నైట్ షిఫ్ట్ 6 63

అతను చేతులను షార్ట్ మీదుగా అడ్డుపెట్టుకొని ఒత్తుకుంటూ సతమతమవుతున్నాడు. నన్ను అతను చూడట్లేదని గ్రహించి, టీ షర్ట్ ను మరింత పైకి లేపి సళ్లకు ఒక 6″కింది వరకు చేసుకుని  లాంగ్ సోఫాలో ఒరిగి టీవీ చూస్తున్నాను. అప్పటికి 11pm అవుతుంది. నేను టీవీ చూస్తూ కావాలనే కళ్ళు మూసుకొని నిద్ర పోతున్నట్టు నటిస్తున్నాను.

పావుగంట తర్వాత సాగర్ నెమ్మదిగా నా దగ్గరికి వచ్చి నా బొడ్డును, నడుమును చూస్తూ నిలబడ్డాడు. ఐదు నిముషాలు అలానే చూస్తూ, తన 3/4 షార్ట్ కిందికి లాగేసుకుని మొడ్డను పట్టుకుని నా బొడ్డు వైపు, సళ్ళ వైపు చూస్తూ ఊపుకుంటున్నాడు. ఇదే మంచి టైం అనుకుని కళ్ళు తెరిచాను.
[Image: NkQtn1I.jpg]
సాగర్ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడ్డాడు.

అతని షార్ట్ మొత్తం కిందికి జారిపోయి నల్లని మొడ్డ నా కళ్ళకు దగ్గరగా మెరుస్తూ కనిపించింది. నేను ఆ.. అని గట్టిగా అరిచాను.

పావుగంట తర్వాత సాగర్ నెమ్మదిగా నా దగ్గరికి వచ్చి నా బొడ్డును, నడుమును చూస్తూ నిలబడ్డాడు. ఐదు నిముషాలు అలానే చూస్తూ, తన 3/4 షార్ట్ కిందికి లాగేసుకుని మొడ్డను పట్టుకుని నా బొడ్డు వైపు, సళ్ళ వైపు చూస్తూ ఊపుకుంటున్నాడు. ఇదే మంచి టైం అనుకుని కళ్ళు తెరిచాను. 
సాగర్ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడ్డాడు. 

అతని షార్ట్ మొత్తం కిందికి జారిపోయి నల్లని మొడ్డ నా కళ్ళకు దగ్గరగా మెరుస్తూ కనిపించింది. నేను ఆ.. అని గట్టిగా అరిచాను.
 

ఏంటీ సాగర్ మీరు చేసేది అన్నాను. అతను వెంటనే షార్ట్ పైకి లాక్కుని, సారీ రమ్య నన్ను క్షమించు. 

ఛీ.. మిమ్మల్ని నమ్మి మీ ఇంట్లోకి వచ్చాను చుడండి నాకూ సిగ్గు లేదు. మీరిలా చేస్తారనుకోలేదు అంటూ ఏడుస్తూన్నాను. 

రమ్య  ప్లీజ్ ఏడవకు. నేను చెప్పింది విను ప్లీజ్ అంటూ నా పక్కన కూర్చుని, నేను నిన్ను టవల్ లో చూసినప్పటి నుండి నన్ను నేను మర్చిపోయాను. నీ అందం నన్ను పిచ్చెకించింది.

Updated: October 8, 2021 — 3:50 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *