నేనూ నా కోడలు (నా కోడలితో నా రాస లీలలు సీరియల్ గా) 180

“అబ్బా అన్నయ్యా కార్చరా నీ మొడ్డ రసం నా తొడలమీద కార్చు” అంటూతన తొడలను నా మొడ్డకు అదిమి పట్టింది.

“అలా కాదే చెల్లాయి నా మొడ్డనునీ పూకులోపెట్తి దెంగుతూ నీ పూకు నిండా నా మొడ్డ రసం కారుస్తానే ప్లీజ్ చెల్లాయి” అన్నాను.

“ఓరి బండ వెధవా నీ మొడ్డ పెద్ద సైజు స్టీల్ రాడ్ లాగా ఉంది. అంత సైజు మొడ్ద నా పూకులో పట్టదురా. నా చిన్న పూకులో దాన్ని దోపితే నా పూకు చిరిగిపోతుందిరా” అంది చెల్లాయి.

“నీకు ఇంకో విషయం చెప్పనా” అన్నాను చెల్లాయి చెవిలో.

“ఏంట్రా” అంది చెల్లాయి.

“నేను అమ్మ పూకులో నా మొడ్డ పెట్టి దెంగాను. అమ్మ పూకేమన్న చినిగిందా చెప్పు” అన్నాను.

“ఓరి దొంగ వెధవా అదా సంగతి. అందుకేనా అమ్మ మనలను ఇద్దరిని చూచి కూడా ఏమీ అనలేదు. ఏమన్నా అంటే తన విషయం బయట పడుతుందనా” అని రాగం తీసింది చెల్లాయి

“అవునే అందుకేనేనూ ఏమీ మాట్లాడలేదు” అన్నాను.

“అయినా అమ్మ పూకు నేను చాలా సార్లు చూసానురా. అమ్మ పూకు చాలా పెద్దది. నీ మొడ్డ ఏమి ఖర్మ నీ లాంటి మొడ్డలు రెండైనా అమ్మ పూకులో అవలీలగా దూరుతాయి బాబూ” అంది చెల్లెమ్మ.

“సరేలేవే ఐతే కనీసం నీ పూకు తింటానే చెల్లాయి” అన్నాను నా మొహం దాని తొడలమీద పెట్తి రుద్దుతూ. నా నాలుక దాని పూకు పెదాల మీద రుద్దుకుంటూ ఉంది.

“అంటె నాకుతావా నా పూకు. నాక డానికేం అభ్యతరం లేదు బాబూ. నీ ఇష్టం ఎంత సేపునాకినా నాకేం బాధ లేదు.” అంది చెల్లాయి

నేను నా నాలుకను చెల్లాయి పూకు పెదాలమధ్య పెట్టాను. రెండు చేతులతో దాని పూకుపెదాలువిడదీసి నా నాలుక దానిపూకులోకిజొనిపాను నేను దాని పూకులో నాలుక పెట్టి రుద్దే కొద్దీ చెల్లాయి తన పూకును విడదియ్య సాగింది. రెండు తొడలువిడదీసి మోకాళ్ల దగ్గర మడిచింది. నేను దాని రెండుతొడలన్య్ నా రెండు చేతులతో చుట్టేసాను. నా తలను దాని తొడల మీద పెట్టుకొని తాపీగా దానిపూకు నాకుతున్నాను. నా బొటన వేళ్లతొ దాని పూకు పెదాలనుబాగా విడదీసి నా నాలుక దాని పూకు గోదలకు పెట్టి రుద్దుతున్నాను. చెల్లాయి నా నాకుడుకు తట్టుకోలేక మూలుగుతూ ఉంది. తన పిర్రలను తొడలను పై పై కి ఎత్తి నాకించుకుంటూ ఉంది. “అన్నయ్యా అన్నయ్యా ఇంకా ఇంకా లోతుగా దోపరా నీ నాలుక. నాకరా. ఇష్హ్ ఉమ్మ్ అన్నయ్య అబ్బా ఎంత బాగుందిరా నువ్వు నాకుతుంటే” అంది చెల్లాయి. చెల్లాయి పూర్తిగా సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ కళ్లు మూసుకొని తన మొత్త పైపైకి ఎగర వేస్తూ ఉంది. నాకు ఒక చిలిపి ఊహ వచ్చింది. చెల్లాయి కళ్లుమూసుకొని ఎంజాయి చేస్తూ ఉంది కాబట్టి నేనునా నాలుక తీసి సడంగా నా మొడ్డను దాని పూకులోకిదోపాను. నా మొడ్డను దానిపూకులో అదిమి పెట్టాను. “ఒరేయి ఏందిరా బాబూగునపంలాగాదిగింది నా పూకులో” అని కళ్లు తెరిచింది. నా మొడ్డ దానిపూకులో సాంతం దిబ బడింది దాని పూకుమీదీఅతులు నా మొడ్డ మీది ఆతులు కలుసుకున్నాయి. “చూడవే నా మొడ్డ నీ పూకులోపూర్తిగా దిగింది కదా ఏమన్న చినిగిందా చూదు.” అన్నాను. “నిజమేరా ఏమీ కాలేదు. వామ్మో నా చిన్న పూకు అంత లావు నీ మొడ్డనుగుటుక్కున మింగేసిందిరా. విచిత్రంగాఉందే” అంది ఆశ్చర్యంగానా చెల్లాయి. నేనునా తొమ్మిది అంగుళాల మొడ్డను దాని పూకులోకి లాగి లాగి దెంగుతున్నాను. ఉమ్మ్మ్మ్ ఇస్స్స్ అన్నయ్యా దెంగు దెంగు దెంగు నా పూకుపగల దెంగు ఇంక చినిగినా పర్వాలేదు దెంగరా” అంటూ దెంగించుకుంటూ ఉంది. దాని చేతులు నా వీపు మీద బిగుసుకుంటున్నాయి. “ఒరేయి అన్నయ్యా కొంచెం బయటకు తీసి మరల దోపరా” అంది చెల్లెమ్మా. “ఎందుకే నా మొడ్డ సాంతం నీ పూకులో దూరిందిగా” అన్నాను. “ఉమ్మ్మ్ నిజమేరా కాని ఎందుకో అనుమానంగాఉంది. నాకు కన్నె పొర చినిగిందంటావా” అంది చెల్లాయి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *