నైట్ షిఫ్ట్ 6 63

[Image: 2.jpg]

నేను, ఎవరు అతను? నీకు తెలిసిన అతనేనా లేక ఇక్కడే పరిచయం అయ్యాడా? ఇప్పుడు నీతో పాటు రాలేదు అని అడిగాను. 

తను తడబడుతూ అతను నా ఫ్రెండ్ అనింది. నేను పర్వాలేదు నిజం చెప్పు నేనేం అనుకోను అన్నాను. 

నాకూ నేను పరిచయం చేసుకున్నాను. నా పేరు రమ్య అని. నీ పేరేంటి అని అడిగాను. 

తను నా పేరు ఆమని అంది. 

పెళ్లి అయ్యిందా?

అయింది అంది. 

ఎం చేస్తారు హస్బెండ్?

ఆయన సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లొయ్ అనింది. US క్లయింట్, అందుకే ఆయన ఎక్కువగా నైట్ షిఫ్ట్ చేసేవారు. ఇప్పుడు 2ఇయర్స్ కోసం ప్రమోషన్ మీద US వెళ్లారు. 

Updated: October 8, 2021 — 3:50 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *