నైట్ షిఫ్ట్ 8 57

[Image: 838d0a01762a815eb25b2160fc5acdd2.jpg]

మృదువుగా పిసుకుతూ రెండు చేతుల్లో నా నడుమును అందుకుని పిసుకుతూ మళ్ళీ బొడ్డు దగ్గరికి చేతులు చేర్చి, మళ్ళీ అదే చర్యను రిపీట్ చేస్తూ మసాజ్ చేసాడు.

ఇక మిగిలినది స్వర్గద్వారం ఒక్కటే. అప్పటికి రసాలతో చిత్తడైపోయి, నోరు తెరిచినా కప్పలాగా పూ పెదాలు విచ్చుకుని రా రా.. ఇక దీని సంగతి చూడు అంటూ నోరుతెరిచి పిలిచినట్టు కవ్విస్తుంది.

[Image: download-20190926-161420.jpg]

పూ పెదాలు ఉబ్బెత్తుగా పూరీల్లాగా పొంగి ఉన్నాయి. సాగర్ ఆయిల్ బాటిల్ తీసుకుని పాలాభిషేకం చేస్తున్నట్టు ఆయిల్ పూ లోపల చుట్టూ పోస్తూ,

[Image: Oiled-Pussy.gif]

ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న నిలువు పెదాలను గుప్పిట్లో అందుకుని పిసుకుతూ మర్దనా మొదలుపెట్టాడు.

[Image: oil-massage-sex-gif.gif]

అలా పిసుకుతూ ఉంటే నా తనువంతా కోరికలతో వేడెక్కి తహతహలాడుతూ మెలికలు తీరిగిపోతుంది. సాగర్ ఆయిల్ మొత్తం బాగా పట్టించి

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *