నైట్ షిఫ్ట్ 5 68

ఆంటీ అలానే బ్రాలమీదుగా సోఫాలో కూర్చుని ఇంకొన్ని వెరైటీ చూయించు అంది.

అభి ఇంకా చూయించి ఇది చూడండి రెడ్ కలర్ చాలా బాగుంటాయి మీకు అంటూ పైగా మీ బంతులకు షేక్ కాకుండా మంచి షేపులో ఉంచుతాయని చూయించాడు.

ఆంటీ ట్రై చేసి చూస్తాను అని లేవబోయింది.

అబ్బా అంటీ ఇక్కడే మార్చుకొని వేసుకుని చుడండి అన్నాను.

ఆంటీ అభి వైపు చూసింది.

పర్లేదు మేడం మార్చుకొండి నాకూ మీ బంతులు చూసే అదృష్టం కలుగుతుంది అన్నాడు.

అంటీ కూడా లేత వయసు కుర్రాడు కూడా ముచ్చట పడుతున్నాడు అని బ్రా స్ట్రిప్ తీయడానికి వెనకాల చేయి పెట్టి తీయబోతుంటే నేను ఉన్నాను కదా నేను సహాయం చేస్తాను అని అంటీ వెనకాల వెల్లి అభిని కవ్వింపుగా చూస్తూ కింది పెదవిని కొరుకుతూ, కన్నుకొట్టి చుస్కో ఈ ఆంటీ అందాలు అంటూ సైగ చేశాను.

అభి ఆనందంతో అంటీ ఎద వైపే కళ్ళు పెద్దగా చేసి చూస్తున్నాడు.

నేను బ్రా స్ట్రిప్ తీసేసి భుజాల మీద నుండీ బ్రా తేసేసాను.

ఆంటీ చేతులు బంతులమీద అడ్డుగా వేసుకుని దాపెడుతూ ఉంది.

నేను అంటీ పర్వాలేదు సిగ్గుపడకండి అంటీ మనమే కదా ఉంది అన్నాను.

అంటీ సిగ్గుతో చేతులను నెమ్మదిగా బంతులమీద నుండీ తీసేసి వేసుకోడానికి కొత్త బ్రా అందుకోబోతుందండగా ఆంటీ ఎద అందాలు అభికి దర్శనమిచ్చాయి.

ఒక్కోసన్ను అరకేజీ పైగా ఉంటుంది. ఇంకా ఆ సళ్ళలో బలుపు తగ్గలేదనుకుంటా ఇంకా బిగుతుగానె ఉన్నాయనిపించింది అభికి.

బ్రాని ఒక చేత్తో పట్టుకుని భుజాలమీద నుండీ వేసుకుని బ్రా కప్పులను సళ్లకు సరిచేసుని వెనకాల బ్రా స్ట్రిప్ పెట్టమని నాకూ చెప్పింది.

నేను అభి వైపు చూసి ఎలా ఉన్నాయి అంటూ కళ్ళతో అడిగాను.

అభి తన కుడి చేతిని ప్యాంటు మీదనుండి తన గూటం మీద వేసి ఒత్తుకుంటునున్నాడు.

నేను బ్రా స్ట్రిప్ పెట్టి అంటీ చూసుకోండి ఇప్పుడు అని అన్నాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *