పాపం అలిసిపోయావా బావా? 83

“పాపం అలిసిపోయావా బావా? ఇంకా, ఇంకా కావాలన్నావుగా, నేను రెడీ, నీదే ఆలస్యం” అని లలిత వెక్కిరింపుగా అంటూ కాంచన ను కౌగలించుకుని ఆమె నల్లని చనుమొనలను చీకుతూ వాటిపై పేరుకున్న ఉప్పటి చెమటను పీల్చుకుంటూ రెచ్చగొట్టసాగింది. అలసిన కాంచన, కొద్ది నిమిషాల్లోనె లలిత చర్యలకు మూడో షోకి రెడీ కాసాగింది. ఇలా ఒకనొకరు ఉత్సాహపరచుకుంటూ ఆ రతి క్రీడను తెల్లార్లూ కొనసాగించారు.

ఇక మర్నాటి నుండి మూడురాత్రులూ గడిచాక తరువాతి నెల రోజులూ వారు హానీమూన్ ఎంజాయ్ చేసారు. తను ప్లాన్ చెసిన ఇండియన్ టూర్ కి లలితను కూదా తీసుకెళ్ళి కాంచన లలితను కొత్త కొత్త హిల్ స్టేషన్స్ లో ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేసింది. లలితను వేర్వేరు ఏంగిల్స్ లో వివిధ రకాలుగా దెంగి ఆమెను తనంటే పడి చచ్చే బానిసగా చేసేసుకుంది.

నెల తర్వాత తన తమ్మూడికి భద్రంగా(?) అప్పజెప్పి తను యూ.ఎస్. వెళ్ళేముందు లలితకు మాట ఇచ్చింది “తను ఎప్పటికైనా లలితను కూడా ఎలాగైనా యూ.ఎస్. తీసుకెళ్ళి పెళ్ళి చేసుకుంటానని. ఎస్ , ఆమె అందుకు సమర్ధురాలే.

— సమాప్తం—

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *