పతి, పత్నీ! 2 170

అందరూ కార్లలో బయలుదేరారు. కిరణ్, అతను సెలెక్ట్ చేసుకున్న అమ్మాయి రతి ముందు కూర్చున్నారు. కిరణ్ డ్రైవింగ్. రవికి డ్రైవింగ్ రాక పోవడంతో వెనక ఉషతో పాటూ సెటిలయ్యాడు. ముందు కూర్చున్న వాళ్ళిద్దరూ సరసాలతో రెచ్చిపోతుంటే, రవి వాళ్ళని మౌనంగా చూస్తూ కూర్చున్నాడు. ఉష కూడా కొద్దిసేపు అలాగే కూర్చొని, ఇక బోర్ కొట్టిందేమో, కాస్త జరిగి రవికి ఆనుకొని కూర్చుంది. అతని వైపు నుండి రియాక్షన్ ఏమీ లేకపోయేసరికి, నెమ్మదిగా అతని తొడపై చేతితో నొక్కింది. ఉలిక్కిపడి ఆమె వైపు చూసాడు. ఆమె చిన్నగా నవ్వి “ఏమైనా మాట్లాడవచ్చు కదా.” అంది. అతను కాస్త తడబడుతూ “సారీ, ఇలాంటి వ్యవహారాలు నాకు అలవాటు లేదు.” అన్నాడు. “ఎలాంటివి?” అంది ఆమె చిలిపిగా నవ్వుతూ. అతనికి ఏం చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు. “ఓకే,ఓకే…అలాంటివి వద్దులే, కనీసం ఫ్రెండ్లీగానైనా కంపనీ ఇవ్వొచ్చుగా.” అంది. అతను ఎదో అలోచిస్తుంటే, “జస్ట్ కబుర్లు చెప్పండి చాలు. బోర్ కొడుతుంది.” అంది. అతనేమీ మాట్లాడలేదు. ఆమె దీర్ఘంగా నిట్టూర్చి, “నేను కాస్త అందంగా ఉన్నా బావుండేదేమో..” అంది. అతను చప్పున ఆమెని ఓదార్చడానికి అన్నట్టు “అదేం లేదు, నువ్వు బాగానే ఉన్నావు.” అన్నాడు. ఆమె తన కళ్ళతోనే నవ్వుతూ “బాగానే ఉండడం అంటే?” అంది. అతను ఆమెని కాస్త పరిశీలనగా చూసి, “మ్…నీ ముక్కు బావుంది.” అన్నాడు. “అవునా! ఊఁ…ఇంకా?” అంది. అతను మళ్ళీ ఆమెని పరిశీలించి, “నీ చేతి వేళ్ళు బావున్నాయ్.” అన్నాడు. ఆమె ఫక్కున నవ్వి “ఒక్కసారిగా ముక్కునుండి చేతి వేళ్ళకు దిగిపోయావేంటీ? అంటే మధ్యలో ఇంకేమీ బావోలేదా?” అంది నిష్టూరంగా. అతను కాస్త కంగారుగా “అబ్బే, బావున్నాయ్.” అన్నాడు. “బావున్నాయ్ అని బహువచనంలో చెబుతున్నావూ, ఏమిటవీ?” అంది. అతనికి ఏమనాలో అర్ధం కావడం లేదు. “ఫరవాలేదు చెప్పండి. ముక్కుకి చేతులకీ మధ్యలో బహువచనంలో ఏమున్నాయో?” అంది. అతను ఆమె మొహంవైపు చూసి టక్కున “నీ పెదవులు.” అన్నాడు. ఆమె పగలబడి నవ్వుతూ “అమ్మో, నువ్వు దొంగవి.” అంది. అతనూ నవ్వేసాడు. ఆ నవ్వులతో ఇద్దరూ కాస్త దగ్గరగా ఫీలయ్యారు.

అంతలో కిరణ్ కారుని ఒక దాబా దగ్గర ఆపాడు. వెనకే రెండో కారు కూడా ఆగింది. అందరూ జంటలు జంటలుగా కూర్చున్నారు. కావలసినవి ఆర్డర్ ఇచ్చేసాక ఉష అడిగింది, “ఊఁ… ఒకటడుగుతాను, ఫ్రాంక్ గా చెబుతావా?” అని. “అడుగు.” అన్నాడు రవి. “అక్కడ ఉన్న ముగ్గురిలో నీకు ఎవరు నచ్చారూ?” అంది అతని మిత్రుల పక్కన కూర్చున్న అమ్మాయిలను చూపిస్తూ. “చెప్పాకదా, నేను అలాంటి వాటికి దూరం అని.” అన్నాడు. వెంటనే ఆమె “అబ్బా, నేను అడిగింది ఆ పనికోసం కాదు. ఆ ముగ్గురూ నీ ముందు పెళ్ళిచూపుల్లో కూర్చుంటే, ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటావ్?” అంది. అతను ఆ ముగ్గిరినీ పరిశీలనగా చూడసాగాడు. ముగ్గురూ బావున్నారు. వాళ్ళు కాల్ గర్ల్స్ అని మరచిపోతే, ఖచ్చితంగా వాళ్ళలో ఎవరో ఒకరిని చేసుకోవచ్చు. అతని ఆలోచనలను పసిగట్టిన ఉష, “ఏం? కాల్ గర్ల్ అయితే పెళ్ళి చేసుకోకూడదా?” అంది. అతను బిత్తరపోయి చూసాడు. ఆమె మళ్ళీ నవ్వేసి “జస్ట్ కిడ్డింగ్. చెప్పు, ఎవరు నచ్చారు నీకు? జస్ట్ ఫర్ ఫన్ చెప్పుచ్చుకదా.” అంది బుంగమూతి పెడుతూ. అతను ఆమె వైపే చూస్తూ “జస్ట్ ఫర్ ఫన్ అయితే, ఆ ముగ్గురితో పాటూ నిన్ను కూడా కలుపుకోవచ్చుకదా.” అన్నాడు. ఆమె పలచగా నవ్వుతూ “నాకే అంత సీన్ ఉంటే, రిజెక్టెడ్ స్టాక్ లాగ ఎందుకు మిగిలిపోతాను?” అంది. అతనికి నిజంగానే ఆమె మీద జాలేసింది. ఆమె చేతిమీద చేయివేసి “నువ్వు అలా ఫీల్ అవ్వకు. నిజానికి మిమ్మల్ని తెచ్చింది, మమ్మల్ని ఎంటర్ టైన్ చేయడానికే కదా. ఆ రకంగా చూస్తే, వాళ్ళకంటే నువ్వే గ్రేట్ తెలుసా!” అన్నాడు. ఆమె విప్పారిన కళ్ళతో “అవునా, ఎలా?” అంది. “అసలు మాట్లాడమే రాని నా చేత ఇన్ని మాటలు మాట్లాడిస్తున్నావు. అది చాలదా, సెక్సే కావాలా?” అన్నాడు. “అవును నిజమేలే.” అని నవ్వి, “మాటలతో దాటేయకు. వాళ్ళ ముగ్గిరిలో ఎవరు నచ్చారో చెప్పు.” అంది. దానికి అతను “ఇప్పటికిప్పుడు చెప్పమంటే కష్టం. మన టూర్ ముగిసేలోగా చెబుతా, సరేనా.” అన్నాడు. అప్పటికే తినడం పూర్తవ్వడంతో “సరే..” అని పైకి లేచింది ఉష. ఇద్దరూ కారు దగ్గరకి వెళుతుండగా , మిగిలిన వాళ్ళు వచ్చి జాయిన్ అయ్యారు. “ఒక్క నిమిషం.” అని, ఉష మిగిలిన అమ్మాయిలను రవికి పరిచయం చేసింది. రతి, దీప, కావ్య వాళ్ళ పేర్లు. ముగ్గురూ బావున్నారు. కారులోకి ఎక్కిన తరువాత ఉషతో గుసగుసగా అదే మాట చెప్పాడు. “మ్…ముగ్గురినీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బాగోదు కదా పెళ్ళిచూపుల్లో. ఎవరో ఒక్కరినే సెలెక్ట్ చేయాలి.” అంది ఆమె. అలా ఇద్దరూ కబుర్లలో పడిపోయారు. రాత్రి ఎనిమిది అయ్యేసరికి వాళ్ళ కార్లు ఒక రిసార్ట్ లాంటి ప్రదేశానికి చేరుకొన్నాయి. నాలుగు జంటలూ నాలుగు రూమ్ ల లోకి సర్దుకున్నారు.

రవి, ఉష తమకి కేటాయించిన గదిలోకి వెళ్ళగానే, లోపల పరిశీలనగా చూసారు. రూమ్ అయితే చాలా బావుంది. కానీ ఒకే కింగ్ సైజ్ కాట్ ఉంది. పడుకుంటే ఇద్దరూ దానిమీదే పడుకోవాలి. “ఎక్స్ ట్రా బెడ్ చెప్పనా?” అన్నాడు. “ఏ…నిన్నేదైనా చేస్తానని అనుమానమా?” అంది. అతను కంగారుగా “అబ్బే అదికాదు.” అన్నాడు. ఆమె కనుబొమ్మలు పైకి లేపి చూస్తూ “ఓ…నువ్వే కంట్రోల్ తప్పుతావని భయమా?” అంది. అతను వెంటనే చేతులు జోడించి “అమ్మా, నాకేం అనుమానాలూ, భయాలూ లేవు. ఇద్దరం ఒకే బెడ్ మీద పడుకుందాం. సరేనా?” అన్నాడు. ఆమె తన బేగ్ లోంచి టవల్, డ్రెస్ తీసుకొని, చిలిపిగా నవ్వుతూ, “నేను స్నానం చేయాలి, ఎలా? ఒకటే బాత్ రూమ్ ఉంది.” అంది. అతను ఆమెని కొట్టబోతే, కిలకిలా నవ్వుకుంటూ బాత్ రూమ్ లోకి పరుగెత్తి తలుపు వేసుకుంది. అతను కూడా నవ్వుకుంటూ బెడ్ మీద కూర్చొని, తన బేగ్ లోంచి నైట్ డ్రెస్ తీసి, ఆమె బయటకు వస్తే తను బాత్ రూం లోకి వెళ్ళడానికి వెయిట్ చేయసాగాడు

6 Comments

Add a Comment
  1. Nice bro ninu edhi ninu shat filem thiyala bro

  2. What a story, extraordinary …. Excellent… Really awesome…

  3. What a story touched to the heart need these kind of stories

  4. I think this is the my fast comment really good story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *