నైట్ షిఫ్ట్ 8 73

[Image: Wet-All-Over4.gif]

వేలుని పూ పెదాల్లో దోపి 360డిగ్రీ యాంగిల్ లో పూ మొత్తం రుద్దుతూ మసాజ్ చేస్తుంటే పూ లోపల వేడి ఆవిర్లు బయటకు రాసాగాయి.

[Image: 6345-masturbation-massage-pussy-gif.gif]

నా నోటి నుండి కమ్మని ములుగులు అమ్.. మ్మ్.. హ్హ.. ఇస్స్… అబ్బాహ్… ష్ష్… అంటూ రాసాగాయి. సాగర్ పూ పై పెదాలు ఆయిల్ తో బాగా మర్దనా చేసి అరచేతిలో అందుకుని పిసుకుతూ రుద్దుతూ ఉంటే నా పూ నరాలు కట్టలు తెంచుకుని రసాలను కక్కేసి ఆయిల్ పూ పాకం కలిపి మరి మసాజ్ చేస్తుంటే

[Image: th?id=OGC.9e5ce35553cb4fe42dfee1c5cad009...EQHscxoHqQ]

నేను మొత్త ఎత్తుతూ మరింతగా చేయమన్నట్టు అందిస్తూ ములుగుతూ సుఖాల అంచుల్లో తేలుతూ భావప్రాప్తినీ పొందాను.

అప్పటికే సాగర్ అంగం ఇనుప కడ్డీలా గట్టిపడి నిక్కబొడుచుకుని సీలింగ్ కేసి చూస్తూ ఉంది. సాగర్ చేసిన మసాజ్ వల్ల వొళ్ళంతా ఏంతో హాయిగా అనిపించింది. నేను పదినిమిషాలు రిలాక్స్ గా పడుకున్నాను. నేను చెప్పినట్టే సాగర్ మైండ్ కంట్రోల్ చేస్తూ రిలాక్స్ అవుతుంటే సాగర్ బుజ్జోడు కూడా సంకోచిస్తూ ముడుచుకొని చిన్నగయ్యాడు నా వంటికి ఆయిల్ ఇంకడం అయ్యాక నేనలాగే నగ్నంగా లేచి సాగర్ ను నేను పడుకున్న పరుపు మీద నగ్నంగా పడుకోబెట్టి ఇప్పుడు నీకు చేస్తాను మసాజ్ అన్నాను.

సాగర్ కళ్ళను విశాలంగా చాపి ఆయిల్ బాటిల్ అందుకుని కాళ్లకు పూసి మసాజ్ స్టార్ట్ చేశాను. తర్వాత సాగర్ తొడలకు ఆయిల్ పోసి సమ్మగా చేతులతో రుద్దుతూ మసాజ్ చేస్తున్నాను. సాగర్ గూటం మళ్ళీ అప్పుడే నెమలి పురివిప్పితున్నట్టు నెమ్మదిగా లేవడం స్టార్ట్ అయింది. నేను దాన్ని చూస్తూనే ఏంటీ వీడికి చాలా కోరికున్నట్టుంది నా మీద అంటూ చిన్నగా నవ్వాను. 

దానికి సాగర్ ఉండదా మరి, అరగంట నుండి దీన్ని ఆశచూపుతు ఊరిస్తూ రెచ్చగొడుతూ చంపుతున్నావ్ కదా. ఈ విరహం తట్టుకోలేక ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోతున్నాడు బుజ్జోడు అన్నాడు. 

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *