పతి, పత్నీ! 2 171

(మళ్ళీ అంతరాయం..)

మళ్ళీ రాజు కంగారుగా “ఆగు ఆగు..” అనగానే, ఉష “అమ్మో, నీ డౌట్ నాకు తెలుసు. ఆ డౌట్ నేను ఇప్పుడు తీర్చలేను. ఆ టైమ్ వస్తే తప్పకుండా చెబుతా..” అంది. అతను నవ్వేసి “సరే, కానీయ్..” అన్నాడు.

(అంతరాయం తరువాత..)

పది నిమిషాల తరువాత హేమంత పేకెట్స్ తీసుకొని బయటకి వచ్చింది. అతను ఆమె వైపు సూటిగా చూడడానికి కాస్త ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. ఆమె మాత్రం కేజువల్ గా ఉంది. చనువుగా అతని చేతిని మెలేసి పట్టుకుంటూ నడుస్తుంది అమె. ఆమె స్థనాలు అతని చేతికి మెత్తగా తాకుతుంటే, కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. ఆ ఇబ్బందిని దాచుకోడానికి, ఫేంట్ లోకి టక్ చేసిన షర్ట్ ను బయటకు లాగేసాడు. అది చూసిన హేమంత “అదేంటి బావగారూ!” అంది ఆశ్చర్యంగా. “ఏమీ లేదు, పద.” అన్నాడు. దొరికిన ఆటో ఎక్కి ఇంటికి చేరుకున్నారు.

ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే “బావగారూ, స్నానం చేసి భోంచేస్తారా…భోంచేసి స్నానం చేస్తారా?” అని అడిగింది హేమంత. “అర్జెంట్ గా స్నానం చేయాలి.” అంటూ బెడ్ రూమ్ లోపలకి పోయాడు. హేమంత వంటగది లోకి పోయింది. రాజు అటాచ్ బాత్ రూమ్ లో అరగంట సేపు స్నానం చేసి టవల్ కట్టుకొని బయటకి వచ్చాడు. అప్పటికే వంట పూర్తి చేసేసింది హేమంత. అతన్ని చూడగానే “ఓ వచ్చేసారా! ఒక్క పది నిమిషాలు ఆగండి. నేనుకూడా స్నానం చేసి వచ్చేస్తా.” అని బెడ్ రూమ్ లోకి పోయి తలుపు వేసేసింది. అప్పటికి గానీ గుర్తురాలేదు రాజుకి తను టవల్ తోనే ఉన్నానని. అలాగే సోఫాలో కూర్చొని టీ.వీ అన్ చేసి చూడసాగాడు. అరగంట తరువాత వచ్చి “నేను రెడీ, తింటారా?” అంది ఎదురుగా నిలబడి. యదాలాపంగా ఆమెని చూసిన రాజుకి అర్జెంటుగా పొలమారింది. మోకాళ్ళకి కాస్త కింద వరకూ ఉన్న మెరూన్ కలర్ స్లీవ్ లెస్ నైటీ వేసుకుందామె. డీప్ లోనెక్, దానికి తోడు పుష్ అప్ బ్రా…ఆమె ఎద అందాలని ఎత్తి చూపిస్తున్నాయి. ట్యూబ్ లైట్ వెలుతురులో ఆమె శిఖరాల మధ్య లోయ లోతుగా కనిపిస్తూ కనువిందు చేస్తుంది. అసలే బంగారు వర్ణంలో ఉందేమో, మెరూన్ కలర్ నైటీ దాచలేని ఆమె బాహుమూలాలు మరింత మెరిసిపోతున్నాయి. స్త్రీత్వం ఉట్టిపడుతున్న ఆమె చేతులు కలువ కాడల్లా సున్నితంగా ఉన్నాయి. ఇక పిక్కల సొంపు అయితే చెప్పనక్కర్లేదు. అతను తనని అలాగే చూస్తూ ఉండిపోవడం గమనించి, “ఏంటి బావగారూ! అలా చూస్తున్నారూ? ఈ డ్రెస్ బాగోలేదా!?” అంది. అతను అతికష్టం మీద గొంతు పెగుల్చుకొని “బా..బాగానే ఉంది.” అన్నాడు. “థేంక్స్…రండి, భోంచేద్దాం.” అంది ఆమె. వంటి మీద కేవలం టవల్ మాత్రమే ఉన్న అతను లేచే పరిస్థితుల్లో లేడు. తలెత్తి చూడబోతున్న మగతనాన్ని బలవంతంగా తొడల మధ్య దాచుకుంటూ “నువ్వు అన్నీ సర్ధు. నేను వస్తాను.” అన్నాడు. ఆమె “సరే.” అని డైనింగ్ హాల్ దగ్గరకి నడవసాగింది. జీ స్ట్రింగ్ పేంటీ స్ట్రిప్ ఆమె పిరుదుల చీలిక మధ్యలో సెటిల్ అవ్వడంతో, ఆమె నడుస్తున్నప్పుడు, నగ్నంగా ఉన్న ఆమె పిరుదులు స్వేచ్చగా ఊగుతున్నాయి.

6 Comments

Add a Comment
  1. Nice bro ninu edhi ninu shat filem thiyala bro

  2. What a story, extraordinary …. Excellent… Really awesome…

  3. What a story touched to the heart need these kind of stories

  4. I think this is the my fast comment really good story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *