నైట్ షిఫ్ట్ 6 81

కాకపోతే నా పెళ్ళాం రోజూ చాలా డిసపాయింట్ అవుతుంది. ఒక రౌండ్ సరిపోవడం లేదు దానికి. వేరే వాడితో లేచిపోయిన లేచిపోతుందనే భయం కలుగుతుంది. 

అదేంటీ బాగానే చేసావ్ కదా ఒక రౌండ్ అయినా. దాదాపుగా అరగంట దెంగావు కదా. పిసుకుడు, నాకుడు, చీకుడు కలిపి గంట చేసావు కదా అన్నాను. 

నిజమే అదే నాకూ ఆశ్చర్యంగా ఉంది. అది నువ్వు కాబట్టి ఏమో. నీ మీద కోరికతో చేసానేమో. నీవు చెప్పినట్టు ఫాలో అయినందుకు అంతసేపు చేశాను. ఇంకా చేసేవాడినేమో. నాకే ఆపుకోవడం కాలేక త్వరగా కనిచ్ఛేసాను. లేదంటే ఇంకా 10నిముషాలు చేసేవాడినేమో. 

ఏమో సాగర్ నాకూ తెలియదు అదంత. 

ప్లీజ్ రమ్య చెప్పాను కదా లక్ష ఇస్తాను అని. నీ అందాలకు లక్ష చాలా తక్కువే. కాకపోతే నా వల్ల అంతే అవుతుంది. బేరం ఆడలేను. అందుకే ఎంత ఇవ్వగలనో అంతే చెప్పాను. నాకోసం కాదనకు ప్లీజ్ అంటూ కాళ్ళు పట్టుకుని ప్రాధేయపడుతున్నాడు. 
 
సరే ఆపు. వదులు కాళ్ళను. ఒక నిమిషం ఉండు. నన్ను ఆలోచించుకోనివ్వు అన్నాను. 

“అసలు నేను చేస్తున్నది ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఇలా వేరే వాళ్ళ పక్కను పంచుకోవడం? 
ఇది న్యాయమేనా. భర్తను మోసం చేస్తున్నాను కదా. నేను ఆయన్ని మనుసు పూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నాను. ఆయనంటే నాకూ ప్రాణం. 

మనుసులో ఆయనకు తప్ప ఎవ్వరికి స్థానం లేదు. ఈ అందం, ఈ శరీరం శాశ్వతం కాదు కదా. ఇల్లు ఉన్నప్పుడే దీపం పెట్టుకోవాలి అంటారు. అలాగే నాకు అందం ఉంది, వయసు ఉంది. నేను డబ్బులు త్వరగా కూడబెట్టాలంటే నాకూ ఇవే రెండు సహాయపడతాయి. వీటితోనే నేను సంపాదించుకోవాలి.

ఇదికూడా ఒకవిధంగా వ్యాపారం అనిపిస్తుంది. ఏ మార్కెట్ వెల్లి ఒక వస్తువు తీసుకోవాలంటే ముందు మనం దాన్ని పరీక్షించి, చూసి దాని ఖరీదు అడిగి నచ్చితేనే కొనుక్కుంటాం. ఇప్పుడు నేను కూడా అదే చేస్తున్నాను. నేనే వ్యాపారి, నేనే వస్తువు. నా అందాన్ని డబ్బులు తీసుకుని వాళ్లకు అర్పిస్తున్నాను”.

ఇంతకీ శిల్ప ఎప్పుడు వస్తుంది. రావడానికి ఇంకా 15రోజులు పడుతుంది అన్నాడు. సరే అయితే ఈ 15రోజుల్లో నీతో 10రాత్రులు గడుపుతాను. ఎలాగైనా రెండు రౌండ్ చేసేలాగా ట్రైన్ చేస్తాను. తర్వాత మన మధ్య ఇలాంటి సంబంధం ఉండకూడదు. అలా అయితే నేను ఒప్పుకుంటా అన్నాను. 

Updated: October 8, 2021 — 3:50 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *