నైట్ షిఫ్ట్ 6 63

నిజము చెప్పనా రమ్య. 

చెప్పు సాగర్ ఏంటీ ప్రాబ్లెమ్ అన్నాను. 

నాకూ నిన్ను ఇంకోసారి దెంగాలని ఉంది. కానీ నాకూ ఇప్పట్లో లేవదు. ఒక్క రౌండ్ మాత్రమే చేయగలను రోజులో. 

అయ్యో అది నీ భ్రమ. 

నేను తలుచుకుంటే నీ మొడ్డను రెండు కాదు మూడు రౌండ్లకు రెడీ చేయగలను. 
ఆ నమ్మకం నాకు ఉంది అన్నాను. 

నిజంగా అలా నువ్వు చేస్తే నీ ఋణం ఉంచుకొను. ఇంకో నిజం ఏంటంటే నాకూ పెళ్ళై 3ఇయర్స్ అయిపోయింది. ఇంకా పిల్లలు లేరు. 

నా స్పెర్మ్ /వీర్యం కౌంట్ తక్కువ ఉందన్నారు డాక్టర్స్. టాబ్లెట్స్ వాడుతున్నాను. పిల్లలు పుట్టే ఛాన్స్ అయితే ఉంది కానీ ఎప్పుడు అనేది కచ్చితంగా చెప్పలేం అన్నారు. 

చూడు రమ్య నీకూ ఇంకా డబ్బులు ఇస్తాను. నన్ను ఇంకో రౌండ్ చేసేలాగా చేయవా ప్లీజ్ అన్నాడు.  

అది సరే. కాని ఒక్కరోజులో అంటే కష్టం. కనీసం వారం పది రోజులైనా పడుతుంది దానికి అన్నాను.
 
అయ్యో రమ్య పర్వాలేదు. నేను వెయిట్ చేస్తాను. 

Updated: October 8, 2021 — 3:50 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *