నైట్ షిఫ్ట్ 7 78

నీకు తెలుసా సృష్టిలో అన్నిటి కంటే తేలికైనది ఏంటో చెప్పు అని అడిగాను. 

ఏమో నీవే చెప్పు రమ్య అన్నాడు. 

“సృష్టిలో అన్నిటి కంటే తేలికైనది ఆడదాన్ని ఇష్టానుసారంగా చూసినప్పుడు టంగ్ మని లేచేది మొడ్డ “. 

అదే సృష్టిలో అన్నిటి కంటే బరువైనది/కష్టమైనది ఏంటో చెప్పు అన్నాను. 

హ్మ్. నువ్వే చెప్పు అన్నాడు. 

“సృష్టిలో అన్నిటి కంటే బరువైనది/కష్టమైనది  కూడా మొడ్డనే”. 

అదేంటీ రెండు కూడా మొడ్డ నేనా? అదెలా? 

ఇదిగో ఇందాక నన్ను టవల్ తో చూసినప్పుడు నీ ప్రమేయం లేకుండానే లేచింది కదా నీ మొడ్డ. అవును. 

ఒకసారి దాని ఈ బొక్కలోకి దూర్చి కార్చేసావు కదా. 

అవును. 

ఇప్పుడు నీ ప్రమేయం తో, 5నిమిషాల్లో ముందులాగ లేపు చూద్దాం అన్నాను. 

అదెలా సాధ్యం? నాకే కాదు ఎవరికీ అంతా త్వరగా లేవదు అన్నాడు. 

కదా! అందుకే అది కూడా బరువైనది /కష్టమైనది అన్నాను. 

వావ్.. వాట్ ఏ ఎనాలిసిస్. గ్రేట్ రమ్య. చాలాబాగా చెప్పావు. ఎక్స్పర్ట్ లాగా. ఎలా తెలుసు ఇవన్నీ నీకు. 

రీసెర్చ్ బాబు. ఇంటర్నెట్ యుగం. “దునియా ముట్ఠిమే”. వాడుకున్నోడికి వాడుకున్నంత ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది అన్నాను. 

3 Comments

Add a Comment
  1. Very beautiful intrast story

    1. నైట్ షిఫ్ట్ 8 యెప్పుడు అప్‌లోడ్ చెస్తరు

  2. Its so sexy. Super duper sexy story.
    Pls continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *