నైట్ షిఫ్ట్ 6 63

నువ్వు చేస్తావు సరే, మరి నాకు కుదరాలి కదా అన్నాను. 

ఇప్పుడు ఎదో నాకూ రెచ్చగొట్టి డబ్బు ఆశ చూయించి, నా వీక్నెస్ తో నన్ను లొంగదీసుకున్నావు. నన్ను లంజని చేసావు. 

నేను కూడా నీ మాయలో పడిపోయి నువ్వు బతిమాలితే ఒప్పుకున్నాను. తప్పు చేశాను నేను. ఇలా పరాయి మొగుడితో పడుకున్నాను. 

అయ్యో రమ్య ఇందులో తప్పు ఏమి లేదు. నువ్వే చెప్పు మనం చేసుకున్నంత సేపు ఇష్టంగానే చేసుకున్నాం కదా. దానికే లంజ ఐపోయావని అంటావేంటి. 

డబ్బులు నా ఇష్టం తో నీకు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాను. దానికి నీ అందాలను నాకిచ్చావు. 

ఇక్కడ ఎవరి దగ్గర ఎం ఉన్నదో అదే ఇచ్చిపుచ్చుకున్నాం. 

హమ్.. ఏది ఏమైనా ఇది తప్పు. ఇక మీదట మనం ఇలాంటి తప్పు చేయకూడదు. నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చావు కాబట్టి ఈ రాత్రి నీతో ఉంటాను. ఇక ముందు ఇలా చేయకు నాతో అన్నాను.
 
అదేంటీ రమ్య ఇందాకే కదా నాదాన్ని 3రౌండ్స్ వేసేలాగా చేయగలను అన్నావు. అప్పుడే మాట మారుస్తావా? ఇది న్యాయం కాదు అన్నాడు. 

చూడు నేను నీ పెళ్ళాన్ని కాదు కదా. ఎప్పుడు నీతో ఉండటానికి. నేను తలుచుకుంటే అన్నాను కానీ చేస్తాను అనలేదు కదా అన్నాను. 

ప్లీజ్ రమ్య నీకూ రోజుకి లక్ష ఇస్తాను. నన్ను 2రౌండ్స్ వేసేలాగా చెయ్. 

అంటే మళ్ళీ నాకూ డబ్బులు ఎరగా వేసి నీ పక్కలో పాడుకోమంటున్నావా? అవును లే ఎలాగో ఒకసారి చేశాను కదా తప్పు. దాన్నే ఆసరాగా చేసుకుని నన్ను ఇలా దిగజారేలా చేస్తున్నావు. 

చూడు రమ్య నువ్వు నాకు దేవత లాంటి దానివి. నిన్ను లంజలా వాడుకోవాలని అనుకోవటం లేదు. నిన్ను ఆరాధిస్తున్నాను. ఇంతటి సుఖం నాకూ ఈ రాత్రి ఇచ్చావు. ఈ జన్మకు ఈ జ్ఞాపకం చాలు. ఇబ్బంది పెట్టాను. నన్ను క్షమించు అన్నాడు. 

ఇదేంటీ ప్లాన్ రివర్స్ అయ్యేలా ఉంది. 

Updated: October 8, 2021 — 3:50 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *