పతి, పత్నీ! 2 170

దానికి కారణం ఆమె ఏం అనుకుంటుందో అనే కదా. నువ్వు తనకి నచ్చావని నీకు అనిపిస్తే అసలు ఆ జంకు నీకు ఉండేదా? అసలు ఆమెపై నీకుండే ప్రేమని నీ ఊరిలోనే చెప్పి ఉంటే ఆమె నిన్ను ఇంతవరకూ తెచ్చి ఉండేదా? తను లేదని నువ్వు ఇంత తపన పడితేనే తప్ప నీ ప్రేమలో గాఢత ఆమెకి అర్ధంకాలేదు.” అని అతని వెనకవైపు చూస్తూ “అంతే కదా ఉషా!” అంది. అంతవరకూ అతని తలపై పడుతున్న నీడ పక్కకి తొలగిపోతుండగా, రవి ఆశ్చర్యంగా వెనక్కి తిరిగి చూసాడు. ఉష నవ్వుతూ కనిపించింది. రవి కళ్ళలో పట్టలేని ఆనందం కన్నీళ్ళై ప్రవహిస్తుంది. మనసులో ఉద్వేగం కరిగి నీరైపోతుండగా, ఆమె అతని చేతులని తన చేతుల్లోకి తీసుకొని “ఎంత ఎదురుచూసానో తెలుసా నువ్వు చెప్పేస్తావని. నీకు నేనంటే ఇష్టమని తెలుసు. కానీ నిన్ను ఏదో ఆపుతుంది. అది మొత్తం కడిగేయాలంటే, అసలు నేను దొరకకపోతే ఎలా ఉంటుందన్న భావన నీకు రావాలి. అందుకే ఇలా. కానీ నువ్వు మరీ ఇంత కదిలిపోతావని అనుకోలేదు.” అలా అంటుంటే, అతను పడిన బాధ గుర్తొచ్చి, ఆమె కళ్ళనిండా నీళ్లు అలముకున్నాయి. గద్గద స్వరంతో “నిన్ను బాధ పెట్టినందుకు నన్ను క్షమించు.” అని అమె అంటూ ఉండగా, అతను ఆమె పెదవులను తన పెదవులతో మూసేసాడు. అంతవరకూ అక్కడే ఉన్న సూత్రధారిణి నవ్వుతూ వెళ్ళిపోయింది. ఆమె వెళ్ళిన విషయం గమనించే స్థితిలో లేరు వాళ్ళు.

ఇంతవరకూ కాగితం పూలనే చూసిన రవికి, ఆమె స్వచ్చమైన అధరాల రుచి అంతుచిక్కడం లేదు. తనను తానే ముద్దు పెట్టుకుంటున్నట్టు, తన మనసును తానే తాకుతున్నట్టు ఉంది. ఈ వింత ఏమిటో అర్ధం కావడం లేదు. ఇంతకాలం నాలుగు పెదవులు కలిస్తేనే ముద్దు అనుకున్నాడు. కానీ దానికి తేనెలాంటి రుచినిచ్చేది మరేదో ఉందని ఇప్పుడే తెలుస్తుంది. అంతలోనే ఆ ముద్దు మత్తులో తెలియకుండానూ పోతుంది. ఆ తెలిసీ తెలియనితనం తట్టుకోలేక అతని కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఇక ఉషకైతే, అచ్చంగా అది తొలి ముద్దే. పెదవుల దగ్గర మొదలైన ముద్దు మొదటగా మెదడును చేరి, తరువాత శరీరమంతా పాకుతున్నట్టు ఉంది. అంత చిన్న ముద్దు శరీరాన్ని ఎందుకు వణికిస్తుందో ఆమెకి అర్ధం కావడం లేదు. కారణం తెలీక, ఉక్రోషం వస్తుంది ఆమెకి. ఆ ఉక్రోషంలో పళ్ళని గట్టిగా బిగించేసరికి, మధ్యలో ఇరుక్కున్న అతని పెదవి చిట్లి, “స్..” అన్నాడు. ఆమె చప్పున తేరుకొని అతని వైపు చూసింది. అతని పెదవిపై చిందిన రక్తపు బొట్టు, శృంగార తిలకంలా మెరుస్తుంది. దాన్ని చూసి “అయ్యయ్యో!” అంటో వేలితో తాకబోతుంటే, అతను ఆమె చేతిని మధ్యలోనే అందుకొని, ఆమె వేలిపై ముద్దు పెట్టాడు. ఆమె మనోహరంగా నవ్వింది. ఇంతకాలం శృంగారం అంటే, చేయడం అనుకున్నాడతను. చూడడంలో కూడా శృంగారం ఉందని ఆమె నవ్వుని చూస్తుంటే అనిపిస్తుంది. ఆ అందమైన నవ్వుని సొంతం చేసుకోవలంటే, ఆమెని సొంతం చేసుకోవాలంతే. పెళ్ళి చేసుకుంటే ఉన్న స్వాతంత్ర్యం పోతుందన్న తానే ఇలా ఆలోచించడం అతనికే ఆశ్చర్యాన్ని కలగ జేస్తుంది. ఇది తనలో వచ్చిన మార్పా! లేక ఆమె గొప్పతనమా!

ఇంతలో సూత్రధారిణి వచ్చి, ముంతలో పాల లాంటి ద్రవాన్ని వాళ్ళిద్దరికీ ఇచ్చింది. తాగగానే అప్పటివరకూ ఉన్న అలసట పోయినట్టు అనిపించింది. ఆమె రవితో “నీ సందేహాలకి సమాధానమే ఈ ఉష. రవి, ఉష ప్రకృతి పరంగా కూడా విడదీయలేని జంట. పోయిరండి.” అన్నది. ఇద్దరూ ఆమెకి నమస్కరించి తమ టెంట్ వైపుకు సాగిపోయారు.

టెంట్ దగ్గరకి వచ్చేసరికి నును చీకట్లు అలముకున్నాయి. అతను ఎండుపుల్లలు తెచ్చి, నెగడుని వెలిగించాడు. ఆమె కూర్చొని, మోకాళ్ళ మధ్య, గెడ్డాన్ని ఉంచి, అతని వైపే చూస్తుంది ముచ్చటగా. పని అయిన తరువాత, అతనూ కూర్చుంటూ, తననే తదేకంగా చూస్తున్న ఆమెని చూసి “ఏమిటలా చూస్తున్నావ్?” అన్నాడు. ఆమె ఏం లేదన్నట్టు తల ఆడించింది నవ్వుతూ. ఇంతలో అకస్మాత్తుగా గుర్తొచ్చినట్టు, తన జేబులోనుండి చీటీని తీసి ఆమెకి ఇచ్చాడు. ఆమె తెరిచి చూస్తే అందులో ఏమీ లేదు. ఆమె అతని వైపు చూసింది.

6 Comments

Add a Comment
  1. Nice bro ninu edhi ninu shat filem thiyala bro

  2. What a story, extraordinary …. Excellent… Really awesome…

  3. What a story touched to the heart need these kind of stories

  4. I think this is the my fast comment really good story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *