నైట్ షిఫ్ట్ 5 68

నేను అభి వైపు చూసి కోపంగా ఏంటి టెంప్ట్ అయ్యావా! అని అడిగాను.

అభి భయపడ్డాడు.

సారీ మేడం ఎదో ఆపుకోలేక చెప్పాను అన్నాడు.

నేను నవ్వి పర్వాలేదు ఊరికే కోపడ్డాను అన్నాను.

ఇంతలో ఆంటీ పిలిచింది నన్ను.

నేను ఏంటాంటి అన్నాను.

ఒకసారి వచ్చి చూడమ్మాయి ఎలా ఉందొ అంది.

నేను చిలిపి ఆలోచనతో పర్వాలేదు అంటీ బయటకు రండి అలాగే, ఎవరు లేరు కదా మనం తప్ప అన్నాను.

అప్పుడు అభి మొహం వైపు చూశాను. ఆనందంతో ధగధగ మెరుస్తూ కనపడింది.

మేడం మీ ఆంటీ అందాలను నాకూ కనువిందు చేసేలా చేయండి మీకు ఎపుడైనా ఏమైనా సహాయం కావాలంటే చేస్తాను అన్నాడు.

నేను కూడా ఇతని సహాయం నాకూ ముందు ముందు కావాల్సి వస్తుంది అనిపించి సరే చూద్దాం అన్నాను.

ఇంతలో ఆంటీ నిజంగానే బ్రా వేసుకుని వచ్చింది.

అభి నోరు తెరిచి అంటీ సళ్ళను చూస్తూ ఉన్నాడు.

అంటీ ఎలా ఉంది రమ్య అని అడిగింది.

ఆంటీ మీరు నిజంగా ఇలా బయటకు వస్తారనుకోలేదు అన్నాను.

ఆంటీ హమ్ అంటూ ఏం కాదులే అన్నావు కదా అని వచ్చేసాను అంది.

అంటీ దగ్గరికి వెల్లి బ్రా పట్టుకుని చూశాను. చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అయింది.

అంటీ పాంటీ ట్రై చేసారా అని అడిగాను.

లేదు ఇంకా అంది.

అభి ఇంకా షాక్ లోనే ఉన్నాడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *