నైట్ షిఫ్ట్ 8 73

బయటకు వచ్చాము. అలా ఆరోజు పగలంతా ఆయనతో టీవీ చూస్తూ కాసేపు పడుకుని చివరికి టైం అవుతుంది అని లేచి వంట వండి ఆయనతో కల్సి డిన్నర్ చేసాక ఆయన్ని కంపెనీకి పంపించాను.  అలా ఆరోజు పగలంతా ఆయనతో టీవీ చూస్తూ కాసేపు పడుకుని చివరికి టైం అవుతుంది అని లేచి వంట వండి ఆయనతో కల్సి డిన్నర్ చేసాక ఆయన్ని కంపెనీకి పంపించాను.

ఆయన వెళ్లిన పావుగంట తర్వాత ఇంతకీ సాగర్ ఎక్కడున్నాడు. ఇంకా వచ్చినట్టు లేడు. చివరికి వీడి బాగోగులు కూడా ఒక పెళ్ళాంలాగా చూడాల్సి వస్తుంది. ఏంచేస్తాం కోరి మరి ఎక్కించుకున్నాక తప్పదు కదా. పైగా బంగారు గుడ్డు పెట్టె బాతు కదా నాకు అంటూ కాల్ చేసి ఎక్కడున్నావు నా రాజా అన్నాను. హే బేబీ ఇదిగో కొద్దిగా ఆలస్యం అయింది. ఇంకో అరగంటలో ఇంటికి చేరుకుంటాను. సరే అన్నం వండాను ఇక్కడే తిందువు. వచ్చాక ఫ్రెషప్ అయ్యి ఇంట్లోకి రా. తలుపు గడి పెట్టకుండా టీవీ చూస్తూ కూర్చుంట. వచ్చేప్పుడు గులాబీ పూలు తీసుకుని రా అన్నాను. ఎన్ని తీసుకుని రాను అన్నాడు. చిన్న బుట్ట నిండా తీసుకోచ్చేయ్ అన్నాను. సరే డార్లింగ్ అంటూ కిస్ పెట్టి కాల్ కట్ చేసాడు.

సాగర్ సరిగ్గా గంట తర్వాత ఇంట్లోకి వచ్చాడు. హాయ్ రమ్య అంటూ. నేను సాగర్ కేసి చూశాను. లుంగీ బనియన్ మీద వచ్చాడు. నా మొగుడు లాగా. ఏందీ బాబు గారూ లుంగి కట్టారు ఎన్నడూ లేంది నా కోసమేనా అన్నాను. హా… కాసేపు అయితే దీంతో కూడా పని ఉండదని, సింపుల్ గా లాగేయొచ్చని కట్టుకున్నాను. బాగున్నావ్ లుంగిలో అంటూ ఆ తలుపేసి సోఫాలో కూర్చో అన్నం తీసుకొస్తాను అంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్ళాను. ప్లేట్ లో అన్నం పెట్టుకుని వచ్చి తినమని చెప్పి ఇప్పుడే వస్తాను అని బెడఁరూం లోకి వెళ్ళాను. పదినిమిషాల తర్వాత వచ్చాను. అప్పటికి సాగర్ అన్నం తినేసాడు. ప్లేట్ కిచెన్ లో పెట్టేసి కాసేపు పక్కపక్కనే కూర్చుని టీవీ చూసాం. అన్ని రొమాన్స్ సాంగ్స్ సీన్స్. ఇద్దరికి వొంట్లో వేడి మొదలైంది. టైం అప్పటికి 10pm అవడానికి వస్తుంది. సరే సాగర్ నువ్వు మొన్నటి లాగానే హల్లో పరుపేసి రెడీగా ఉండు. నేను వస్తాను అన్నాను.

10నిమిషాల తర్వాత నైటీ విప్పేసి పాంటీ బ్రా వేసుకుని

[Image: Photo2.jpg]

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *