నైట్ షిఫ్ట్ 5 67

నేను అడ్రెస్స్ ఇచ్చి లేటెస్ట్ అన్ని సైజ్ బ్రా, పాంటీలు తీసుకుని రమ్మన్నాను. ఇక్కడ మా ఓనర్ అంటీ కొంటా అంటే నువ్వు గుర్తొచ్చావు అన్నాను. చాలా థాంక్స్ మేడం. 4:30వరకు వచ్చేస్తాను అన్నాడు.

నేను అంటీ దగ్గరికి నైటిలో వెళ్ళాను.

అంటీ కూడ నార్మల్ నైటీలో ఉంది.
ఇద్దరం బ్రా వేసుకోలేదు.

నాకూ చిలిపి ఆలోచన వచ్చింది.

ఆంటీ మీరు ఎలాగో ఇన్నేర్వేర్ వేసుకొని చూసుకోవల్సి వస్తుంది కదా. ప్రతి సారి మీరు నైటీ తీసి వేసుకొని మళ్ళీ వేసుకోవడం లేట్ ఇంకా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఒక పనిచేయండి అన్నాను.

ఏంటది అంది అంటీ.

మీరు లూస్ టీ షర్ట్ కింద స్కర్ట్ వేసుకుని ఉండండి అతను వచ్చాక నచ్చింది చూసి త్వరగా ట్రై చేయొచ్చు అన్నాను.

నువ్వు చెప్పింది నిజమే అమ్మాయి అని లోపలికి వెల్లి ఒక లూస్ టీ షర్ట్ వేసుకొని కింద ఒక ఫ్యాన్సీ లంగను వేసుకుని బయటకు వచ్చింది.

నడుస్తూ వస్తుంటే సళ్ళు భలేగా ఊగుతున్నాయి. కింద లంగ చూశాను.

స్కర్ట్ లేదు అందుకే ఈ లంగ వేసుకున్న అంది.

నాకూ ఒక ఐడియా వచ్చింది.

కత్తెర తీసుకుని లంగని మోకాళ్ళకు ఒక జానెడు పైగా కట్ చేసి స్కర్ట్ లాగా చేశాను.

ఇప్పుడు అంటీ నిజంగా రతీదేవి లాగా సెక్సీగా ఉంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *