నేనూ నా కోడలు (నా కోడలితో నా రాస లీలలు సీరియల్ గా) 180

“ఇస్స్స్ మామయ్యా మామయ్యా ఇస్స్స్ అమ్మా బాగానాకండి ఇస్స్స్ ఎంతో బాగుంది మామయ్యా మీ నాలుక గరుగ్గా ఉంది. ఉమ్మ్మ్మ్మ్ ఇంకా ఇంకా మీ నాలుక నా పూకు లోపలకు పోనిచ్చి నాకండి మామయ్యా”అంది నా కోడలు.

“అదేంటమ్మా బూతులు మాట్లాడుతున్నావు నీకు ఇష్టమా” అన్నాను తల పైకి ఎత్తి

“మీ అబ్బాయి పుణ్యమే మామయ్యా. ఏమీ లేక పోయినా బూతులు మాత్రం బాగా నేర్పించాడు.” అంది నా కోడలు.

“అవునమ్మా బూతులు మాట్లాదుకుంటూ పూకు నాకుతున్నా, దెంగించుకుంటున్నా మజాగా ఉంటుంది” అన్నాను మరల నా కొడలి పూకు మీద నోరు పెట్టి నాకుతూ.

“అంటె తమరి కొడుక్కు తమరి పోలికలే వచ్చాయన్నమాట” అంది నవ్వుతూ నా కోడలు తన పూకును నా మొహానికి పెట్టి అదుముతూ.

“ఉమ్మ్మ్ కోడలా నీ పూకు కమ్మగా ఉంది . నాకుతుంటె కొత్త కొత్త రుచులు వస్తున్నాయి. ఇస్స్స్ అబ్బా ఎంత సుఖం హాయిగా ఉంది నీ పూకు నాకుతుంటె కోడలా” అంటూ నా కోడలి పూకు పెదాలు చప్పరిస్తున్నాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *