నేనూ నా కోడలు (నా కోడలితో నా రాస లీలలు సీరియల్ గా) 179

కవలలు
(సగం దాకా third person లో రాసాను. అలవాటు లేని వ్యవహారం కదా. సగం నుంది firstperson లోకి మారిపోయింది రచన. గమనించండి)

అన్నయ్య తన చెల్లి శాంతిని ప్రేమించాను.అన్నయ్య శాంతి కవల పిల్లలు. శాతి అన్నయ్యకు చెల్లెలే కాదు. గరల్ ఫ్రెండ్ కూడా. వాళ్ల అమ్మ నాన్నకు వాళ్ల ఇద్దరి మధ్య ఉన్న ప్రేమ అర్ధం కాలేదు. కవలలు కదా అని సరిపెట్టుకున్నారు. ఇంతలో మా డాడీ కి Delhi కి Transfer అయింది. Delhi వెళ్లిన తరువాత అన్నయ్య అమ్మ నాన్నమా ఇద్దరి కి ఎక్కువ restrictions పెట్టారు. “ఏఎదు వచ్చిన పిల్లవు కొత్త చోటు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండు అబ్బాయిలతో స్నేహం చెయ్యకు.కావాలంటె అన్నయ్య ఉన్నాడుగా. వాడితోనే స్నెహం చెయ్యి” అంటూ అమ్మ శాంతి కి చెప్పడం మొదలెట్టింది. బయట వాళ్లతో కూడా ఎక్కువకలవనిచ్చే వాళ్లు కాదు. “ఇక్కడ అంతా కొత్త ఎవరు ఎలాంటి వారో తెలియదు. కాస్త్ర దూరంగా ఉండండి” అన్నాడు అన్నయ్య నాన్న. అన్నయ్య కు గరల్ ఫ్రెండ్స్ ఉండె అవకాశం కూడా తక్కువే. అన్నయ్య చాలా “హంద్సొమె” గా ఉండేవాడు. అందుకని ఎక్కువగా కాలేజీ లో అమ్మాయిలు అన్నయ్య అంటే ఎక్కువ ఇష్టపడే వాళ్లు. అందువల్ల అన్నయ్య కు శాంతికి ఇద్దరికి బయట ఫ్రెండ్స్ అస్సలు లేరనే చెప్పాలి. అందువల్ల అన్నయ్య చెల్లాయి తోనే ఎక్కువగా క్లోజ్ గా మంచి స్నేహితుల మాదిరి ఉండే వాళ్లు. ఒకరి భావాలు ఒకరు పంచుకొనే వాళ్లు. సినిమాకుకూడా ఇద్దరూ కలిసే వెళ్లు . శాంతి అన్నయ్య కు చెల్లి కన్నా గరల్ ఫ్రెండ్ మాదిరే ఉండేది. శాంతి కూడా బాగా ఏపుగాపెరిగి చాలా అందంగాఉందేది. ఇద్దరూ చాలా క్లోజ్ గా ఉండటం వల్ల అన్నయ్య కు చెల్లి మీద సెక్స్ పరమైన ఆలొచనలు కూడా వచ్చేవి. కాని చెల్లి మీద ప్రేమ తన మనసులోనే దాచుకున్నాదు. అన్నయ్య తన చెల్లిని గట్టిగా కౌగలించుకున్నప్పుడు దాని బలిసిన సళ్లు అన్నయ్య గుండెలకు గుచ్చుకున్నట్టు ఉండేవి. బైక్ మీద పోతున్నప్పుడు శాంతి వెనక కూర్చుని అన్నయ్య నడుముచుట్టూ చేతులు వేసి అన్నయ్య ను కౌగలించుకుంటే దాని సళ్లు అన్నయ్య వీపుకు అదుముకొనేవి. అన్నయ్య బేచ్ కాని పార్కులకు కానీ వెళితే ఒకరి చేతులు ఒకరు పట్టుకొని లవర్స్ లాగా తిరిగేసేవాళ్లు. అప్పుడప్పుడు అన్నయ్య శాంతి బుగ్గలమీద మెడ మీదాముద్దు పెట్టుకొనే వాడు. అప్పుడప్పుడు ఇద్దరూ సెలవు రోజుల్లో ఒకరితో ఒకరు కుస్తీపట్లు కూడాపట్టుకొనే వాళ్లు సరదాగా.. ఒక రోజు అన్నయ్య తన రూం లోకూర్చుని computer లో ఒక బూతు సినిమా చూస్తున్నాడు. ఇంతలో వాడి చెల్లాయి వచ్చింది. వీడు మూవీ ఆపేసాడు. “ఏంటి అన్నయ్య అది నేను చూడ కూడదా” అంది. “వద్దు చెల్లాయి అది బూతు సినిమా నువ్వు చూస్తే తట్టుకోలేవు” అన్నాడు. “కాదు నేనుచూదాలి” అంది. రాహుల్ అన్నయ్య మరల మూవీ స్టార్ట్ చేసాడు. ఇద్దరూ కలిసి చూస్తున్నారు రాహుల్ బాగా హాట్ అయిపోతున్నాడు తట్టుకోలేక పోతున్నాదు అన్నయ్య మొడ్డ షార్ట్స్లోనుండి బాగా లేచింది పాపం ఎంత అదుముకుందామన్నా కుదరడం లేదు చెల్లాయి తల తిప్పి అన్నయ్య మొడ్డ వైపు చూసింది. చెల్లాయి నవ్వుకుంటూ అక్కడి నుండి లేచి పోబోయింది. అన్నయ్య ఆమె చేతిని పట్టుకున్నాడు. కిందికి లాగాడు. చెల్లాయి అన్నయ్య మీద పడింది. ఇద్దరూ ఒకరి మీద ఒకరు దొర్లుతున్నారు. వద్దు అన్నయ్యా అంటూ గింజుకుంటూ ఉంది చెల్లాయి. చెల్లాయి మిడ్డీ బాగా పైకి లేచింది. ఇంట్లో ఉందికాబట్టి పాంటీ వేసుకోలేదు. చెల్లాయి పూకు పెదాలు కనపడుతున్నాయి. అన్నయ్య మొహం చెల్లాయి సళ్ల మీద అదుముకుంటూ ఉంది. ఇద్దరికీ ఊపిరి బరువుగా వస్తూ ఉంది అన్నయ్య తన మొహాన్ని చెల్లాయి సళ్ల మధ్య పెట్టి రుద్దుకుంటున్నాడు చెల్లాయి మూలుగుతూ ఉంది. చెల్లాయి వేసుకున్న షర్ట్ మీది నుండే ఆమె సళ్లను నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతున్నాడు రాహుల్. చెల్లాయి ఇప్పుడు గింజుకోడం లేదు హాయిగా సళ్లు చీకించుకుంటూ ఉంది అన్నయ్య తన కాళ్లను చెల్లాయి కాళ్లకు పెనవేసాడు. అన్నయ్య నిగిడిన మొడ్డ చెల్లాయి తొడలకు రుద్దుకుంటూఉంది. అన్నయ్య తల ఎత్తి చెల్లాయికళ్లలోకి చూసాడు చెల్లాయి నవ్వింది. అన్నయ్య మొడ్డ చెల్లాయి పూకు మీద తగులుతూ ఉంది. ఇస్స్స్స్స్స్ మంటూ కళ్లు మూసుకుంది చెల్లాయి “అన్నయ్యా ఏదోగా ఉందిరా నాకు” అంది మత్తుగా. అన్నయ్య మరల తన మొహాన్ని చెల్లాయి సళ్ల మీద అదిమాడు ఈ సారి చెల్లాయి తన గుండెలను పైకి ఎత్తి తన సళ్లను అన్నయ్య మొహానికి అదిమింది “చెల్లాయి మనం ఎంతో దగ్గరగా ఉన్నాము ఇంకా దగ్గరవుదామా” అన్నాడు అన్నయ్య. చెల్లాయి మాట్లాడలేదు. అన్నయ్య తన చేతులల్తో చెల్లాయి వేసుకున్న షర్ట్ బటన్స్ విప్పుతున్నాడు “చెల్లాయి నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు” అన్నాడు బుగ్గల మీద ముద్దు పెట్టుకుంటూ. చెల్లలయికి సళ్లు మాత్రం పెద్దవి. 34 పైనే ఉంటాయి. రాహుల్ కిందికి ఒంగి చెల్లాయిపూకు చూసాడు. పూకు నున్నగా గొరిగి ఉంది. చెల్లాయి పూకుపెదాలు పనస తొనల్లా ఉన్నయి. ఎప్పుడెప్పుడు మొడ్డను తమలో దోపేసుకుందామా అని ఆతురతగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. చెల్లాయి నడుము మాత్రం సన్నగా నాజూగ్గా ఉంది. పిర్రలు కూడా గుండ్రంగా ఉన్నాయి. ఇంతలో సడన్ గా తలుపు తెరుచుకుంది. ఇద్దరం తల ఎత్తి చూచాము. అమ్మ డోర్ దగ్గర నిలబడి ఉంది. మా ఇద్దరికి పైప్రాణాలుపైనే పొయ్యాయి. ఆఫీస్ లో ఉండాల్సిన అమ్మ ఇక్కడ ఎందుకు ఉంది అని అనుమానం కలిగింది. ఇద్దరం తల వంచుకొని నిలబడ్డాము. అమ్మ ఏమీ అనలేదు తలవంచుకొని వెళ్లిపోయింది. ఇంక మా ఇద్దరికి మూడ్ పోయింది. అమ్మ మరల ఆఫీస్ కు వెళ్లింది.నేను బయటకు వెళ్లాను. అదెం విచిత్రమో అమ్మ తరువాత దాని గురించి అస్సలు మా ఇద్దరినిఒక మాట కూడా అనలేదు. మాకు కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది. నాకు చెల్లి అంటే ఇష్టం. చెల్లికి నెను అంటె ఇష్తం. ఇంక మేము ఎందుకుభయపడాలి అనే నిర్ణయానికి వచ్చాము. ఒక సారి దాని కాలేజీ పిల్లలంతా ఒక పార్టీపెట్టుకున్నారు. అందరూ బాయి ఫ్రెండ్స్ గరల్ ఫ్రెండ్స్ తో రావాలని కండిషన్ పెట్టారట. నేను చెల్లాయి బాయి ఫ్రెండ్ గరల్ ఫ్రెండ్ గా వెళ్లాము. ఇద్దరంవెళ్లి అమ్మకు చెప్పాము. సరేమీ ఇష్టం. ఇద్దరూ పెద్ద వాళ్లు అయ్యారుగా చెప్పేదేముంది అంది. సరేలే అమ్మకు తరువాత సర్దిచెప్పుకోవచ్చు అనీద్దరం పార్టీ కి వెళ్లాము. ఆ రోజు చెల్లాయి చాలా సెక్సీ గా డ్రెస్ చేసుకుంది. ఒంటికి అతుక్కున్నట్టు ఉన్న జీన్స్ పాంట్ బొడ్డు పైకి ఉన్న టీ షర్ట్. లోపల బ్రా లేదు. సళ్లు పైకి కిందికి ఊగుతున్నాయి. పిర్రలు తొడలు పూకు క్లియర్గా కనపడుతున్నాయి. అలా డ్రెస్ వేసుకుంది. అమ్మ ఈ డ్రెస్ లో చెల్లాయిని చూచి “చూడమ్మా ఈ డ్రెస్ లో చూస్తే మీ డాడీ నే నిన్ను వదలడు ఈ వెధవ ఎంథ. కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండు” అంది అమ్మ. రాత్రి 10 గంటలకు పార్టీ మొదలైంది. అందరూ కోక్ తాగుతూ డాన్స్ చేస్తున్నారు కొంత మంది విస్కీ కూడా తాగుతుననరు నేను చెల్లాయి కోక్ తీసుకున్నాము. ఒకరిని ఒకరు వాటేసుకుంటూ తొడల మధ్యనలుపుకుంటూ ముద్దులు పెట్టుకుంటూ డాన్స్ చేస్తుననరు. ఒకరిద్దరు వచ్చి చెల్లాయిని డాన్స్ చేద్దాం రమ్మని అడిగారు. అది వెళ్ల లేదు. “వెళ్లవే వాళ్లు నీ ఫ్రెండ్స్ కదా” అన్నాను. “వద్దురా నాకు సిగ్గు” అంది చెల్లాయి. “ఐతే మనం ఇద్దరం డాన్స్ చేద్దామా” అన్నాను “సరే అంది చెల్లాయి. ఇద్దరం డాన్స్ ఫ్లోర్ మీదికి వెళ్లాము ఒక స్లో సాంగ్ ప్లే చేస్తున్నారు. నేను చెల్లాయిని నడుము మీద చెయ్యి వేసి హత్తుకున్నాను. చెల్లాయి నా బుజం మీద తల పెట్టింది. ఇద్దరం గాలి కూడా చొరబడకుండాకు ఒకరినిఒకరం అదుముకున్నాము. ఊగుతూ డాన్స్ చేస్తున్నాము అందమైన చెల్లాయి అలా అదుముకుంటుంటే నా మొడ్డ బాగా లేచింది చెల్లాయి తొడల మధ్య అదుముతూ ఉంది నేను చెల్లాయి పిర్రల మీద చేతులు వేసి నా కేసి అదుముకుంటున్నాను చెల్లాయి మెద మీద ముద్దు పెట్టుకుంటున్నాను. “చెల్లాయి నాకు నీ లాంతి గరల్ ఫ్రెండ్ ఉండటం నా లక్” అన్నాను దాని చెవిలో. చెల్లాయి తల ఎత్తి నా వైపు చూసి చిరునవ్వు నవ్వింది. తన తలను నా గుండెలకు ఆనించి తన శరీరమ్మొత్తం నామీద వాల్చింది నేను చెల్లాయి చెవి నోట్లోకి తీసుకొని చీకుతున్నాను నేను చెల్లాయి పెదాలను అందుకున్నాను. అది కూడా సుతారంగా తన పెదాలు విడదీసి నా నాలుకతో తన నాలుక పెనవేసింది. ఇద్దరం ఒకరి నాలుక ఒకరం చీక్కుంటున్నాము. నా మొడ్డకు ఇంక హద్దూ ఆపూ లేకుండాపోయింది దాని తొడల మధ్య పొడుస్తూ ఉంది. మేము ఇద్దరం పిచ్చి గా ముద్దులాడుకుంటున్నాము. ఇద్దరం చుట్టు పక్కలా చూచాము. ఎవరూ మా గురించి పట్టించుకోవడం లేదు ఎవరి పనిలో వాళ్లూన్నారు.”చెల్లాయి నా మొడ్ద అంతా దురదగా ఉంది. ఇంటికి వెళదామా” అన్నాను. “ఉమ్మ్మ్ అన్నయ్య నా పూకు కూడా జిలగా ఉంది పద పోదాం” అంది ఇద్దరం ఇంటికి వెళ్లాము. అందరూ నిద్ర పోతున్నారు. నేను చెల్లాయినా రూం లోకి వెళ్లి బోల్ట్ చేసుకున్నాము నేను చెల్లాయిని దగ్గరకు తీసుకుంటూ I love you అన్నాను. I love you too అంది చెల్లాయి నేను దాని సన్ను మీద ఒక ముద్దు పెట్టాను. నా ముని వేళ్లతో దాని సళ్ల ముచికలు నలుపుతున్నాను. చెల్లాయి నీ పూకు దెంగనా అని అడిగాను. “నిన్న అమ్మ ఏమందో విన్నావుగా. వద్దు అన్నయ్యా. అమ్మకుఇష్టం ఉన్నట్టులేదు” అంది చెల్లలయి.”అది సరేనే నాకు నువ్వు అంటె పిచ్చి ప్రేమ తట్టుకోలేకుండా ఉన్నాను. చూడు నా మొడ్డ ఎలా లేచిందో” అనినా మొడ్డను తీసి దాని చేతిలో పెట్టాను. అది నా మొడ్డను మునివేళ్లతో సవరదీస్తూ ఉంది ముందుకు ఒంగి ఒక ముద్దు పెట్టింది. ఏమి చెయ్యనురా నాకు కూడా నీ మొడ్డను పూకు నిండా దోపుకోవాలని ఉంది. కాని అమ్మ ఏఅమన్న అంటుందేమో అనిభయం” అంది చెల్లాయి. “అబ్బా అది నిజమేనే మరినా మొడ్డ సంగతిఏమిటి చెప్పు. బాగా నిక్కేసింది. అన్నాను నా చెలలయి పిర్రలుపిసుకుతూ అది కూడా తట్టుకోలేక పోయింది. నన్ను గట్టిగా వాటేసుకొని నా నాలుకతోతన నాలుక పెన వేసింది. ఇద్దరికాళ్లు పెనవేసుకున్నాయి. నేను దాని స్కర్ట్ లోపలకిచెయ్యి పెట్టి దాని వీపునిమురుతున్నాను. ఇంకొక చెయ్యి దాని పాంటీ లోకి పోనిచ్చి దాని పూకు మీద రుద్దుతున్నాను. “ఒరేయి అన్నయ్యా నాకు పిచ్చ్క్కెస్తున్నవురా ఇంక తట్టుకోలేనురా” అంది చెల్లాయి నన్ను పెనవేసుకుంటూ.
నా మొడ్డ కూడా అలాగే ఉందే అన్నాను నా మొడ్డను దాని పూకు మీద రుద్దుతూ. నేను చెల్లాయి పాంటీ ని కిందికి జార్చి దాని పూకులో ఒక వేలు పెట్టి finger fuck చేస్తున్నాను. ఇంక తట్టుకోలేక ఇద్దరం ఒకరి బట్టలు ఒకరం విప్పేసుకున్నాము. చెల్లాయి వెల్లకిలా పడుకొని చేతులు చాచింది. నేను దానిమీద పడ్డాను. అది నా వీపుచుట్టూ చేతులు వేసి గట్టిగా కౌగలించుకుంది. నేను దాని సళ్ల మధ్య మొహంపెట్టి దానిసళ్లు చీకుతునాను. అలాగే కిందికి జరిగి దాని బొడ్డుచుట్టూ నాలుకతో నాకుతున్నాను. “ఒరేయి అన్నయ్యా అన్నయ్యా ఉమ్మ్మ్మ్ ఏం చేస్తున్నావురా ఇస్స్స్స్ అమ్మా” అంటూ మూలుగుతూఉంది. చెల్లాయి తన చేతులునా పిర్రలమీద వేసి పిసుకుతూ ఉంది. నా మొడ్డను దాని పొట్ట మీద పెట్టి రుద్దుతున్నాను. “అన్నయ్యా అన్నయ్యా I love you రా అంది చెల్లెమ్మ. “చెల్లాయి చెల్లయి నా మొడ్డ నీ పూకులో పెట్టనా” అన్నానుమరలా.”ఐతే ముందు నీ మొడ్డనునా తొడల మధ్య పెట్టి దెంగరా అన్నయ్యా” అంది చెల్లెమ్మ. నేను చెల్లాయి లావు పాటి తొడలు విడదీసి దాని తొడలమధ్య నా మొడ్డ పెట్టి గుల్లిస్తున్నాను. దాని మెత్తటి తొడల మధ్య నా మొడ్డ ముందుకు వెనక్కుఊగుతూ ఉంది. నేను నా మొడ్డను దాని తొడల మధ్యపెట్టిబయటకు లాగుతుంటే నా మొడ్డ దాని పూకు కింద రుద్దుకుంటూ ఉంది. అది కూడా తన తొడలను నా మొడ్డ చుట్టూబిగించి దెంగించుకుంటూ ఉంది. “ఒసేయి చెల్లాయి ఇదే మాదిరి దెంగుతుంటె నా మొడ్డ రసం నీ తొడల మధ్య కారిపోయేట్టు ఉందే” అన్నాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *