నైట్ షిఫ్ట్ 8 73

చికెన్, కూరగాయలు, వంటింట్లో కావాల్సిన కొన్ని సరుకులు తీసుకొని, రెండు మూడు రకాల స్వీట్స్ ఇంకా మిక్చర్ తీసుకుని ఇంటికి వచ్చేసాం. 

అన్ని సర్దేసి వంట పనిలో నిమగ్నం అయ్యాను. 7:30pm లోపల చికెన్ కర్రీ, రైస్ వండేసి ఫ్రెషప్ అయ్యి సింపుల్గా చీర కట్టుకున్నాను. 

[Image: niiri_arore_new_gallery_2006150258_0002.jpg]

ఒక స్వీట్ బాక్స్ లో కొన్ని స్వీట్స్ పెట్టుకుని ఓనర్ ఇంటికి వెళ్ళాను. దేవి ఆంటీ తలుపు తీసింది. ఏందే అమ్మాయి అస్సలు రావడమే తగ్గించేసావు అంది. అదేమీ లేదు ఆంటీ మీరు కూడా సరిగ్గా ఉండట్లేదు కదా. అది కాకా బిజీ ఉంటారని రావట్లేదు అన్నాను నవ్వుతూ. ఇదిగోండి అంటీ స్వీట్స్, కొత్తగా tv, ac, sofa కొన్నాం అన్నాను. ఓహో అలా చెప్పు. కాలక్షేపం కోసం టీవీ కొన్నవైతే. మంచిపని చేసావు అంది. 

ఏమో ఆంటీ ఎప్పటినుండో కొందామంటే ఆయన సరే అని ఇంస్టాల్మెంట్ లో తీసుకున్నారు. ఒక లక్ష అయింది. ఆ అప్పుడు తీరాలంటే సంవత్సరం పడుతుంది అన్నాను. అంతలోనే అంకుల్ లుంగీ బనియన్ మీద వచ్చాడు హల్ లోకి. ఎందమ్మాయి బాగున్నావా అంటూ పలకరించాడు. హ బాగున్నాను అంకుల్ అంటూ స్వీట్ తీసుకోండి అంటూ వంగి ఇచ్చాను. జాకెట్ లోపల నుండి సళ్ళ చీలిక కొద్దిగా కనబడుతుంది. 

[Image: kavya-dropping-saree-very-hot-pics-L-cfAi4K.jpeg]

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *