నైట్ షిఫ్ట్ 7 75

సరిగ్గా కాలింగ్ బెల్ మోగినపుడు లేచి తలుపు తీసాను. ఆయన్ని కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడలేకపోయాను చేసిన తప్పుకు. ఆయన లోపలికి రాగానే తలుపేసాను. నా భుజాలమీద చెయ్ వేసి ఏంటీ బంగారం నైట్ పడుకోలేదా? నిద్ర మత్తు ఇంకా దిగలేనట్టు ఉంది. 
[/b]

అవును లేట్ గా పడుకున్నాను. అందుకే అలా ఉన్నాను అన్నాను. టైం కి పడుకోవచ్చు కదా ఆరోగ్యం పాడవుతుంది ఇలా లేట్ నైట్ పడుకుంటే అన్నారు. సరే పద పడుకుందువు ఇంకాసేపు అంటూ నన్ను అలాగే పట్టుకుని బెడ్ మీద పడుకోబెట్టి ఆయన కూడా లుంగీ కట్టుకుని నా పక్కలో వచ్చి నా నుదిటి మీద ముద్దు పెట్టి, నన్ను హత్తుకుని పడుకున్నారు. 

[b]చేసిన తప్పే గుర్తొస్తుంది. కానీ ఇది పొరపాటుతో చేసింది కాదు. ఇష్టపూర్వకంగానే నాకూ నేను చేసిన తప్పు. మనుసులో నన్ను క్షేమించండి అని ఆయన్ని హత్తుకుని పడుకున్నాను.[/b]

కాలింగ్ బెల్ మోగిన శబ్దం తో లేచి డోర్ తీసాను. ఎదురుగ సాగర్ టిఫిన్ కవర్ పట్టుకుని నిలుచున్నాడు. టిఫిన్ తీసుకుని ఏంటీ బేబీ ఇంకా పడుకునే ఉన్నావా అన్నాడు. అవును రాత్రి చేసిన ఘనకార్యం వల్ల నిద్రపోయాను. సరే నేను 20నిముషాల్లో రెడీ అయ్యాక పిలుస్తా ఇక్కడే వొచ్చి టిఫిన్ చెయ్. ఆయన్ని అడిగి షాపింగ్ వెళ్దాం అన్నాను. సరే నేను కూడా ఫ్రెష్ అవుతాను అని వెళ్ళాడు. 

లోపలికి వెళ్లి ఆయన్ని లేపి ఫ్రెష్ అయ్యి టిఫిన్ తిన్నాక పడుకున్డురు లేండి అని ఆయన్ని బాత్రూం లోపలికి పంపి ఇంకో బాత్రూం లోపలికి వెళ్లి స్నానము చేసి ఫుల్ నైటీ వేసుకుని బయటకు వచ్చాను. 

ఆయన కూడా లుంగీ బనియన్ మీద హల్లో వచ్చి చైర్ మీద కూర్చున్నారు. నేను టిఫిన్ ప్లేట్స్ లో సర్ది సాగర్ని పిలిచాను. ఇవ్వాళ సాగర్ తెచ్చారు టిఫిన్ అంటూ ఆయనికి చెప్పాను. ఓహో అలాగే అంటూ casual గా మాట్లాడుతూ టిఫిన్ చేసారున్నాం. 

నేనే సాగర్ గారూ మీరు ఈరోజు ఫ్రీ ఉంటే మాకు టీవీ సోఫా ఇంస్టాల్మెంట్ లో ఇప్పించరా? అన్నాను. అంతలోనే ఆయన కూడా కలుగజేసుకుని అవును సాగర్ గారు తనకి కాలక్షేపం కోసం టీవీ కావాలి. తెలిసిన షాప్లో ఇప్పించండి. నెల నెల టైంకి emi కడతాను అన్నారు. 

3 Comments

Add a Comment
  1. Very beautiful intrast story

    1. నైట్ షిఫ్ట్ 8 యెప్పుడు అప్‌లోడ్ చెస్తరు

  2. Its so sexy. Super duper sexy story.
    Pls continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *