగా, ఎక్కువసేపు దెంగించుకుంటాను.”

దేవి సంబరంగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది. .

మర్నాడు పార్వతి, దేవి తల్లికి చెప్పేసింది. అయ్యగారు లేనప్పుడు ఈ వారమంతా దేవి తనకు తోడుగా రాత్రుళ్ళు తనతోనే పడుకుంటుందని.

” అన్నట్టు, వచ్చే వారం నుండి, నువ్వు సాయంత్రం డ్యూటీకి రావాలి. నీ కూతురు పొద్దున్న డ్యూటీకి వస్తుంది. సాయంత్రాలు నీ డ్యూటీ పడ్డప్పుడు రాత్రుళ్ళు నాకు తోడు పడుకోవాలి. అర్థమైందా? ఇదిగో, ఈ చీరలు కట్టుకుని శుభ్రంగా నీ కూతురిలా తయారై రావాలి. ఈ లోగా ఈ చీరలకి తగ్గా లంగాలు కుట్టించుకో.” అని కొన్ని కొత్త చీరలూ, డబ్బూ ఇచ్చింది.

ఆ పిచ్చి తల్లి సంతోషంగా ఒప్పేసుకుంది.

ఆ వారం ముగిసే సరికి, దేవికి తన రబ్బరు మొడ్డతో కన్నెరికం చేసేసి మూడు రాత్రుళ్ళూ చేసేసింది. మూడు రాత్రుళ్ళూ తను మొడ్డతో దున్నిన దున్నుడికి హూనమైన దేవి పూకుకి పార్వతి తరువాతి వారం రెస్టు ఇచ్చింది.

వారం మారి, డ్యూటీ సాయంత్రానికి మారిన మొదటి రోజునే, తల్లి పూకులో పార్వతమ్మ తన మొడ్డని విజయవంతంగా దిగేసేసింది. మొగుడు విడిచి పెట్టి సంసార సుఖానికి దూరమైన ఆ తల్లి మొదటి రోజునే పార్వతి చూపించిన సినిమాలకి పడిపోయి పార్వతమ్మకి తన ఒంటిని ఆనందంగా సమర్పించుకుంది.

పార్వతమ్మ ఆ తల్లీ కూతుర్లిద్దరినీ దెంగుతున్న విషయం ఇద్దరికీ అర్థమైపోయినా ఎవరికి వారు తెలియనట్లుగా నటించేవారు.

ఆరోజునుండీ పార్వతమ్మ దేవితో మార్నింగ్ షోలూ, దేవి తల్లితో నైట్ షోలూ వేసుకుంటూ స్వర్గ సుఖాలు చవి చూడసాగింది. తల్లీ కూతుళ్ళ కుతీ, వారి ఆర్ధిక కష్టాలూ తీరాయి.

నెల తిరిగేసరికి దేవి పెద్దమనిషయ్యింది.

End!

4 Comments

Add a Comment
  1. Super avaraina unsatisefied aunties unte call cheyandi

  2. Aunties or ammayilu kavali ante msg cheyandi

    1. Ha kaavali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *