నైట్ షిఫ్ట్ 9 113

సరే అంకుల్ మీరు వెల్లి స్నానము చేయండి. ఈలోపు నేను టిఫిన్ రెడీ చేస్తాను.
సరే అమ్మాయి అంటూ నన్ను కొరికేసేలా చూస్తూ వెళ్లారు.
నేను అసలే ఈరోజు చాలా పనులు పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు అంకుల్ తో సరసాలు అంటే అసలుకే మోసం అంటూ, కాజు ఉప్మా రెడీ చేశాను.

అంకుల్ ఇంతలో స్నానము చేసి టవల్ కట్టుకుని హల్ లోకి వచ్చాడు. ఏంటి ఈ ముసలోడు టవల్ తో బయటకు వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నాడు. నేను ప్లేట్ లో ఉప్మా పెట్టుకుని నడుచుకుంటూ హల్ లోకి వెళుతుంటే అంకుల్ నా వైపే చూస్తూ, ఊగుతున్న సళ్ళను చూస్తున్నాడు.

నేను మనుసులో చూడని, ఎలాగైనా వీటిని చూపెట్టాల్సిందే కదా అని నవ్వుతూ వెల్లి వంగి ప్లేట్ టేబుల్ మీద పెట్టాను. అంతే ముసలోడు నేను వంగడమే ఆలస్యం నైటీ నెక్ లోపల నుండీ సళ్ళు, చీలిక దర్శనమిచ్చాయి.

[Image: b067b0c0753b454c65381764729ca596.jpg]

నేను అప్పుడు కాని పరీక్షగా చూడలేదు. అంకుల్ బాడీ నీ.

మంచి కండతో ధృడంగా బాగుంది. ఈ ఏజ్ లో కూడా ఇంతలా బాడీ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడంటే నా లాంటి పడుచు పిల్లలను ఎంత మందిని తన వంటికింద నలిపేశాడో. ఆ మాత్రం ఉండాలి. లేదంటే ఈ వయసులో ఇలాంటి చిలక్కొట్టాడాలు కష్టం అవుతాయి.

నేను లేచి నడుచుకుంటూ కిచెన్ లోకి వెళుతుంటే అంకుల్ నా ఊగుతున్న గుద్దలను చూస్తున్నాడు. ఈపాటికి అర్థమై ఉంటుంది అంకుల్ కి, నా నైటీ లోపల అందాలను దాపెట్టడానికి ఎలాంటి గుడ్డలు లేవని.

[Image: 0e1f31cb3eee21ec85bbe81f960c050d.png]

1 Comment

Add a Comment
  1. Story with photos. Very nice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *