పద్మజ చిత్రాలు 494

పద్మజ ని చూస్తూనే హలో మేడం మీకోసమే సార్ ఎదురుచూస్తున్నారు అన్నది;
చూసారా నాకు లేట్ అయితే ఏమవుతుందో అన్నారు ఇదే అన్నట్టు మొగుడి వైపు చూసింది
మేడం ఇంతకీ ఈ సార్ అంటూ శ్రీనివాస్ వైపు చూసింది
ఒహ్హ్ పరిచయం చేయటం మరిచిపోయాను ఈయన మావారు శ్రీనివాస్
నమస్తే సార్
ఏవండీ నేను చెప్తూ వుంటా కదా శ్యామల అని తనే
హ్ మీరేనా నమస్తే
ఇద్దరికి చెరో బ్యాడ్జి ఇచ్చింది వాటిని మెడలో వేసుకొని లోపలికి వెళ్లారు

శ్రీరామ్ తన దగ్గర వున్న డబ్బులు తీసి మొత్తం లెక్కపెట్టి ఐదువేలు స్నేహ చేతిలో పెట్టాడు
అబ్బా నీ దగ్గర బలే ఉంటాయి రా డబ్బులు
హహ ఏమోనే మా అమ్మ ఎక్కడ పడితే అక్కడ డబ్బులు పెడుతుంది ఒక రెండు వేలు తీసిన తేడా తెలీదు ఆలా తీసినవే ఇవి అంటూ ముద్దు పెట్టాడు
అబ్బా కొంచం కాఫీ తాగుదాము రా అన్నది
ఓకే అంటూ శాంతి శ్రీకాంత్ కాఫీ పెట్టటానికి కిచెన్ లోకి వెళ్లారు
స్నేహ ఇల్లు అంత చూస్తూ శ్రీరామ్ ఫామిలీ ఫోటో దగ్గర ఆగిపోయి, రేయ్ శ్రీరామ్ అంటూ గట్టిగ అరిచింది
స్నేహ కళ్ళు పెద్దవి చేసుకొని ఫోటో చూస్తూ రేయ్ ఈవిడ అంటూ పద్మజ వైపు చూపించింది
ఏంటే అంత ఆశ్చర్యపోతావు మా అమ్మ
అంటే … మీకు….. నిజంగా అమ్మ నా
హహహ నిజంగా అమ్మ, అబ్బదంగా ఒక అమ్మ వుంటారా మా అమ్మే
నీకు KP అప్ గురించి తెలుసా
హా విన్నాను కానీ నాకు అలాంటివి చూడటం అంత అలవాటు లేదు, ఏదో హీరోయిన్ లని చూస్తూ లేదా మీతో మా ఫ్రెండ్స్ రూమ్ లో అంతే;

పద్మజ లిఫ్ట్ ఎక్కి మూడో ఫ్లోర్ నొక్కింది
ఒహ్హ్ ఇంత పైన వుంటుందా
హా అవునండి జనరల్ గ ఈ లిఫ్ట్ అందరు ఒచ్చేదాకా పని చేసుతుంది , ఆ తరువాత అవుట్ అఫ్ సర్వీస్ అని పెట్టేస్తారు
లిఫ్ట్ దిగగానే ఎదురుగ ఒక వ్యక్తి దమ్ము మీద దమ్ము కొడుతూ టైం చూసుకుంటూ వున్నాడు పద్మజాని చూడగానే
హమ్మయ్య వొచ్చేశారా మీకు లేట్ అవుతుంది ఏమో అనుకున్నాను అన్నాడు నవ్వుతు
పద్మజ నవ్వుతు అయ్యో తొందరగానే బయలుదేరాము అండి దారిలో లేట్ అయింది అంటూ ఈయన మా వారు శ్రీనివాస్
హలో అంటూ చేయి అందించాడు శ్రీనివాస్
ఈయన ప్రసాద్
ఒహ్హ్ గ్లాడ్ టు మీట్ యు సర్
సేమ్ హియర్ శ్రీనివాస్ అంటూ ముగ్గురు లోపలికి వెళ్లారు అంతలో చేతిలో పేపర్లు పట్టుకొని ఒక వ్యక్తి హడావిడిగా తిరుగుతూ వున్నాడు పద్మజ అతన్ని పట్టుకొని ఏవండీ ఈయనే జయచంద్ర
ఒహ్హ్ మీరేనా ఎప్పుడు పేరు చూడటమే నైస్ టు సి యు అంటూ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాడు శ్రీనివాస్
ఎవరు అన్నట్టు మొహం పెట్టాడు
మా వారు శ్రీనివాస్
నవ్వుతు ఒహ్హ్ మీరేనా గ్లాడ్ టు మీట్ యు, ఏం చేస్తుంటారు మీరు మేడం ఎప్పుడు మా వారు ఐతే ఇలా మా వారు ఐతే ఆలా అంటూ మీ గురించే చెప్తూ వుంటారు
నేను గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో పని చేస్తూ వుంటాను అండి ఈ రెండో శనివారం సెలవు అందుకే పద్మజ ఆఫీస్ చూద్దాము అని వొచ్చాను
నైస్ నైస్ ఇన్నాళ్ళకి ఐన వొచ్చారు సంతోషం రండి అంటూ లోపల వున్న మరో గదిలోకి నలుగురు వెళ్లారు;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *