నైట్ షిఫ్ట్ 8 57

ఆ మాటకి నాకూ ఎక్కడో గుచ్చుకున్నట్టు అనిపించింది. గుండె ఝల్లు మంది. అంటీ ఉన్నప్పుడే నన్ను కొరికేసేలా చూస్తున్నాడు. ఇక ఆంటీ లేనప్పుడు ఇంకేం చేస్తాడో అని ఓ వైపు భయం, ఇంకో వైపు దొరికిన అదృష్టం వదులుకోకూడదు అని అయ్యో ఆంటీ దానిదేముంది వండిపెడతాను అన్నాను. చాలా సంతోషం అమ్మాయి అంది. సరే ఆంటీ ఇక నేను వెళ్తాను అంటూ అంకుల్ వైపు చూస్తూ చిన్నగా నవ్వుకుంటా ఇంటికి వచ్చేసాను. 

అంతలోనే సాగర్ కూడా వచ్చాడు. నైట్ ప్యాంటు టీ షర్ట్ లో ఉన్నాడు. ఆయనతో కబుర్లు ఆడుతూ కూర్చొని టీవీ చూస్తున్నారు. నన్ను చీరలో చూసి సాగర్ చిన్నగా స్మైల్ ఇచ్చి ఆయన చూడకుండా చేత్తో సూపర్బ్ అంటూ సైగ చేసాడు. నేను ఎప్పుడు వచ్చారు సాగర్ గారు అంటూ పలకరించి కిచెన్ లోకి వెళ్ళాను. కాసేపు నేను కూడా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ టీవీ చూస్తూ కూర్చున్నాను. 

9pm అవుతుంది. ఇక డిన్నర్ చేద్దామని ఆయన అనేసరికి నేను అన్ని సర్దేసి, పైటను కుచ్ఛిల్లోకి తోపి కావాలనే బొడ్డు కి చాలా కింద వరకు సరిచేసుకుని వాళ్లకు వడ్డించాను. 

సాగర్ లాంగ్ సోఫాలో కూర్చున్నాడు. ఆయన సింగల్ సోఫాలో. సాగర్ దొంగ చూపులన్నీ నా బొడ్డుకేసి చూస్తూ లొట్టలేసుకుంటూ తినడం స్టార్ట్ చేసాడు. నేను ఆయన పక్కన ప్లేస్ లేదని లాంగ్ సోఫాలో సాగర్ కి కొద్దిగా దూరంగా కూర్చొని ఉన్నాను. మా మధ్యలో టేబుల్ ఉండటం వల్ల, దానికి సరిపడే లెవెల్ కింద వరకు మేము ఎంచేసుకున్న ఆయనకు కనపడదు. సాగర్ నీ మరింత ఉడికిద్దామని బొడ్డు ఇంకా కనపడేలా కింద పైటను జరిపి కూర్చుని ఏమి తేలినట్టు తింటున్నాను. అలా సాగర్ నన్ను మా ఆయన్ని గమనిస్తూ బొడ్డుకేసి చూస్తా తింటున్నాడు. 

సాగర్ ఇంకొద్దిగా వేసుకోండి అంటూ, నేను వడ్డిస్తాను అంటూ తన చేతులకు దగ్గరగా నా నడుము ఆనించి వడ్డిస్తున్నాను. సాగర్ మా ఆయన్ని చూస్తున్నాడు. ఆయన టీవీ చూస్తా తింటున్నారు. సాగర్ ఉండలేక నా బొడ్డులో వేలుని తోసాడు. నేను కొంత ఉల్లిక్కి పడ్డాను. ఆయన టీవీ లో లీనమైంది మంచిదైంది. నేను సాగర్ నీ ఫ్లై కిస్ ఇస్తూ చిన్నగా సాగర్ చేతిని నడుముకేసి అడుముకున్నాను. సాగర్ నా నడుమును సుతారంగా నిమురుతూ చాలు రమ్య గారూ కడుపు నిండింది అంటూ నడుమును ఒత్తుతూ అన్నాడు. ఏంకాదు వేసుకోండి అంటూ ఆయన కూడా అనేసి టీవీ చూస్తూ తింటున్నారు. నేను ఇంకొద్దిగా ప్లేట్ లో అన్నం పెట్టి ప్రశాంతంగా తినండి అన్నాను. నేను కొద్దిగా వడ్డించుకుని ఆయనకు కూడా వడ్డించి సాగర్ కి కాస్త దగ్గరికి జరిగి తన తొడల మీద ఒక చేయేసి రుద్దుతూ తింటున్నాను. 

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *