నైట్ షిఫ్ట్ 14 78

వాళ్ళు ఇద్దరు కొద్దిగా మాట్లాడుకోడానికి అన్నట్టుగా నేను బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళాను.
వాళ్ళు ఒకరికొకరు తెలీకుండా చూసుకుంటూ తింటున్నారు. బహుశా వయాగ్రా ప్రభావం పనిచేస్తుందనుకుంటా. కాసేపు వాళ్ళను గమనించి నేను దుప్పట్లు తీసుకుని వేరే బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లి బెడ్ సర్ది పెట్టాను.

ఇద్దరు తినడం పూర్తయింది. శిల్ప అన్ని కిచెన్ లోకి సర్ది పెట్టింది. గిన్నెలు రేపు కడుగుచు లేవే..చాలా అలసిపోయినట్టున్నావు అన్నాను.
సరే రమ్య…నీకు జ్యూస్ చేస్తాను తాగి టాబ్లెట్స్ వేసుకుందువు అంది. నేను సరే అన్నాను.

ఏమండోయ్ మీరు మన బెడ్ రూమ్ లో పడుకోండి. నాకు ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో AC వొద్దు. నేను శిల్ప వేరే బెడ్ రూమ్ లో పడుకుంటాం అన్నాను.
సరే రమ్య అంటూ టీవీ చూస్తూ కూర్చున్నారు.

శిల్ప నాకోసం జ్యూస్ చేసుకుని వచ్చింది.
నేను జ్యూస్ తాగేసి, టాబ్లెట్స్ వేసుకున్నాను. కాసేపు కూర్చుని సరేనండి నాకు నిద్ర వస్తుంది నేను పడుకుంటాను.
శిల్ప పద పడుకుందాం అన్నాను. అయ్యో మరిచిపోయాను. ఆయనకు పాలు తాగే అలవాటుంది శిల్ప. కాసేపయ్యాక ఇచ్చేసి రా అంటూ డబల్ మీనింగ్ లో అన్నాను.

నేను అన్నది డబల్ మీనింగ్ లో అయినా శిల్ప మామూలుగానే అనుకుని సరే రమ్య అంది.
నేను బెడ్ రూమ్ లోపలి వెళ్లి ఫ్యాన్ వేసుకుని బెడ్ మీద వాలాను.
ఇద్దరు సోఫాలో కూర్చుని టీవీ చూస్తూ ఉన్నారు.

శిల్ప & ప్రవీణ్ మాటల్లో:

ఇంకేంటి ప్రవీణ్ గారు ఎలా వుంది మీ జాబ్?
పర్లేదు శిల్ప గారు, ఎదో సాగుతుంది. ఈమధ్యే నైట్ షిఫ్ట్ వేశారు.
అవునంటా, రమ్య చెప్పింది.
సాగర్ గారి జాబ్ బాగుంది, నా జాబ్ తో పోలిస్తే. ఇప్పుడు బిజినెస్ పార్టనర్ కూడా అవుతున్నారని విన్నాను.

అవునండి ఆయన కూడా చాలా కష్టపడ్డారు. ఇప్పుడు పర్లేదు ఆయన జాబ్ తో పాటు ఇప్పుడు ఓ పార్టనర్ కూడా అవుతున్నారు.
ఇప్పుడు ఇంకాస్త కష్టపడాల్సిందే సాగర్ గారు కూడా. బెంగళూరు వెళ్లాల్సి వస్తుంది అని విన్నాను నెలకు పదిరోజులు.
అవునండి ప్రవీణ్ గారు. బిజినెస్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కదా అక్కడ. వన్ ఇయర్ వరకు తప్పదు వెళ్లి రావాల్సిందే.

అయ్యో శిల్ప గారు మీరు వెళ్లి పడుకోండి. అలసిపోయినట్టు ఉన్నారు. నేను పాలు వేడిచేసుకుని తాగి పడుకుంటాను. నేనిప్పుడే పడుకొను.
అయ్యో ఎం పర్లేదు ప్రవీణ్ గారు. నేను బస్సు లో పడుకునే వచ్చాను. నాకు నిద్ర రావడంలేదు.
(ఇద్దరికీ కళ్ళలో మత్తు కమ్ముకుని వస్తుంది)

మీకు కూడా AC లో పడుకునే అలవాటు కదా. రమ్య మర్చిపోయిందా ఏంటి ఆ బెడ్ రూమ్ లో పడుకోమని చెప్పింది.
పర్వాలేదు ప్రవీణ్ గారు అమ్మ వాళ్ళ దగ్గర కూడా AC లేకుండానే ఉండి వచ్చాను కదా. చూద్దాం అక్కడ చెట్లు ఆ చల్లగాలికి ఫ్యాన్ గాలికి బాగానే నిద్రపట్టింది.
ఎంతైనా పల్లెటూరి వాతావరణం చాలా చల్లగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చాలా ఉబ్బరంగా ఉంది. కొన్నిసార్లైతే ఒంటిమీద బట్టలు తీసి పడుకున్న ఉబ్బరం పోవడం లేదు. అందుకే AC కొనాల్సివచ్చింది.

మంచి పని చేశారు ప్రవీణగారు AC కొని.
ఇంకేంటి శిల్పగారు విశేషాలు? ఎప్పుడు మనం ఇలా మాట్లాడుకోలేదు. ఇలా ఎదురు పడలేదు కూడా.
అవునండి ప్రవీణ్ గారు. మీరు అన్నట్టు ఎప్పుడు మనం మాట్లాడుకోలేదు. ఇలాంటి సందర్భం కూడా మనకు రాలేదు. అయ్యో 10PM అవుతుంది ప్రవీణ్ గారు. ఉండండి పాలు ఇస్తాను. తాగేసి పడుకోండి.
సరే శిల్ప గారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *