నైట్ షిఫ్ట్ 5 65

ఇప్పుడు చూసుకోండి అంటూ అద్దం చూయించాడు.

ఆంటీకి ఆ బ్రా చాలా బాగా నచ్చేసింది.

అలా ఇంకొన్ని ట్రై చేసింది.

అభినే వాటిని ఆంటీకి తొడిగించి సళ్ళను తడుముతూ పిసుకుతూ ఎంజాయ్ చేసాడు.

ఇక బ్రాలు ఆపేసి వాటికీ తగ్గ పాంటీలు చూద్దామని అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒకటి ట్రై చేయండి అంటీ అన్నాను.

సరే అంటూ లోపలికి వెళ్తుంటే, ఇక్కడే చేయండి అన్నాను.

అంటీ పాంటీ తీసుకుని చెరో కాలు ఎత్తి పాంటీ మోకాళ్ల వరకు వేసుకుని మెల్లగా పైకి జరుపుతూ ఉంటే లంగ కొద్దికొద్దిగా పైకి వెళ్తుంది.

మొత్తానికి పాంటీ తొడలు దాటుకుని చేరవలిసిన గమ్యం చేరుకుంది.

ఇప్పుడు లంగ బొందు తీయండి మేడం అన్నాడు అభి.

నేను నవ్వుకుని అవునవును పాంటీ కూడా ఫిట్ అయ్యిందా లేదా చూద్దాం అన్నాను.

అంటీ సిగ్గుపడుతూ వొద్దులేవీ ఉండనివ్వు అంది.

పాపం అభి నిరాశగా నిలబడ్డాడు.

నేను ఏం పర్వాలేదులే పాపం చూసి ఆనందిస్తాడు, దానికంటే ఎక్కువ ఎం చేయడు కదా అన్నాను అభి వైపు చూస్తూ.

అప్పుడు అభి అదే మహాప్రసాదం అన్నాడు.

ఇక తప్పేలా లేదని అంటీ బొందు పట్టుకొని తీయబోయి ఆగింది.

అభిని దగ్గరగా పిలిచి నీ చేతుల్తో బొందు తీయ్యు అంది.

అభి సంతోషం పట్టలేక దగ్గరికి వెళ్లి నడుము మీద ఒక చెయ్యి వేసి ఇంకో చేత్తో బొందును లాగాడు.

అంతే బొందు లాగడం లంగ జారడంతో అభి కళ్ళ ముందు 5రూపాయల బిళ్ళ అవలీలగా వెళ్లేలా ఉన్న గుండ్రటి బొడ్డు దర్శనభాగ్యం దొరికింది.

బొడ్డు వైపు అలాగే చూస్తూ సొల్లు కారేలాగా నోరుతెరిచి నిలబడ్డాడు అభి.

నేను అభిని చూసింది చాలు పాంటీ చూడు ఫిట్గా సెట్ అయిందా లేదా అని అన్నాను.

అభి తల ఇంకా కొద్దిగా కిందికి చేసి నగ్నంగా ఉన్న సుతారమైన తొడలు చూసి కొద్దిగా పైకి రెండు తొడలు కలిసే చోటు చూసాడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *