పద్మజ చిత్రాలు 496

పద్మజ చాల సేపు ఏదో ఆలోచిస్తూ వున్నది నెమ్మదిగా తన వొంటిని తానె పిసుక్కుంటూ నడుము మీద నుంచి నెమ్మదిగా నైటీ పైకి లాగటం మొదలు పెట్టింది
రెండు కాళ్ళని ఒకదానికి ఒకటి రుద్దుకుంటూ కాస్త లేచి కూర్చుంటూ నైటీ మొత్తం తీసేసింది నగ్నంగా వున్న పద్మజాని పైన నుంచి కిందకి కింద నుంచి పైకి కాసేపు చూపించాడు
కుడి చేతి వేళ్లన్ని రెండు నోట్లోకి పెట్టుకొని చీకింది, మరో చేత్తో సళ్ళని చిన్నగా నొక్కుకుంటోంది
ఇక్కడినుంచి జై చంద్ర చెప్పటం మొదలు పెట్టాడు
ఆ మేడం ఇప్పుడు మీ వేళ్ళతో పూకు మీద రుద్దుకోండి
పద్మజ రెండు వేళ్ళని పూకు మీదకి తీసుకొని వొచ్చి పూకు ని రుద్దుతోంది సరిగ్గా దాన్నే చూపిస్తున్నాడు జై
నెమ్మదిగా రెండు వేళ్లన్ని లోపలికి తోసింది వేళ్ళని లోపలికి బైటికి అంటోంది మరో పక్క సళ్ళని పైకి కిందకి ఊపుతోంది
ష్ హా హా అంటూ వున్నది
కట్ అన్నాడు
వెంటనే చంటి నీళ్లు తీసుకొని వొచ్చి పద్మజ వొంటి మీద మొత్తం చిలకరించాడు
ఆక్షన్ అన్నాడు
పద్మజ మొహం మీద నీళ్లు తుడుచుకుంటూ లేచి కూర్చున్నది నెమ్మదిగా లేచి నడవటం మొదలుపెట్టింది
మేడం పిర్రలని బాగా కదిలించండి
పద్మజ రెండు పిర్రలని అటు ఇటు కదిలిస్తూ నడుస్తోంది ఆలా వెళ్లి ఫ్రిడ్జ్ తెరిచింది అందులో నుంచి ఏదో తీసుతున్నట్టు వొంగింది
కెమెరా సరిగా పద్మజ గుద్దల దగ్గర వున్నది
ఇప్పుడు అందులో నుంచి ఏదో బైటకి తీసింది
నవ్వుతు దాన్ని చేత్తో మొత్తం తడిమింది
అప్పుడు చూపించాడు పద్మజ చేతిలో ఉన్నదాన్ని పెద్ద కీరా
పద్మజ నెమ్మదిగా మంచం వైపు వొస్తోంది
మేడం కొంచం పొట్ట కూడా ఉపండి, కొంచం ఊపిరి ఎక్కువగా తీసుకుంటూ వొదుల్తూ నడుస్తోంది దాంతో పద్మజ పెద్ద బొడ్డు చిన్న బొజ్జ మీద చాల అందంగా కనిపిస్తోంది;

మంచం మీద ఎక్కి నిలబడింది పద్మజ రెండు కాళ్ళని కాస్త ఎడం చేస్తూ తన చేతిలోని కీరాని పూకులో గుచ్చుకొని ష్ హా అంటూ గుచ్చుకుంటోంది

రేయ్ శ్రీరామ్ మనం ఒక పని చేద్దాం ఇప్పుడు మీ నాన్నమ్మ దగ్గరికి వెళదాం అన్నది అఖిల
ఓకే అంటూ నలుగురు కలిసి కామేశ్వరి ఇంటికి చేరుకున్నారు
తలుపు కొట్టగానే ఉమాదేవి తలుపు తెరిచి ఏంటి అన్న చెల్లలు నలుగురు కలిసి వొచ్చారు అన్నది
లోపలికి వెళ్లి కూర్చోగానే బెడ్ రూమ్ తలుపు తెరుచుకొని కామేశ్వరి నగ్నంగా బైటికి వొస్తూ వదిన కుర్రాళ్ళు ఇద్దరు. అంటూ మనవలని చూస్తూ ఒసేయ్ ఒసేయ్ వీళ్ళని తీసుకొని వొస్తున్నాము అని ముందేగా చెప్పొచ్చు కాదే అంటూ నిఖిల నెత్తి మీద చిన్నగా కొట్టింది
వీళ్లకు కూడా అన్ని తెలియాల్సిన టైం వొచ్చింది నాన్నమ్మ, వీళ్ళు పద్మజ పిన్ని ని లంజ అంటున్నారు
అలానే వాళ్ళ పక్కన కూర్చుంటూ ఒరేయ్ మీరు మమల్ని ఏమైనా అనండి కానీ మీ అమ్మ మన అందరికి జీవితాన్ని ఇచ్చిందిరా

అక్కడ పద్మజ రెండు కాళ్ళని ఎడంగా పెట్టి కీరాని మరింత లోపలికి తోసుకుంటూ మూలుగుతోంది..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *