నైట్ షిఫ్ట్ 6 81

 
 డోర్ దగ్గరికి వెల్లి తలుపు తీయకుండానే ఎవరు అని అడిగాను.

 
బయటి నుండి నేను సాగర్ అని చెప్పాడు. నేను డోర్ తెరిచి నవ్వుతూ డోర్ దగ్గర టవల్ మీదనే నిలబడి చిన్నగా స్మైల్ ఇస్తూ మీరా రండి లోపలికి అంటూ దారిచూపించాను.

[Image: 3.jpg]

ఆయన చేతుల్లో కవర్ పట్టుకుని 3/4షార్ట్, టీ షర్ట్ వేసుకుని నన్నే చూస్తూ అలానే నిలబడ్డాడు. నేను నవ్వుకుని హలో సాగర్ గారూ మిమ్మల్నే. శిల్పా నాకూ కాల్ చేసి చెప్పింది మీరు వస్తారని, ఈరాత్రి భోజనం ఇక్కడే వండాను, తిని వెల్దురు లోపలికి రండి అన్నాను.

[Image: 4.png]

ఆయన నన్ను చూస్తూ తడబడుతూ మీరేదో పనిలో ఉన్నారనుకుంటా నేను తర్వాత వస్తాను ఈ రవ్వలడ్డులు తీసుకోండి, శిల్ప పంపింది అన్నాడు.

అయ్యో పర్వాలేదు లేండి రండి లోపలికి. నేను ఇప్పుడే స్నానము చేద్దామని వెళ్తుంటే ఇంతలో కాలింగ్ బెల్ మోగింది. అందుకే ఇలా రావాల్సి వచ్చింది. మీరు కూర్చోండి అంటూ చైర్ చూయించాను. పది నిమిషాల్లో వచ్చేస్తాను అన్నాను.

అయ్యో నేను అరగంట తర్వాత వస్తాను అప్పటి వరకు మీరు నిదానంగా చేయండి అన్నాడు.
పర్వాలేదు కూర్చోండి అన్నాను. నేను ఫ్రిడ్జ్ నుండి నీళ్ల బాటిల్ తీసి గ్లాస్లో నీళ్లు పోసి సాగర్ కు వంగి అందించాను. టవల్ లోపల నుండి సళ్ళ చీలిక లోతుగా ఆయన కంట పడింది.

Updated: October 8, 2021 — 3:50 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *