పతి, పత్నీ! 2 170

మోహాలని కొత్త వెలుగులతో నింపుకుంటూ, తమ ఊరికి చేరుకున్నారు ఇద్దరూ. ఎలా తెలిసిందో ఏమో, వీళ్ళు వెళ్ళేసరికి ఉష తండ్రి ప్రసాద్ అక్కడకి వచ్చి ఉన్నాడు. అతన్ని చూడగానే, సిగ్గుగా లోపలకి పరుగెత్తింది ఆమె. అమె అలా వెళ్ళిపోతుంటే, ముచ్చటగా చూసాడు సీతారాం. అంతలోనే అక్కడకు వచ్చిన రవిని చూసి, “ఎలా ఉన్నావయ్యా అల్లుడూ?” అని పలకరించాడు ప్రసాద్ గుంభనంగా నవ్వుతూ. రవి పక్క చూపులు చూస్తూ “బావున్నా మావయ్యా..” అని గబగబా వెళ్ళిపోయాడు. వాళ్ళిద్దరి గాభరా చూసి, ముసిముసిగా నవ్వుకున్నారు పెద్దలిద్దరూ. ఇక పెళ్ళికి ముహూర్తాలు పెట్టడమే మిగిలింది.

అందరూ ఆనందంగా రకరకాల పనుల్లో మునిగి ఉన్న వేళ, రవి సెల్ మోగింది. అతను కాల్ ఆన్సర్ చేయగానే, అనుకోకుండా స్పీకర్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది అది. అవతలనుండి రమణ పలకరించాడు. “ఏంటి మిత్రమా, పెళ్ళి కుదిరిందంట. ఇక ఈ మిత్రులని వదిలేసినట్టేనా!?” అన్నాడు. రవి ఏమీ మాట్లాడకుండా, వింటున్నాడు. “పోనీలే, ఇక ముందు ఎలానూ దొరకవు. ఆఖరిసారి రావచ్చుగా. నీ పెళ్ళి సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తునే ఏర్పాటు చేసాం గానా భజానాని. నీ సినిమాతార కూడా వస్తుంది.” అన్నాడు రమణ. బయటకి వినిపిస్తున్న మాటలని వింటున్నారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ. “ఏంటి మిత్రమా, ఒక్కసారి పలకరించి పోవచ్చుగా. పైగా పేకాటలో ఎప్పుడూ విజయం నీదేనూ..” అన్నాడు రమణ. రవి చిన్నగా నిట్టూర్చి “సరే, వస్తున్నా. ఒక గంట మాత్రమే ఉంటా.” అని కాల్ కట్ చేసాడు. అతని మాటలు విన్న అక్కడి వాళ్ళందరూ షాక్ అయ్యారు. వాళ్ళని మరింత షాక్ కి గురిచేస్తూ, బీరువా నుండి డబ్బులు తీసి అతనికి అందించింది ఉష. అతను ఆమెని చూసి, చిరు నవ్వు నవ్వి, వెళ్ళిపోయాడు.

అక్కడ ఉన్న ముసలాళ్ళిద్దరూ హతాసులైపోయారు. సీతారాం అయితే మరీనూ. “నువ్వు పడ్డ కష్టమంతా బూడిద పాలైపోయిందమ్మా.” అన్నాడు బాధగా. “అతను వెళ్ళడం మాట అటుంచు. నువ్వు డబ్బులిచ్చి పంపడం ఏమిటే?” అన్నాడు ప్రసాద్ కోపంగా. ఉష నవ్వుతూ “మావయ్య బాధ పడుతున్నాడంటే అర్ధం ఉంది నాన్నా. కానీ, నా గురించి తెలిసి కూడా నువ్వు కోప్పడడంలో అర్ధం లేదు. ఆలోచించకుండా నేను ఏ పనీ చేయనని నీకు తెలుసు కదా.” అంది. “ఇందులో నువ్వు ఆలోచించిందేమిటో నాకు అర్ధం కావడం లేదమ్మా.” అన్నాడు ప్రసాద్ విచారంగా. ఉష చెప్పసాగింది.

“ఏ వ్యసనమైనా రహస్యం నుండే ప్రారంభమవుతుంది. తండ్రికి తెలియకుండా రహస్యంగా పేకాట ఆడడం, భార్యకి తెలియకుండా మరో స్త్రీతో సంబంధం పెట్టుకోవడం…ఇలాంటివి. అది పేకాట గొప్పతనం కాదూ, పరాయి స్త్రీ గొప్పతనం కాదూ. నిషిద్దమైనవి చేస్తున్నామన్న ఒక థ్రిల్. అంతే. ఆ థ్రిల్లే అన్నిటికంటే గొప్పది, అంతే చెడ్డది. ఇకపోతే వ్యసనానికి మరో లక్షణం ఉంది. ఎంతసేపైనా తన తోనే ఉంచేసుకుంటుంది. పేకాట అయినా, పరస్త్రీ అయినా. వాటిని మన అదుపులో ఉంచుకోవాలంటే ఒకటే మార్గం. మనం ముచ్చట పడినంత సేపే, వాటిని మనతో ఉంచుకోగలిగే సత్తా పెంచుకుంటే…అవి అలిగి, వాటంతట అవే దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. ఒక గంట మాత్రమే అని చెప్పి వెళ్ళాడుగా రవి. అక్కడకి వెళ్ళడానికి అరగంట, రావడానికి అరగంట, అక్కడో గంట…మొత్తం రెండు గంటలు. వ్యసనం అతన్ని జయిస్తే, రెండు గంటలు గడిచినా రాడు. అతను వ్యసనాన్ని జయిస్తే, సరిగ్గా రెండు గంటల్లో ఇక్కడ ఉంటాడు. వేచి చూద్దాం. వ్యసనం గెలుస్తుందా, రవి గెలుస్తాడా అని.”

అందరూ ఉత్కంఠగా చూడసాగారు. సరిగ్గా రెండు గంటలు గడిచాయి. ఇంటి ముందు ఉన్న గేటులోంచి రవి బైక్ వస్తున్న శబ్ధం వినిపించింది. ఉష గర్వంగా నవ్వింది. తను గెలించిందన్న గర్వం కాదది. తన ప్రియుడు తనని గెలిపించాడన్న గర్వం.

(సమాప్తం.)

6 Comments

Add a Comment
  1. Nice bro ninu edhi ninu shat filem thiyala bro

  2. What a story, extraordinary …. Excellent… Really awesome…

  3. What a story touched to the heart need these kind of stories

  4. I think this is the my fast comment really good story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *