నైట్ షిఫ్ట్ 5 67

ఇక నేను కూడా నవ్వి అభి వైపు చూసి కానివ్వు అన్నాను.

అభి లేచి అంటీ వెనకాల వచ్చాడు.

నేను తనకి చెవులో ఆంటీ బంతులతో ఆడుకో అన్నాను.

అభి నవ్వి థాంక్స్ మేడం అన్నాడు.

నేను అంటీ నీళ్లు తాగి వస్తాను అని వెళ్లినట్టు కాస్తా దూరంగా నిలబడి చూస్తున్నాను.

అభి ఇంతకు ముందు ఆంటీ వేసు కున్న బ్రా స్ట్రిప్ మీద వణుకుతున్న వేళ్ళతో అందుకున్నాడు.

వేళ్ళతో అంటీ వీపు తడుముతూ బ్రా స్ట్రిప్ తీసేసాడు. వెంట్రుకలతో అడ్డుగా వీపు భాగం నగ్నంగా అభి ముందు ఉంది.

అభి దేవి కురులను వీపు పైనుండీ జరుపుతూ మేడం వీటిని ముడి వేసుకోండి. ఆ బ్రా తొడిగేటప్పుడు అడ్డుగా వస్తాయి జుట్టు పాడవుతుంది అన్నాడు.

ఆంటీ, నువ్వే వెయ్యి ఆ ముడి ఎదో అంది.

వెంట్రుకలను పక్కకి జరిపే క్రమంలో కావాలనే అభి ఆంటీ వీపంతా చేతులతో తాకుతూ ఆంటీ వొంట్లో వేడిని పెంచుతూ కురులను దగ్గరకు చేసి ముడి వేసాడు.

ఇప్పుడు ఆంటీ వీపు భాగం మొత్తం ఎలాంటి అడ్డులేకుండా నగ్నంగా అభికి కనిపిస్తుంది.

అబ్బా మేడం ఎంత అందంగా ఉంది మీ వీపు. ఒక్కసారి తాకే అదృష్టం ప్రసాదించండి అంటూ తన రెండు అరచేతులను వీపు మీద వేసి రుద్దుతూ మెడ మీద చేతులేసి మసాజ్ చేసినట్టు చేస్తూ ఉంటే ఆంటీకి కూడా మత్తులాగా అనిపించి సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉంది.

అభి చేతులను ముందుకు తీసుకెళ్లి బ్రా కప్పులను బంతులమీదుగా తీసేసి నగ్నంగా ఉన్న బంతులను సుతారంగా తడుముతూ ష్.. అబ్బాహ్.. మేడం ఎంత బాగున్నాయి మీ బంతులు అంటూ చిన్నగా పిసికి ముచ్చికలను పట్టుకొని పిసికుతూ వీటిని తాకి నా జన్మ ధన్యమయింది అన్నాడు.

అప్పటికి నేను కావాలనే బ్రేక్ ఇవ్వాలని శబ్దం చేసుకుంటా వాళ్ళదగ్గరకి వెళ్ళాను.

ఇద్దరు ఈ లోకం లోకి వచ్చారు.

ఇప్పుడు ఆంటీ అర్ధ నగ్నంగా ఉంది. అభి ట్యూబ్ బ్రా అందుకుని ఆంటీ ముందుకు వచ్చి నిలబడి సళ్ళను కళ్ళు పెద్దగా చేసి చూస్తూ ఉన్నాడు.

నేను అది చూసి, ఇక తొడుగుతావా అలానే చూస్తూ ఉంటావా అన్నాను.

సారీ మేడం అంటూ బ్రా ను తలమీదుగా వేసి కిందికి దింపుతూ సళ్ళ మీద వరకు తెచ్చి కావాలనే చేతులను బ్రా లోపల వేసి సళ్ళను అందుకుని చిన్నగా పిసుకుతూ బ్రాని అడ్జెస్ట్ చేస్తూ కొద్దిగా సళ్ళ కిందికి బ్రాను దింపి కొద్దిగా సళ్ళు ఇంకా చీలిక కనపడేలా చేశాడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *