నైట్ షిఫ్ట్ 14 78

శిల్ప గారు మీకు అలవాటు లేదా పడుకునే ముందు పాలు తాగడం.
ఎప్పుడో ఒక్కసారి తాగుతాను ప్రవీణ్ గారు. ఆయన కూడా రోజు తాగారు.

రచయిత మాటల్లో:

(కాసేపయ్యాక) ఇదిగోండి ప్రవీణ్ గారు అంటూ వంగి పాలగ్లాసు చేతికి అందించింది శిల్ప. ఈసారి ఆతీ దగ్గరగా ఉండటంతో ఎదపర్వాలు కనిపించినంత వరకు చక్కగా కనిపిస్తున్నాయి. (సగానికి పైగా బ్రాలో దాగి ఉండగా మిగిలినవన్నీ)

పాలగ్లాసు తీసుకునే ప్రయత్నం లో మత్తెక్కిన కళ్ళతో శిల్ప ఎదలను చూస్తూ గ్లాసు అందుకున్నాడు. ఆలా అందుకునే సరికి చేతిని కూడా పట్టుకున్నాడు.
శిల్ప కూడా మత్తెక్కి ఉండటంతో చేతిని వెనక్కి లాక్కోలేదు. అలాగే నిల్చునే వంగి ఉంది.
ఇద్దరి కళ్ళలో మత్తు, కామం కమ్మి ఉంది.

శిల్ప ప్రవీణ్ కళ్ళలో మత్తుగా చూస్తుంటే, ప్రవీణ్ ఏమో శిల్ప లోతైన ఎదచీలికను, ఇంకా పూరీల్లాగా పొంగి కనిపిస్తున్న బంతులను చూస్తూ ఉన్నాడు. శిల్ప ప్రవీణ్ చూపును పసిగట్టి మరింత కసితో తనకళ్ళనే చూస్తూ ఉంది. ఆలా ప్రవీణ్ ఇంకాస్త చూపును పైకి తీసుకెళ్లి మత్తెక్కి ఉన్న శిల్ప కళ్ళతో జతకలిపాడు.
ఇద్దరు ఒకరి కళ్ళలో ఒకరు చూసుకుంటూ కాసేపు అలాగే ఉన్నారు.

ఇంతలో టీవీలో సాంగ్ వస్తు సౌండ్ పెద్దగా వచ్చింది. ఆ శబ్దానికి ఇద్దరు తేరుకుని ఒకరికొకరు నవ్వుకున్నారు.
శిల్ప గారు మీరు కూడా తాగాల్సింది కదా పాలు.
పర్వాలేదు ప్రవీణ్ గారు మీరు తాగేయ్యండి.

ఇందాక మీరు చేసిన బిర్యాని బాగుందని కడుపు నిండా తాగాను అంటూ పొట్ట మీద చేతితో నిమురుతూ అన్నాడు. ఇప్పుడు ఇన్ని పాలు అంటే కష్టం. మీరు కూడా ఓ గ్లాస్ తీసుకొని సగం మీరు తాగండి అన్నాడు.
అంత బాగుందా బిర్యాని?
అవునండి మీకు లాగే చాలా రుచిగా అనిపించింది అంటూ నోరు జారాడు.
శిల్ప సిగ్గుతో కూడుకున్న నవ్వును బయటకు నవ్వేసింది.

కిచెన్ లోకి వెళ్లి ఇంకో గ్లాస్ తీసుకుని వచ్చి పాలను పంచుకుని ఇద్దరు ఎదురెదురు సోఫాలో కూర్చుని తాగుతున్నారు. ఇందాక ఎదో అన్నారు అని శిల్ప అడిగింది.

ఏమన్నాను శిల్పగారు నేను?
అదే బిర్యాని గురుంచి చెప్పారు కదా.
ఓహో అదా మీకు లాగే బిర్యాని కూడా చాలాబాగుంది చెప్పాను.
నిజంగానా?
అవునండి నిజమే చెబుతున్నాను చాలా బాగుంది.
అబ్బాహ్…బిర్యానీ కాదు నేను నిజంగా బాగున్నానా? అని సిగ్గుపడుతూ అడిగింది.
అయ్యో…అబద్దం చెప్పడానికి ఏముంది శిల్పగారు…మీరు చాలా బాగుంటారు. ఇంకా నిజం చెప్పాలంటే ఈ నైటీ వాళ్ళ ఎప్పుడు చూడని మీ అందం చాలాబాగా కనిపిస్తున్నాయి. మీ అందంతో ఈ నైటీకె అందం వచ్చింది. మీ రంగుకు ఈరంగు చాలాబాగా మ్యాచ్ ఐంది శిల్పగారు అంటూ మత్తెక్కిన కళ్ళతో తననే చూస్తూ చెప్పాడు ప్రవీణ్.

థాంక్స్ ప్రవీణగారు మీ కంప్లిమెంట్ కి. అయ్యో ఉన్నది చెబుతున్నాను శిల్పగారు. మీరు చెప్పింది నిజమే ఐన మీ రమ్య కంటే నేను కొద్దిగా తక్కువనే లెండి.

ఏమో శిల్పగారు మీరు కూడా బాగున్నారు. రమ్య దగ్గర కూడా ఇలాంటి నైటీ ఉంది.

మా పెళ్ళైన కొత్తలో మీరు ఒక నైటీ ఇచ్చారు కదా రమ్య కు. అప్పుడు అర్థమైంది మీ టేస్ట్. చాలాబాగా రొమాంటిక్ అనిపించింది మీ టేస్ట్. ఆ రాత్రి మేము చాలాసేపటివరకు ఎంజాయ్ చేశామని చెప్పేశాడు.

ఓహ్…అవునంటా రమ్య చెప్పింది. మీకు ఆ నైటీ బాగానచ్చిందంట కదా.

నచ్చదమేంటి శిల్పగారు చాలా మూడ్ వచ్చింది. ఆరాత్రి ఎప్పుడు మరవలేము మేము.
అందులో రమ్య ఓ శృంగార దేవతలాగా కనిపించింది. అందులో నుండి ఏవి ఎంత కనిపించాలి అంట కనిపించి కవ్వించాయి నాకు.

చాలా థాంక్స్ అంది అప్పుడు మీరు మీ నైటీ రమ్యకు ఇచ్చి నాకు కనువిందుచేసినందుకు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *