నైట్ షిఫ్ట్ 5 68

పాంటీ పూకును టోపీ లాగా కప్పి ఉంది. కొద్దిగా పక్కనుండి చిన్న చిన్న వెంట్రుకలు కనిపిస్తున్నాయి.

అప్పుడు గమనించాను అభి ప్యాంటు ముందు భాగం గుడారం లేపినట్టు ఉంది.

గురుడు వేడెక్కినట్టు ఉన్నాడు.

అంటీ వెనకాల తిరిగి పిరుదల్ని చూపించింది.

ఆ పాంటీ కేవలం పావు వంతు పిర్రలను మాత్రమే కవర్ చేసింది.

పిర్రలు భలే మెరుస్తూ కనపడ్డాయి.

పాంటీ సరిచేస్తున్నట్టు చేసి అభి రెండు పిర్రలను రెండు చేతుల్లో అందుకుని సుతారంగా తాకుతూ పాంటీ అంచులు సరిచేస్తుంటే ఆంటీలో చలనం మొదలై చిన్నగా మూలిగింది.

అభి దొరికిందే ఛాన్స్ అనుకుని పిర్రలను పిసుకుతూ వేడెక్కుతూ ఆంటీని రెచ్చగొడుతున్నాడు.

అది చూసి నా వొంట్లో కూడా వేడి మొదలైంది.

కానీ నేను కంట్రోల్ చేసుకుని వాళ్ళను చూస్తున్నాను.

ఇద్దరు చిన్నగా మూలుగుతున్నారు.

నేను ఉన్న సంగతి మర్చిపోయారు.

నేను కూడా ఏమేమి చేస్తారో చూద్దామని వాళ్ళను డిస్టర్బ్ చేయకుండా చూస్తూ కూర్చున్న.

అభి పిర్రలు పిసుకుతూ మెల్లిగా పాంటీ లోపల చేతులు వేసి మొత్తం పిర్రలను పిండి పిసికినట్లు పిసుకుతూ ఉంటే ఆంటీ విరహంతో తన చేతులను సళ్ళమీద వేసుకుని పిసుకుతూ ములుగుతుంది.

అభి చేతులను పాంటీ లోపల నుండీ ఆంటీ పూకు వైపుకు తీసుకుని వస్తున్నాడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *