పద్మజ చిత్రాలు 486

ఒక పదిహేను నిమిషాల్లో ఇద్దరు ఇంటికి వొచ్చారు
లోపలికి వొస్తూనే రేయ్ కంఫర్మ్ ఆ మీ అమ్మ నాన్న ఇప్పట్లో రారు అని అడిగారు
అబ్బా మాకు తెలుసు కదే, మా అమ్మకి ఎప్పుడో ఒకసారి ఆఫీస్, అప్పుడు మా అమ్మ పొద్దున వెళ్తే మళ్ళి రాత్రికే వొస్తుంది ఆలా ఒక టు త్రి డేస్ వెళ్తే చాలు మళ్ళి ఆల్మోస్ట్ త్రి ఫోర్ మంత్స్ తరువాతే ఆఫీస్
అవునా అయినా అదేం ఆఫీస్ రా
ఏమో నే మనకి ఎందుకు తొందరగా రండి అంటూ శాంతి శ్రీరామ్ ఒక రూమ్ లోకి
శ్రీకాంత్ స్నేహ ఒక రూమ్ లోకి వెళ్లారు;

ఇక్కడ రోడ్ మీద వెళ్తున్న పద్మజ శ్రీనివాస్ ఒక చోట పెట్రోల్ కొట్టించుకోటానికి ఆగారు
అంతలో వాళ్ళ పక్కనే ఒక కార్ ఆగింది, అందులో నలుగురు కాలేజీ కుర్రాళ్ళు వున్నారు అందరు ఒక్కసారి నోరు వెళ్ళబెట్టుకొని పద్మజాని చూడటం మొదలుపెట్టారు
పద్మజ వాళ్ళని చూసి మొహం పక్కకి తిప్పుకొని చున్నీ సరి చేసుకున్నది, శ్రీనివాస్ వాళ్ళ వైపు కోపం గ చూసాడు వాళ్ళు కూడా కాసేపు వాళ్లలో వాళ్లే ఏదో మాట్లాడుకొని పెట్రోల్ కొట్టించుకొని వెళ్లిపోయారు.
ఇద్దరు కాస్త దూరం వెళ్ళాక పద్మజ ఇందాక చూసారా ఆ కుర్రాళ్ళు
హా అందుకే నేను కార్ తీస్తాను అంటే నువ్వే ఎందుకు అంత పెట్రోల్ దండగ అంటూ ఇలా బైక్ లో వొస్తావు
హహ పోనీలెండి వాళ్ళు ఏమైనా అన్నారు ఏదో చూసారు అంతేగా
నిజమేలే కానీ అని ఏదో ;అనేంతలో శ్రీనివాస్ ఫోన్ మోగింది
శ్రీనివాస్ బండి పక్కకి ఆపి ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాడు

అంతలో వాళ్ళ వెనకాలే ఒక కార్ ఆగింది, పద్మజ ఎవరా అని చూసింది
అది తన బావగారు ప్రభాకర్
హాయ్ పద్మజ అంటూ దిగాడు
హలో బావగారు ఎలా వున్నారు
హా బాగున్నాము, ఏటో వెళ్తున్నట్టు వున్నారు
ఏదో చిన్న పని మీద వెళ్తున్నాము , మీరు
నేను మీ అక్కయ్య ( పద్మజ పెద్దమ్మ కూతురు ) ప్రమీల మన సుధాకర్ ఇంటి గృహప్రవేశానికి వెళ్తున్నాము మీరు ఆటే అనుకున్న
లేదండి మీకు తెలిసిందే కదా మమల్ని పిలవరు అని
ఒక్క నిమిషం అంటూ కార్ దగ్గరికి వెళ్లి ప్రమీల తో ఏదో మాట్లాడాడు తాను కోపం గ సమాధానం చెప్పింది;
కాస్త మొహమాటంగా వెనక్కి వొచ్చాడు, అంతలో శ్రీనివాస్ ఫోన్ మాట్లాడటం పూర్తి చేసి ఏంటి పద్మజ వీళ్ళతో మాటలు పద వెళదాం అన్నాడు
ఆగండి శ్రీనివాస్ అంటూ ఇదిగో వొచ్చేవారం మా ఇంటి గృహప్రవేశం వొస్తరు గా అంటూ కార్డు ఇచ్చాడు
పద్మజ అది తీసుకుంటూ మరి మా అక్కయ్య వొప్పుకున్నదా
సమాధానం చెప్పకుండా నిలబడ్డాడు ప్రభాకర్
నవ్వుతు పద్మజ పోనీలెండి మేము ఏమి రాము కానీ కాంగ్రాట్యులేషన్స్ కొత్త ఇల్లు కొనుక్కున్నారు మొత్తానికి అంటూ బండి ఎక్కి మొగుడిని పోనివ్వమని చెప్పింది.
ఇద్దరు కొంత దూరం వెళ్ళాక నాకు ఇలా వాళ్ళతో నువ్వు మాట్లాడటం నచ్చలేదు పద్మజ, నీ అక్క అయివుండి కూడా నిన్ను పిలవటానికి ఆవిడకి అంత పొగరు
అబ్బా నేను ఇలాంటివి పట్టించుకోటం మానేసాను లెండి , మీరు మనసులో ఏమి పెట్టుకోకండి అంటూ మొగుడి భుజం మీద చేయి వేసింది
శ్రీనివాస్ కాస్త కోపంగానే బండి నడిపిస్తున్నాడు

ఇక్కడ స్నేహ పూకు నాకుతున్న శ్రీకాంత్ ఒక్కసారి పక్క గదినుంచి శాంతి గావు కేక విన్నాడు
వెంటనే స్నేహ రేయ్ నీ అన్న చూడరా నా చెల్లిని ఎలా అరిపిస్తున్నాడో
హహ ఇప్పుడు నువ్వు కూడా అరుస్తావులే అంటూ తన మొడ్డని పూకులోకి ఏసీ గుచ్చాడు
ష్ అబ్బా అంటూ అరిచింది స్నేహ
అన్నదమ్ములు ఇద్దరు అక్క చెల్లాల పూకులని తపక్ తపక్ మని హాల్ లోకి సౌండ్ వొచ్చేలాగా దెంగుతున్నారు ఒక్కసారి నాలుగు గొంతులు హమ్మా హా అంటూ నిట్టూర్పు విడిచారు
కాసేపు సేదతీరాక, స్నేహ శాంతిలు గదులు మారారు మరో సారి నలుగురు తమ దాహాన్ని తీర్చుకున్నాక బట్టలు వేసుకొని హాల్ లోకి వొచ్చారు
పద్మజ శ్రీనివాస్ ఇద్దరు ఆఫీస్ కి చేరుకున్నారు , హాల్ లో ఒక అమ్మాయి కూర్చొని వున్నది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *