పార్వతమ్మ! 277

దేవి దేహం అంతా కదిలిపోయినట్లైంది.

స్వర్గ ద్వారాల అంచులకి చేరుకుంది.

మరొక ప్రక్క దేవి పరిస్థితి కూడా అలానే ఉంది, శరీరం మొత్తం చిక్కటి గులాబీ రంగులోకి మారిపోయి, రక్త నాళాలు చిట్లిపోతాయా అన్నంతగా సుఖానికి పరవశించిపోతూ ఆమె తను ఎవరితో సంగమిస్తోందోకూడా గమనించలేనంత పారవశ్య స్థితిలో సుఖానుభూతి పొందసాగింది.

పార్వతి చిక్కని రసాలు మెల్లగా దేవి పూకుని తడపసాగాయి.

పార్వతి తన బరువుని పూకుపై కేంద్రీకరించి తనకు తాను ఇష్టంగా సమర్పించుకుంటున్న దేవి పూకుని ని గట్టిగా నొక్కుతూ దెంగుతోంది.

ఇద్దరి తనువులూ ఒకదానికొకటి దగ్గరగా అతుక్కుపోయాయి.

దేవికి కూడా రసాలు ఊరసాగాయి. గాఢమైన వాసనతో నిండిన పార్వతి రసాలు, దేవి లేలేత రసాలతో కలిసిపోయాయి.

దేవికి లోపల దూల పెరిగిపోయింది.

” అమ్మగోరూ .అట్టాగే వెయ్యండి.. హబ్బా…స్వర్గం లా ఉండాది”.

.ష్..ష్..మ్..మ్..ఈ సుఖం ఇలా ఉంటుందని తెలిస్తే నేనే మిమ్మల్ని దెంగమని అడిగేసేదాన్ని .. మ్..అదీ..అలా కుమ్మండమ్మా.” ఏదో నిద్రలో అన్నట్టు అంటూ అంటూ కసిగా పార్వతి వీపుని గోళ్ళతో రక్కసాగింది.

దేవి మాటలకి మరింత రెచ్చిపోతూ విరగ కుమ్మసాగింది పార్వతి. దేవి ఢీ అంటే తనూ ఢీ అన్నట్టు కుమ్మడం, ఎదురొత్తులివ్వడం.కుమ్మడం, ఎదురొత్తులివ్వడం…. కసిగా..కసికసిగా.. ఆమె దూల తీరిపోయేట్టుగా.. తన కుతి తీరేట్టుగా.. కమ్మగా.. కుమ్ముకుంటూ ఒకేసారి ఇద్దరూ క్లైమేక్స్ కేసి చేరుకోసాగారు.

” అమ్మగారూ , ఏం దెంగుతున్నారమ్మా. అట్టాగే దెంగండమ్మా. మీ ఆయన అదృష్ట మంతుడమ్మా”.

ఇదే అదనుగా , పార్వతమ్మ తన కిష్ఠమైన టాపిక్ మొదలెట్టింది.

“ఇలా రోజూ దెంగించుకుంటావుటే?”

” ఇంకా అడుగుతారా అమ్మగారూ. మీరిట్టా రోజూ నాకు చేస్తానంటే, మీరే పని సెప్పినా సేత్తానమ్మగారూ. నా పానాలిమ్మన్నా ఇస్తాను.” తమకంలో దేవి చెప్పింది.

పార్వతి తన జోరు మరింత పెంచుతూ అడిగింది.

“నీ ప్రాణాలక్కరలేదు గానీ, ఈ సుఖం నీకు రోజూ కావాలంటే నువ్వో చిన్నసాయం చేసిపెట్టాలే”.

పార్వతి పెంచిన జోరుకు అణుగుణంగా తన తొడలను అడ్జస్ట్ చెసుకుంటూ, ” అబ్బా . అబ్బా. కూసింత నెమ్మదిగా సెయ్యండమ్మగారూ, పూకు పగిలిపోయేనాగుంది .. అంటూనే, పార్వతి నోటిలోనికి తన నాలుకను పోనిచ్చి, ఆమె ఎంగిలిని పీల్చి చెప్పింది.

“నానేం సాయం చేయగలనమ్మగారూ, నాకాడేటుంటది కావాలంటే నా పూకుని మీకు కావల్సినన్నాళ్ళు దెంగుకోడానికి నా అంత నేనే ఇచ్చీగల్ను. ఇంకే టుంటదమ్మగారూ నా కాడ?”

” ఒసే అది కాదే, నీ పూకు ఎట్టాగూ నాదే, నువ్విక ఒద్దన్నా సరే, రేప్ చేసి దెంగ గలను. మరోకటున్నదే నీ దగ్గర.”

” సెప్పండమ్మగారూ,” పార్వతి దెంగుడుని అస్వాదిస్తూ చెప్పింది.

” ఇందాక చెప్పాను కదే. నీ యమ్మ పై కూడా నాకు మనసైందే. దానిని కూడా దెంగుతానే. నువ్వు మీనాలా ఉంటే, నీ యమ్మ చీర కుచ్చిళ్ళు పైకి దోపుకుని పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మోకాలి పిక్కలు కనిపిస్తూ స్వాతిముత్యంలో సినిమా యాక్టర్ దీప లాగా మతి పోగొడతా ఉంటాదే. దానిని కూడా నేను దెంగాలి. నువ్వడ్డు చెప్పకూడదు.” అంటూనే దేవికి చుక్కలు కనిపించేలా ఒక బలమైన దెంగుడుని ఆమె తొడలమధ్యకు పంపింది.

“అమ్మ గారూ, ” అని ఒక మూలుగు తీయగా మూలుగుతూ, “దానికి నానేం సెయ్యగలనమ్మా”. అంటూనే ” అమ్మగారూ , ఈ పోటు బావుందమ్మా, ఆ స్పీడులో అట్టాగే కాస్సేపు దెంగండీ”. అంది.

పార్వతమ్మ తనను అంత బలంగా దెంగుతుంటే, దేవికి ఆమె తనలో కలిసిపోతున్నట్లుగా అనిపించింది.

“అదికాదే , నీ యమ్మ కూడా నీలాగే నాకు పడిపోతుందంటావా, లేక యాగీ చేస్తాదంటావా? అసలామె మీ నాన్నకి దూరమై ఎన్నిరోజులైందే? నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నేను ప్లాన్ చేసుకుంటానే” దేవి పాదాలను తన అరిచేతులతో బంధించి సవరిస్తూ, దెంగుడు కొనసాగిస్తూ చెప్పింది.

“మా బాబు మమ్మల్నొగ్గీసి, రెండేళ్ళయ్యిందమ్మగారూ. అప్పణ్ణించీ మా యమ్మకి మగ తోడు నేదమ్మా.”

4 Comments

Add a Comment
  1. Super avaraina unsatisefied aunties unte call cheyandi

  2. Aunties or ammayilu kavali ante msg cheyandi

    1. Ha kaavali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *