నైట్ షిఫ్ట్ 5 68

ఆంటీ ఎద వైపు చూసి వైట్ కలర్ బ్రా చూయించి ఇది చూడండి మేడం మీకు చాలా బాగా ఫిట్ అవుతుంది అన్నాడు.

అదేంటి నా సైజు తెలీకుండా ఎలా ఫిట్ అవుతుంది అంటున్నావు అని అడిగింది ఆంటీ.

నేను నవ్వుకుని అతను చాలా కాలం నుండీ ఈ బిజినెస్లోనే ఉన్నాడు కదా ఆంటీ, అందుకే మీ బంతుల సైజు మీ టీ షర్ట్ నుండీ పసికట్టేసాడు అనుకుంటా అన్నాను.

ఇంతకీ ఎంత సైజు ఆంటీది అభి అని అడిగాను.

అభి నవ్వుతు తడబడుతూ ఉన్నాడు.

పర్వాలేదు చెప్పు అన్నాను.

42B” అన్నాడు.

అన్ని చెప్పు ఇందాక చూసావు కదా అన్నాను.

సరిగ్గా చూడలేదు మిగితావి, ఇంకోక్కసారి చుస్తే చెప్పగలను అన్నాడు.

ఆంటీ ఒకసారి చుస్తాడంట చూయించండి నిలబడి అన్నాను.

ఆంటీ సరే అంటూ లేచి నిలబడింది.

ఒకసారి వెనక్కి తిరగండి మేడం అన్నాడు ఆంటీని.

అంటీ పిర్రలు తన మొహం వైపు చేసి నిలబడింది.

అభి వాటిని చూసి ఆఁహాఁ అంటూ చిన్నగా ములిగి నా వైపు చూసి నవ్వాడు.

అంటీ కూర్చుంది.

ఇప్పుడు చెప్పు చూసావు కదా అంది ఆంటీ.

42B-35-44 అన్నాడు.

ఆంటీ షాక్ అయింది. అంత కరెక్ట్గా చెప్పినందుకు.

ఆ బ్రా కు తగ్గట్టు పాంటీ కూడా ఇచ్చాడు.

ఇది ట్రై చేయండి మేడం VIP బ్రాండ్ అన్నాడు.

అంటీ అవీ తీసుకొని బెడఁరూం లోపలికి వెళ్ళింది.

అభి నా వైపు చూసి మేడం అంటీ ఈ ఏజ్లో కూడా చాలా హాట్గా ఉంది. ఫిగర్ చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *