నైట్ షిఫ్ట్ 5 85

నేను కూడా ఇలానే ట్రై చేసి చూడాలి ఇక నుండి అనుకుంటూ ఉండగా ఇంతలో కాలింగ్ బెల్ మోగింది.

సేల్స్ అబ్బాయి వచినట్టున్నాడు ఉన్నాడు అని వెళ్లి డోర్ ఓపెన్ చేశాను.

అనుకున్నట్టే అతను ఎదురుగ ఉన్నాడు. నేను లోపలికి రమ్మని చెప్పి డోర్ వేసేసాను.

నన్ను చూసి మేడం మిమ్మల్ని మళ్ళీ చూస్తా అనుకోలేదు అన్నాడు నైటీలో నన్ను పైనుండీ కిందికి చూస్తూ.

చూసింది చాలు ఇంతకీ నీ పేరు ఏంటి అన్నాను.

అభిరాం. అభి అని పిలవండి అన్నాడు.

ఓహో మంచి పేరు. సరే కూర్చో అని సోఫా చూయించాను.

మేడం మీరు చాలా అందంగా ఉంటారు. మీరు మీ ఫిగర్ బాగా మెయింటైన్ చేస్తుంటారు అన్నాడు.

ఇంతలో ఆంటీ బెడఁరూం నుండీ హల్ లోకి నడుచుకుంటూ వచ్చింది.

అభి అంటీ వైపు చూస్తూ అబ్బా ఎంత అందంగా ఉంది ఈ గజ్జెల గుర్రం అంటూ చిన్నగా నాకూ వినబడేలా అన్నాడు.

నేను నవ్వి ఈవిడ మా ఓనర్ ఆంటీ దేవి గారూ అని పరిచయం చేశాను.

అభి నమస్కారం చేస్తూ ఆంటీ సళ్ళను తొడలను చూస్తున్నాడు.

అంటీ కూడా అబ్బాయి బాగున్నాడు లేతగా అనుకుంట కూర్చో అని ఎదురుగ ఉన్న సోఫాలో కూర్చుంది.

అలా కూర్చొని ఉన్న అంటీ చిన్న లంగ మరింత పైకి వెల్లి తొడల సందులో నుండి పాంటీ కనపడేలా కూర్చుంది.

అభి ఆ సందుల్లోనే చూపును ఫోకస్ పెడ్తున్నాడు.

ఆంటీ లోపల ఎం వేసుకోలేదు అనుకుంటా.

నేను గమనించి ఆంటీ కోసం లేటెస్ట్ బ్రా పాంటీలు చూయించు అన్నాను.

సరే మేడం అంటూ సోఫా నుండీ కింద కూర్చొని బ్యాగ్ లోపల నుండీ అన్ని బ్రా పాంటీలు తీసి ముందు పరిచాడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *