పతి, పత్నీ! 2 170

“చూసిన మొదటి రోజు ఆకుపచ్చ రంగు చుడీదార్, అదే రోజు సాయంత్రం లేతపసుపు రంగు ఆర్గండీ చీర, మరుసటి రోజు ఉదయం లేత నీలంరంగు చుడీదార్, దానిపై లేతపచ్చ డిజైన్, అదేరోజు సాయంత్రం లేత గులాబీ రంగు షిఫాన్ చీర…” అని అతను చెప్పుకు పోతూ ఉండగా, ఉష “స్వామీ, ఆపండి. తమరు చెబుతున్నది నా గురించే అని అర్ధమయిందీ, ఇక చాలు.” అంది సిగ్గుపడుతూ. అతను ముచ్చటగా నవ్వేస్తూ “అన్ని సార్లూ అవే కాదు మేడమ్, కొన్ని సార్లు ఇవి కూడా గుర్తుంటాయి. ఇప్పుడైనా నా సందేహం తీర్చు. పుష్ అప్ బ్రా అంటే ఏమిటీ?” అన్నాడు రవి. ఆమె ఇంకా అదే సిగ్గుతో “ప్లీజ్ రవీ! తరువాత చెబుతాగా.” అంది. “నో…నువ్వు అన్నమాట ప్రకారం చెప్పాల్సిందే.” అన్నాడు మొండిగా.

“మ్….మొండి.” అని ముద్దుగా విసుక్కొని “నా వైపు చూడకు, అటు తిరుగు చెబుతాను.” అంది. అతను చిలిపిగా నవ్వుతూ తల పక్కకి తిప్పుకున్నాడు. ఆమె చెప్పసాగింది. “వాటిని..” అని ఆమె అనగానే, “వేటినీ!?” అన్నాడు రవి. “చంపుతా, చెప్పింది విను అంతే.” అంది చిరుకోపంతో. “ఓకే, సారీ..చెప్పు.” అన్నాడు ముసిముసిగా నవ్వుకుంటూ. ఆమె ఒకసారి గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకొని “వాటిని కొందనుండి కాస్త పైకి లేపి, కొట్టొచ్చినట్టుగా చూపించేది పుష్ అప్ బ్రా. సాధారణంగా చిన్నవి ఉంటే అవి వాడతారు. ఇక మినిమైజర్ అంటే, పెద్దగా ఉన్నవాటిని సీక్రెట్ గా దాచేసే బ్రా.” అంది. అలా చెబుతుంటే, ఆమె బుగ్గల్లోకి ఆవిర్లు వచ్చేస్తున్నాయి. ఆమెని చూడకపోయినా ఆ ఆవిరి వేడి, అతనికి సోకుతూనే ఉంది. ఆ వెచ్చదనాన్ని అనుభవిస్తూ, “మ్…బావుంది, ఇక తల తిప్పొచ్చా!?” అన్నాడు. “ఊఁ..” అంది చిన్నగా. అతను తలతిప్పి ఆమె వైపు చూసాడు. ఆమె సన్నగా నవ్వుతుంది. అప్రయత్నంగా అతని చూపులు ఆమె స్థనాల వైపుకు తిరిగింది. అక్కడ తన చేతులను అడ్డంగా పెట్టుకొని ఉంది ఆమె. “తమరి చూపు ఇక్కడికే పాకుతుందని తెలుసు సార్. పిచ్చి ఆలోచనలు చెయ్యొద్దు. ఓకేనా!?” అంది. అతను కొంటెగా నవ్వుతూ “చెయ్యనులే, తరువాత కథ చెప్పు.” అన్నాడు. ఆమె గొంతు సవరించుకుంది.

(అంతరాయం తరువాత..)

సేల్స్ గర్ల్ రాజు వైపు ఓరగా చూస్తూ “అయితే అదృష్టం అంతా సార్ దే అన్నమాట.” అంటూ, బ్రాస్ తీసి చూపించింది. వాళ్ళ సంభాషణ వింటున్న రాజుకి వళ్ళంతా వేడెక్కి పోతున్నట్టుగా ఉంది. హేమంత రెండు బ్రాలు సెలెక్ట్ చేసుకుంది. “ఇంకేం కావాలి మేడం?” అంది సేల్స్ గర్ల్. “పేంటీస్..” అంది హేమంత. “ఏ టైప్ మేడమ్?” అంది సేల్స్ గర్ల్. “జస్ట్ థాంగ్స్..” అంది హేమంత. సేల్స్ గర్ల్ రాజు వైపు ఓరగా చూసి, హేమంతతో “ఇంట్లో అయితే జి-స్ట్రింగ్స్ వాడండి మేడమ్. సార్ కి పండగే పండగ.” అంది. ఆ మాటలు వింటున్న రాజు ఇక తట్టుకోలేక బయటకు వచ్చేసాడు.

6 Comments

Add a Comment
  1. Nice bro ninu edhi ninu shat filem thiyala bro

  2. What a story, extraordinary …. Excellent… Really awesome…

  3. What a story touched to the heart need these kind of stories

  4. I think this is the my fast comment really good story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *