నైట్ షిఫ్ట్ 14 78

అయ్యో దీనికే థాంక్స్ అంటే ఎలా చెప్పండి. అది నా ఫ్రెండ్ కదా… అందుకే ఇచ్చాను అంటూ ప్రవీణ్ చేతిలో ఉన్న గ్లాస్ తీసుకోడానికి చేయి చాపింది. ప్రవీణ్ కూడా చేయి చాపాడు అందుకోమన్నట్టు. శిల్ప గ్లాసు అందుకునే క్రమంలో ప్రవీణ్ చేతిని తాకుతూ గ్లాస్ అందుకుని కిచెన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది.
(ఇదంతా వాళ్ళ ప్రమేయం లేకుండానే వాళ్ళ మెదడు లోపల ప్రాకిన వయాగ్రా మహిత్యం వల్ల వాళ్ళను ఆలామాట్లాడేలా చేస్తుంది)

శిల్ప కాసేపటికి బయటకు వచ్చి సరే ప్రవీణ్ గారు ఇక వెళ్లి పడుకోండి. నేను వెళ్లి పడుకుంటాను అంటూ రమ్య పడుకున్న బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది శిల్ప.
కాసేపటికి ప్రవీణ్ కూడా బెడ్ రూమ్ లోపలి వెళ్ళిపోయాడు టీవీ ఆఫ్ చేసి.

లోపలి వెళ్లిన శిల్ప రమ్యను పలకరించింది. అప్పటికే రమ్య గాఢమైన నిద్రలో ఉంది(అలా నటిస్తుంది). పలకరించిన రమ్య లేవలేదు. సరే పడుకొని అసలే జ్వరంగా ఉంది తనకు అంటూ పక్కనే వెల్లంకిలా పడుకుంది.

నిద్రపోదామని ప్రయత్నించినా నిద్ర రావడం లేదు. ఫ్యాన్ గాలి కూడా సరిపోవడం లేదు. ఎదబరువుల దగ్గర ఉబ్బరంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ బ్రా అవసరమా…? ఎలాగో ఇప్పుడు ప్రవీణ్ చూడరు కదా అనుకుని నైటీ లోపల చెయ్యి పెట్టి బ్రా స్ట్రిప్ తీసేసి పిల్లో కింద దాచిపెట్టింది. కొద్దిగా గాలి తగులుతూ హాయిగా అనిపించింది తనకు. దాదాపు అరగంట వరకు నిద్రించడానికి ట్రై చేసింది. నిద్ర మత్తు ప్లేస్ లో, కామం వచ్చి చేరి నిద్ర దూరం చేసింది. ఇప్పుడు తనకు నిద్ర కాదు కావాల్సింది, అని తన తనువంతా నిండి పోయిన కామం చెప్పకనే చెప్పింది. అస్సలే నెల రోజులకు పైగా కామక్రీడ లేదు తనువుకు.

శిల్ప మాటల్లో:

ఇందాక నేను ప్రవీణ్ గారిని ఆలా చూడటం, ఆయన నన్ను చూడటం ఇదంతా ఏంటి. నాకు లాగే తనకు కూడా మూడు రోజులనుండి పడక సుఖం లేదు కాబట్టి నన్ను ఆలా చూసి ఉంటాడా….? లేక ఈ నైటీలో చూడకూడని, తను ఇప్పటి వరకు చూడనివి ఏమైనా చూసి ఆలా చేశాడా. ఆతను ఆలా చేసిన నేను ఎందుకు తను చూస్తున్న పట్టించుకోకుండా అలాగే చూపిస్తూ నిల్చునే ఉన్నాను. నాకు లాగే తన పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉందా ఇప్పుడు….? ఒకసారి వెళ్లి చూసి వస్తే తెలుస్తుంది కదా అంటూ రమ్య వైపు చూసి నిద్రలో ఉందని కంఫర్మ్ చేసుకుని మెల్లగా లేచి నడుచు కుంటూ హాల్ లోకి వచ్చి ప్రవీణ్ పడుకున్న బెడ్ రూమ్ లోకి తొంగి చూసాను.

నా కళ్ళను నేనే నమ్మలేనంత షాక్ అయ్యాను.

శిల్ప మాటల్లో:

(ఇందాక నేను ప్రవీణ్ గారిని ఆలా చూడటం, ఆయన నన్ను చూడటం ఇదంతా ఏంటి. నాకు లాగే తనకు కూడా మూడు రోజులనుండి పడక సుఖం లేదు కాబట్టి నన్ను ఆలా చూసి ఉంటాడా….? లేక ఈ నైటీలో చూడకూడని, తను ఇప్పటి వరకు చూడనివి ఏమైనా చూసి ఆలా చేశాడా. ఆతను ఆలా చేసిన నేను ఎందుకు తను చూస్తున్న పట్టించుకోకుండా అలాగే చూపిస్తూ నిల్చునే ఉన్నాను. నాకు లాగే తన పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉందా ఇప్పుడు….? ఒకసారి వెళ్లి చూసి వస్తే తెలుస్తుంది కదా అంటూ రమ్య వైపు చూసి నిద్రలో ఉందని కంఫర్మ్ చేసుకుని మెల్లగా లేచి నడుచు కుంటూ హాల్ లోకి వచ్చి ప్రవీణ్ పడుకున్న బెడ్ రూమ్ లోకి తొంగి చూసాను.

నా కళ్ళను నేనే నమ్మలేనంత షాక్ అయ్యాను.)

బహుశా ఎవరు రారు అనుకుని తలుపు ముందుకు వేయకుండానే మంచం మీద వెల్లంకిలా పడుకున్నాడు. పైన టీ-షర్ట్ అలాగే ఉంది. ఓ చేతిలో లైట్ బ్లూ కలర్ లాంటిది ఎదో ఉంది. మొహానికి దగ్గరగా పెట్టుకుని వాసన చూస్తున్నాడు. ఏమై ఉంటుందా అని అలాగే చూస్తూ ఉన్నాను. కొద్దీ సేపటికి దాన్ని రెండు చేతుల్లో పట్టుకుని విడదీసి మొహానికి రుద్దుకున్తున్నాడు. అప్పుడు కానీ నాకు అర్ధం కాలేదు. ఇందాక నేను స్నానం చేసేటప్పుడు చీర, లంగతో సహా బ్రా, పాంటీ కూడా బాత్రూం లోపలే ఉంచేసాను. బ్రా ఒక్కటేనా లేకా పాంటీ కూడా తీసుకున్నాడా అని చూస్తూనే నా సళ్ళను ఒత్తుకుంటూ నిలబడ్డాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *