నైట్ షిఫ్ట్ 8 57

అత్తయ్య మామయ్య వాళ్లకు కూడా కాల్ చేసి కాసేపు మాట్లాడాను. అత్తయ్య వాళ్ళు కూడా అమ్మ లాగే పిల్లలు ఎప్పుడు అంటూ అడిగింది. అమ్మకు చెప్పిన సమాధానమే అత్తయ్య వాళ్ళతో చెప్పాను. 

విన్యా అక్కతో కూడా చాలా రోజులైంది. తను కూడా కాల్ చేయలేదు. ఎం చేస్తుందో ఇద్దరు మొగుళ్ళతో తీరిక దొరకట్లేదు అనుకుంట అని కాల్ చేశాను. హలో అక్క ఎలా ఉన్నావ్? గుర్తున్నానా నేను? ఈమధ్య కాల్ చేయడమే మానేశావంటూ గడగడా అడుగుతున్నా. ఆపవే నా చెల్లి నన్ను మాట్లాడనిస్తావా. ఊపిరి పీల్చుకో కాస్తా అంది. సరే చెప్పు అన్నాను. ఏంలేదులే అలా మర్చిపోలేదు. ఒక నెల ఇక్కడ లేను నేను. కేరళ, గోవా, బెంగళూరు అంటూ తిరిగాం. ఓహో అవునా. ఇంతకీ ఎవరితో అన్నాను. మీ కొత్త బావతో అంది. అదేంటి మా పాత బావ లేరా అన్నాను. హ ఆయనతో పదిరోజులు గోవా ట్రిప్ వెళ్ళాను. చాలా బోర్ కొడుతుందంటే హనీమూన్ వెళ్ళాం. తర్వాత ఆయన నెల రోజులు అమెరికా వెళ్లాల్సి ఉంది అంటే నెల రోజులు దూరం తప్పదని ప్లాన్ చేసి వెళ్ళాం. 

అదేంటీ నువ్వుకూడా వస్తాను అనలేదా అమెరికా బావతో అన్నాను. వెళ్లిన ఆయన వర్క్ బిజితో అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు. అందుకే రాను అన్నాను. అది కాకా బాబు కూడా ఉన్నాడు కదా అని వెళ్ళలేదు. అలా అయన వెళ్లడం ఇలా మీ రెడ్డి బావతో కేరళ, ఊటీ అంటూ హానీమూన్ వెల్లి బాగా ఎంజాయ్ చేశాం. ఇదిగో చెప్పినట్టే రెడ్డి బావతో బాగా సుఖపడి ఇప్పుడు కడుపు తెచ్చుకున్నాను. ఇప్పుడు రెండవ నెల అంది. ఓహో కంగ్రాట్స్ అక్క అంటూ చెప్పాను. ఇంకేంటి అనుకున్నట్టే రెడ్డి బావకి బిడ్డనివ్వబోతున్నావు. హ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీ మొదటి బావతో కూడా ఎలాంటి సేఫ్టీ లేకుండా పూ నిండా కార్చుకున్నాను. అలాగే రెడ్డి బావతో కూడా కార్చుకున్నాను. ఇద్దరి రసాలతో పుట్టబోతున్న పాపా /బాబో అంది. అబ్బా అక్క ఎమన్నా సుఖపడుతున్నవాయే అన్నాను. నాది వదిలేయ్. ఇంతకీ నీవేల ఉన్నావ్. వాయిస్తున్నాడా బాగా మా మరిది నిన్ను అంది. 

హ బాగా వేయించుకుంటున్నాను లే, ఒకరితో ఏంటి ఇద్దరితో అని మనుసులో అనుకుంటూ. ఇంతకీ నువ్వెప్పుడూ కందామనుకుంటునావే పిల్లల్ని. ఇంకో సంవత్సరం అయ్యాక అన్నాను. సరే బాగా సుఖపడు అప్పటివరకు అంది. ఇంకేంటి ఏంచేస్తున్నావ్? జాయిన్ అయ్యావా ఫ్యాషన్ డిజైన్ కోర్స్ లో అంది. లేదక్కా జాయిన్ అవుతాను త్వరలో. మీ మరిదికి ప్రమోషన్ వచ్చి నైట్ షిఫ్ట్ వేశారు. అయ్యో అయితే రాత్రి ఒక్కదానివే ఉంటున్నావా. ఇక్కడికి రావచ్చు కదనే. పర్లేదు అక్క. వచ్చిన రెండు మూడు రోజులు తర్వాత మళ్ళీ మామూలే కదా అన్నాను. అది నిజమేలే అంది. సరే కానీ వీలుచేసుకుని ఒకసారి రా ఇంటికి అంది. సరే అక్క వస్తాను అని కాల్ పెట్టేసాను. అక్క పనే బాగుంది. సమ్మగా ఇద్దరిని సుఖపెడుతూ, సుఖపడుతూ ఎంజాయ్ చేస్తుంది. దేనికైనా పెట్టి పుట్టాలి. అలా ఆలోచిస్తు కాసేపు నిద్రపోయాను

మధ్యాహ్నం లేచి ఆయన్ని లేపి కలిసి భోజనం చేసి రెడీ అయ్యి మార్కెట్ వెళ్ళాం. 

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *