నైట్ షిఫ్ట్ 6 63

ఉదయం అల్లారం మోగగానే లేచి ఆఫ్ చేసి, సాగర్ నేను వెళ్తాను. ఆయన వస్తారు అన్నాను. నువ్వు 9.30am గంటలకు మా ఇద్దరికోసం కూడా టిఫిన్ బయట నుండి తీసుకుని రా. ముగ్గురం కలిసి తిందాం. తర్వాత ఇద్దరం కలిసి ఆయనకు చెప్పి షాపింగ్ వెళ్దాం అన్నాను. 

సరే డార్లింగ్ నువ్వు ఎలా అంటే అలా అన్నాడు. నేను అక్కడ పడి ఉన్న టీ షర్ట్, షార్ట్ తీసుకుని నగ్నంగానే ఇంట్లోకి వెల్లి టాయిలెట్ పోసుకుని నడుము నుండి కాళ్లవరకు కడుక్కుని నైటీ ఒకటి వేసుకుని పడుకున్నాను. 

సరిగ్గా కాలింగ్ బెల్ మోగినపుడు లేచి తలుపు తీసాను. ఆయన్ని కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడలేకపోయాను చేసిన తప్పుకు. ఆయన లోపలికి రాగానే తలుపేసాను. నా భుజాలమీద చెయ్ వేసి ఏంటీ బంగారం నైట్ పడుకోలేదా? నిద్ర మత్తు ఇంకా దిగలేనట్టు ఉంది. 

అవును లేట్ గా పడుకున్నాను. అందుకే అలా ఉన్నాను అన్నాను. టైం కి పడుకోవచ్చు కదా ఆరోగ్యం పాడవుతుంది ఇలా లేట్ నైట్ పడుకుంటే అన్నారు. సరే పద పడుకుందువు ఇంకాసేపు అంటూ నన్ను అలాగే పట్టుకుని బెడ్ మీద పడుకోబెట్టి ఆయన కూడా లుంగీ కట్టుకుని నా పక్కలో వచ్చి నా నుదిటి మీద ముద్దు పెట్టి, నన్ను హత్తుకుని పడుకున్నారు. 

చేసిన తప్పే గుర్తొస్తుంది. కానీ ఇది పొరపాటుతో చేసింది కాదు. ఇష్టపూర్వకంగానే నాకూ నేను చేసిన తప్పు. మనుసులో నన్ను క్షేమించండి అని ఆయన్ని హత్తుకుని పడుకున్నాను.

Updated: October 8, 2021 — 3:50 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *