నైట్ షిఫ్ట్ 7 117

చూడు మనం అనుకున్నట్టు జరగాలంటే ముందు వెనక చూసుకుని ప్రవర్తిస్తే మనకు మంచిది. లేదా నీకు కావాల్సింది దొరకదు అన్నాను. 

సారి రమ్య ఇకపై జాగ్రత్త పడతాను అన్నాడు. 

సరే పద అన్నాను. 

కార్ నడుపుతూ నా వంకే చూస్తూ నా ఎదను కసిగా చూస్తూనే, నా నడుముకేసి చూసాడు. 

అప్పటికి నేను కొంగు కొద్దిగా జరిపి బొడ్డు కనపడేలా ఉంచాను. 

ఆహ్ రమ్య ఏమన్నా ఉందా అన్నాడు. 

నేను ఏంటి అన్నాను. 

నీ ఎద అందాలే కాదు, కవ్వించే లోతైన బొడ్డు కూడా కసేక్కిస్తుంది. 
ఒక్కసారి అంటూ ఎడమ చేతితో నా బొడ్డుని తాకి ఆహ్.. ఆహ్.. ఎంత సుతిమెత్తగా ఉంది ఇది. 

3 Comments

Add a Comment
  1. Very beautiful intrast story

    1. నైట్ షిఫ్ట్ 8 యెప్పుడు అప్‌లోడ్ చెస్తరు

  2. Its so sexy. Super duper sexy story.
    Pls continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *